นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจเรียนต่อ

share image

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ           

               หากมองย้อนกับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน การไปเรียนต่อต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลเกินจินตนาการ และอาจจำกัดเฉพาะกลุ่มนักเรียนทุนหลวง ลูกหลานข้าราชการ หรือว่าครอบครัวที่มีฐานะดีเป็นส่วนใหญ่   ในปัจจุบันเศรษกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้มีการเพิ่มโอกาสทางสังคมที่เป็นไปอย่างเสมอภาค อีกทั้งสถาบันในต่างประเทศก็เปิดกว้างในการรับนักศึกษาต่างชาติได้ทุกระดับ  ทำให้การไปศึกษาต่อต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างในสมัยก่อนอีกต่อไป  จึงเป็นไปได้ว่าในปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีความตื่นตัวในเรื่องการศึกษาต่อในต่างประเทศกันเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะการเรียนต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยทุกระดับตั้งแต่ อนุปริญญาตรี  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการเรียนภาษาต่างประเทศ  ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลายในสาขาวิชา ที่มีให้เลือกในสถาบันต่างประเทศนั้นมีมากมายและหลากหลายกว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมากมายนัก  ด้วยเพราะวิทยาการที่ทันสมัย การเกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ  เทคโลโลยี สื่อการสอนที่ล้ำสมัย บุคคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา รวมถึงการได้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ ทำให้นักศึกษาที่จบจากต่างประเทศมีศักยภาพทางความรู้ ภาษา สังคม และมุมมองที่ได้เปรียบกว่าและเป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเสมอมา

 

                ทั้งนี้การเรียนต่อต่างประเทศนั้นยังจัดว่าเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง  ในการตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น จึงควรพิจารณาจากปัจจัยหลากหลายด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่า  และได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนต่างประเทศนั้นๆ มาสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป

 

เรียนในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่เรียน

                สิ่งที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ คือจะต้องคำนึงถึงศักยภาพ ความถนัด และสิ่งที่สนใจของผู้เรียนเองเป็นที่ตั้ง เพราะหากเลือกสาขาวิชาตามกระแสนิยม หรือตามคำแนะนำของผู้อี่นโดยมิใช่มาจากสาขาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนนั้น  อาจทำให้แผนการเรียนไม่ประสบความสำเร็จ  เนื่องจากการใช้เวลานานนับปีเพื่อเรียนในสิ่งที่ตนไม่ได้รักเป็นสิ่งที่ทรมานแสนสาหัสเลยทีเดียว หรืออาจต้องเปลี่ยนแผนการเรียนกลางคัน ทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

มุมมองในทางด้านการทำงาน : เรียนอะไร ถึงจะไปได้ไกลกว่าคนอื่น

                ความต้องการในตลาดแรงงานนั้นปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตามสภาพสังคม เศรษฐกิจจากภาวะที่เกิดขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ   ดังนั้นหากผู้เรียนได้มีโอกาสได้ศึกษาความต้องการของตลาด เพื่อเล่าเรียนในสาขาที่ขาดแคลน หรือเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ  ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำงาน และความก้าวหน้าในอนาคตได้ไม่ยาก    จากการสำรวจของเวปไซท์จัดหางานชั้นนำของประเทศอังกฤษ  www.alec.co.uk พบว่าแนวโน้มกลุ่มสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในปัจจุบัน และอนาคต แบ่งออกได้หลายกลุ่มสาขาดังนี้

•        กลุ่มสารสนเทศ และเทคโนโลยี

                   ผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงานหลายสำนักมีความเห็นตรงกันว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร จะมีการขยายตัวอย่างมากและมีการแข่งขันสูง ในปัจจุบัน ทุกหน่วยงานจะต้องปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  จึงไม่แปลกใจเลยที่ในอนาคต ความต้องการผู้บุคคลากรที่มีความรู้ในด้านสารสนเทศ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึง การสร้างและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่างๆ รวมถีงการพัฒนาเวปไซต์ การจัดการฐานข้อมูล  ระบบเครือข่าย ดาวเทียม และวิศวกรฮาร์ตแวร์ จะเป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

•        กลุ่มอาชีพด้านการแพทย์และสุขภาพ

                    นับว่าเป็นสายอาชีพที่ไม่มีวันตกงานและมีแนวโน้มที่จะต้องการบุคลลากรมากขึ้นเรื่อยๆ และมีค่าตอบแทนที่สูง เนื่องจากคนปัจจุบันใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น และต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มสายอาชีพนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแพทย์และพยาบาลเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในแขนงต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

•        กลุ่มอาชีพด้านการสอน ให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม

                  นอกเหนือจากความใส่ใจด้านสุขภาพแล้ว ยังมีเทรนด้านการศึกษาและฝึกอบรมต่างๆที่จะเป็นที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้คนเริ่มตื่นตัวด้านเทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง จึงจะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อมีทักษะที่ก้าวให้ทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นกลุ่มอาชีพสายครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โค้ช ติวเตอร์ทุกสาขา นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย การเงิน การตลาด กลยุทธ์ การบริหารองค์กร  จะเป็นกลุ่มอาชีพที่น่าจับตามองอย่างมากในอนาคตเช่นเดียวกัน

 

เลือกสถาบันที่ชอบ เลือกสถานที่ที่ใช่

                  เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้เวลาเรียนนานนับปีในการใช้ชีวิตในต่างแดน  จึงควรเลือกลักษณะเมือง และภูมิอากาศที่ผู้เรียนสามารถเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  ในแต่ละประเทศ แต่ละเมือง ก็จะมีอัตราค่าครองชีพและสวัสดิการที่แตกต่างกันไป เช่น ในเมืองใหญ่อย่างลอนดอน นิวยอร์ค ซิดนีย์ และอื่นๆจะมีอัตราค่าครองชีพที่สูง แต่ถ้าเลือกเรียนในเขตที่อยู่ชานเมือง หรือเมืองเล็กกว่า ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงได้ หรือเลือกเรียนหลักสูตรเร่งรัดเพื่อลดระยะเวลาเรียนให้สั้นลง

                  นอกจากนี้ ผู้เรียนจำเป็นต้องศึกษาถึงสถาบันที่ตนเลือก ว่าเป็นสถาบันที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาของประเทศนั้นๆ  หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการสมัครเรียนหรือไม่ ซึ่งผู้เรียนสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ  ศิษย์เก่า หรือเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากทางสถานบันได้โดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีประกอบการตัดสินใจ

                    หลายคนอาจจะเลือกมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท๊อปจากการจัดอันดับของหลากหลายสำนัก  แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรเลือกสถาบันจากการจัดอันดับเพียงอย่างเดียว เพราะอันดับมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเกณฑ์การประเมินคุณภาพมีในหลายแง่มุม ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกจะไปเรียนเลยก็อาจเป็นไปได้ 

 

วีซ่าก็เป็นเรื่องใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้

                      หากได้วางแผนการเรียนที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี แต่แล้วมีอันต้องต้องตกไปเพียงเพราะติดปัญหาเรื่องการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก  ไม่น่าแปลกใจที่พบว่านักศึกษาหลายคนใช้ปัจจัยในโอกาสการผ่านวีซ่าเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนในประเทศใดประเทศหนึ่ง เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าในแต่ละประเทศที่ความแตกต่างกันในรายละเอียด และในบางครั้งจำเป็นต้องเตรียมเอกสารล่วงหน้านานนับเดือน ดังนั้นผู้เรียนจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาวีซ่าของประเทศที่ตนสนใจ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าก่อนการยื่นวีซ่าเพื่อให้แน่ใจว่าใบสมัครวีซ่าถูกต้องและ ครบถ้วน

 

หากผู้เรียนกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดการเรียนต่อที่ต่างประเทศ

ให้ผู้เรียนหาข้อมูลด้วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้  เช่นจากเวปไซต์ หนังสือ อัพเดทข่าวสาร วารสารด้านวิชาการ นิทรรศการการศึกษา หรือมองหาตัวช่วยจากผู้เชี่ยวชาญจากทางสายอาชีพนั้นๆ  เริ่มจากง่ายๆคือมองหาศูนย์แนะแนวการศึกษา ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์มายาวนาน บริการด้วยความซื่อตรง และสามารถให้คำแนะนำโดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นที่ตั้ง   ผู้เรียนเองก็ควรวางแผนการเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ เริ่มต้นด้วยการหาสถาบันที่เรียนให้เหมาะสม และเลือกไปประเทศที่ตรงกับตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่าย อาหารการกิน ภูมิอากาศ ค่าครองชีพต่างๆ ผู้คน นิสัยใจคอ และอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นองค์ประกอบให้การเรียนและการใช้ชีวิตมีความราบรื่นมากที่สุด และเรียนให้ประสบความสำเร็จดังใจหวังได้มากที่สุดเท่าที่ต้องการ

 

บทความนี้เขียนโดย วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น www.wisdomhouse.co.th 

ผู้อ่านสามารถแสดงความเห็นได้ที่  http://www.facebook.com/wisdomhousethailand

 

โปรดติดต่อ วิสดอมเฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล

เลขที่ 6  ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

โทร: 02 286 9662 - 3  / มือถือ:  088 003 9300  /  088 003 9306 

อีเมลล์: contact@wisdomhouse.co.th   

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

432.3K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

95.1K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

74.7K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

65.3K