ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

รวมทุนอาจารย์มหาลัย เรียนฟรี มีค่ากินอยู่

scholarships for teachers from thai universities

    ใครอยากไปเรียนต่างประเทศ ยกมือขึ้น!

    ใครอยากไปเป็นอาจารย์มหาลัย ยกมือขึ้น!

    ถ้ายกมือทั้ง 2 ครั้ง เราเชื่อว่าทุกคนคงรู้จัก ‘ทุนอาจารย์มหาลัย’ กันอยู่แล้ว วันนี้เราจะพาไปดูว่าแต่ละมหาลัยมีทุนและเงื่อนไขการให้ทุนอย่างไรบ้าง ใครอยากจะเป็นอาจารย์มหาลัยต้องอ่าน!

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

    มหาวิทยาลัยสีชมพูถือเป็นมหาลัยที่ให้ทุนอาจารย์ในมหาลัยเยอะอยู่นะ มีทั้งทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโพช ซึ่งกำหนดระยะวิจัยไว้ 1 ปี https://www.research.chula.ac.th/project/grant-for-research-th/  ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัย https://www.research.chula.ac.th/project/new-faculty-staff/ ซึ่งผู้สมัครเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 2 ปี หรือจบปริญญาเอกเกิน 2 ปีแต่ยังอยู่ในช่วง 2 ปีแรกของการเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยใหม่ และต้องมีอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ 

 

    ดูทุนอื่นๆ ที่จุฬาฯ สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นทุนสิ่งประดิษฐ์ ทุนคลินิก ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานนานาชาติได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/home/fund/ 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

    มหาลัยธรรมศาสตร์ก็มีทุนให้อาจารย์เช่นกัน เป็นทุนระดับปริญญาเอกจำนวน 22 ทุน เป็นทุนเต็มจำนวน 10 ทุน และทุนบางส่วน 12 ทุน ซึ่งการจะได้ทุนนี้ก็ต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อน และต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี มีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 / TOELF ไม่ต่ำว่า 213) 

 

    โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ทันที ระยะเวลาใช้ทุนคือ 2 เท่าของระยะเวลาเรียน 

 

    อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://acrd.tu.ac.th/excellence/page1-2.html 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

    ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และต้องเป็นอาจารย์ที่มีที่มีรายชื่อในแผนการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเป้าหมายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 5 ปี ที่ได้รับการรับรองและหรืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

 

    ใครสนใจทุนที่ มข. ก็เข้าไปดูได้ที่ https://iad.kku.ac.th/scholarships.php?id=164 

    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

    เนื่องจากจำนวนบุคลากรอาจารย์ที่ขาดแคลน ที่มช. มี ‘โครงการอาจารย์ช้างเผือก’ เพื่อคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมให้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโท-เอก โดยต้องเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 30 อันดับแรกของโลก ในสาขานั้นๆ ตามการจัดอันดับของ QS World University Ranking และ Times Higher Education World University Ranking 

 

    สิ่งที่น่าสนใจสำหรับโครงการอาจารย์ช้างเผือกก็คือ ทุนนี้มีไว้สำหรับนักเรียนปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยการจะได้ทุนต้องได้รับการเสนอและทาบทามจากอาจารย์หรือหัวหน้าสาขาวิชานั้นๆ ในตอนแรกจะได้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ก่อน (TA) หรือผู้ช่วยนักวิจัย ทุนนี้จะมีทุนสนับสนุนให้ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อสอบ IELTS หรือ TOELF ด้วย เมื่อจบการศึกษาก็เตรียมบรรจุเป็นอาจารย์มหาลัยเลย ใครที่สนใจอยากเป็นอาจารย์มหาลัยนี่เป็นทุนที่น่าสนใจมากๆ

 

    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://hr.oop.cmu.ac.th/data/scholarship/announce.php?type=2 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

    ที่ มอ. มีทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศที่ โดยคนที่สมัครต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก่อน อายุไม่เกิน 40 ปี ตัวทุนไม่จำกัดสาขาแต่ต้องเป็นสาขาที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนมหาลัยที่สมัครนั้นต้องอยู่ใน 500 อันดับแรกของโลกของ QS World University Ranking หรือ Times Higher Education World University Ranking

 

    ทุนจะสนับสนุนจำนวนเงินตามอันดับมหาวิทยาลัยที่เลือกไปเรียน หากอยู่ในอันดับ 1-100 ของโลก จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายตามอัตรานักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน  ก.พ.) และสนับสนุนค่าเดินทางไปประชุมวิชาการ 1 ครั้ง และค่าเสนอผลงานวิชาการไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดหลักสูตร โดยจะต้องไม่เกิน 400,000 บาท ถ้าหากอยู่ในอันดับ 101-300 จะได้รับเพียงค่าใช้จ่ายตามอัตรานักเรียนทุนก.พ. ส่วนอันดับ 301-500 จะแบ่งตามประเทศที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายเดือนละ 8,000 บาท 

 

    ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดทุนปีที่ผ่านมาได้ที่ https://www.psu.ac.th/th/node/9083 

 

    ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุนส่วนใหญ่จะมีข้อผูกมัดอยู่แล้ว คือต้องกลับมาใช้ทุนให้มหาวิทยาลัยโดยการเป็นอาจารย์ เงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปแต่ละที่ เช่น ใช้ทุนตามจำนวนเวลาศึกษา หรือใช้ทุน 2 เท่าของเวลาศึกษา ดังนั้นก่อนตัดสินใจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ลองคิดให้ดีก่อน เพราะนอกจากจะมีพันธะผูกพันกับทุนแล้ว อาจารย์ยังมีพันธกิจที่ยิ่งใหญ่กว่ารออยู่ด้วย

 

 

MUST READ

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

390.4K

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

91.3K

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

65.9K

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

60.3K