รายชื่อมหาวิทยาลัยในฮ่องกง

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ริวิวจากนักเรียนที่จบจากสถาบันนั้นๆ และจำนวนทุนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ เลือกประเทศ และกดอัพเดทเพื่อดูมหาวิทยาลัยในประเทศที่ต้องการได้เลยค่ะ

Faculty of Applied Sciences and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

Faculty of Applied Sciences and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

ฮ่องกง
เข้าชม1507ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสิ่งทอ ของมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic (PolyU) ประกอบด้วยภาควิชา 4 ภาคที่มอบหลักสูตรทางวิชาการอย่างครบถ้วน ครอบคลุมถึงระดับบัณฑิตศึกษา...

Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong University of Science and Technology

ฮ่องกง
เข้าชม21707ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฮ่องกง (Hong Kong University of Science and Technology) ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 มหาวิทยาลัยวิจัยนานาชาติแบบอิสระตอบสนองความต้องการของผู้เรียน...

The Hong Kong Polytechnic University

The Hong Kong Polytechnic University

ฮ่องกง
เข้าชม8927ครั้ง

Hong Kong Polytechnic University ก่อตั้งขึ้นในปี 1937 ประกอบด้วย 6 คณะและอีก 2 สถาบัน โปลิเทคนิค ฮ่องกงเปรียบเสมือนบ้านสำหรับนักศึกษาประมาณ 32,500 คน แถมได้รับการจัดอันดับที่...

The University of Hong Kong

The University of Hong Kong

ฮ่องกง
เข้าชม19067ครั้ง

มหาวิทยาลัยฮ่องกง (University of Hong Kong (HKU)) ผู้ให้บริการทางการศึกษาติดอันดับ 1 ในฮ่องกงตามการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย QS, ในเอเชีย 2016 / HKU...

The Chinese University of Hong Kong

The Chinese University of Hong Kong

ฮ่องกง
เข้าชม3839ครั้ง

Chinese University of Hong Kong (CUHK) ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 มหาวิทยาลัยวิจัยการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลกซึ่งเน้นไปทางหล่อมรวมประเพณีดั่งเดิมกับโลกยุคปัจจุบัน...

The Education University of Hong Kong (EdUHK)

The Education University of Hong Kong (EdUHK)

ฮ่องกง
เข้าชม2475ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยการศึกษา ฮ่องกง (Education University of Hong Kong (EdUHK)) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านหนี้สาธารณะ, ฮ่องกง ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยยูเนสโก...