ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

บทสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน

3165

บทสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน

ชื่อ: ไซม่อน โกล์ดเวิร์ทธี

สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์

สาขาวิชา: การประชาสัมพันธ์

Q. วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรคืออะไร

- เพื่อเตรียมตัวนักศึกษาให้ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในสายงานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ด้านแฟชั่นและคนดัง ไปจนถึงผู้บริโภคสื่อโฆษณาและหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร ในขณะเดียวกันก็ให้การเรียนรู้ด้านวิชาการในวงกว้าง

Q. คุณสรุบเนื้อหาโดยย่อของหลักสูตรและสไตร์การสอนของคุณอย่างไร

- เราแนะนำนักศึกษาถึงทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมในวงกว้างและรวมถึงการจัดแคมเปญการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางออนไลน์และในการประชุมสื่อ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำในการทำงานเป็นกลุ่มและงานเดี่ยว เราได้เชิญผู้บรรยายมากมายมาบรรยายและจัดงานเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม ประสบการณ์การทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรด้วยเช่นกัน

สำหรับด้านวิชาการในหลักสูตรจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สำคัญของอุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อ และมีการบรรยาย สัมมนา การเขียนเรียงความและดูแลงานในขั้นตอนสุดท้ายของวิทยานิพนธ์

Q. อะไรคือคุณภาพที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีเพื่อความสำเร็จ

- มีความถนัดทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี มีทักษะในด้านการสื่อสารทางการพูดและการเขียนที่ดีเยี่ยม และมีความกระตือรือล้น

Q. คำแนะนำสำหรับนักศึกษาผู้ที่กำลังสมัครเข้าเรียน

- เรามองหานักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น ดังนั้นจำให้ขึ้นใจเมื่อคุณทำการสมัครเข้าเรียน

เราจะสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกคนที่เราเรียกสัมภาษณ์ ดังนั้นผู้ที่มีความเหมาะสมจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทีมผู้สอนในหลักสูตร เราต้องการได้ยินเกี่ยวกับตัวคุณและการคิดของคุณ

ศึกษาเว็บไซต์ของเราและหาข้อมูลเกี่ยวกับเราทางออนไลน์ ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายปรากฏอยู่ในหลายภาษา (เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นนานาชาติ)

Q. แล้วทางเลือกในด้านอาชีพที่เปิดให้กับผู้สำเร็จการศึกาจากหลักสูตรนี้เป็นอย่างไร

- มีงานด้านการประชาสัมพันธ์มากมายที่เปิดรับ องค์กรทุกองค์กรจะมีการจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียกชื่อตามนี้ก็ตาม) ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเพื่อธุรกิจให้กับทางบ้าน เป็นต้น แต่บางคนอาจจะต้องการเริ่มต้นในการเป็นที่ปรึกษา ยังมีบางคนที่เลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือบางคนก็เลือกประกอบอาชีพอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเลยก็มี

Q. หลักสูตรมีการเตรียมนักศึกษาสำหรับโลกแห่งการทำงาน และ/หรือ เพื่อการเรียนต่ออย่างไร

- มีการรวมกันของทักษะที่ทันสมัย ที่มีการเรียนและประสบการณ์การทำงานในลอนดอน (ศูนย์กลางของโลกในอุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์) ด้วยการสอนด้านวิชาการที่มีความทันสมัยเกียวกับการประชาสัมพันธ์และสื่อ ในบางครั้งเราพูดได้ว่าทักษะในการทำงานจะทำให้นักศึกษาได้งานแรก และการเรียนด้านทฤษฎีในหลักสูตรจะเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่องานที่สองของพวกเขา (หรือแน่นอนว่าเพื่อการเรียนต่อที่สูงขึ้น)

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...

University of Westminster, London