ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ก่อนเดินทาง

การเรียนต่อต่างประเทศสำหรับนักเรียนสายอาชีพ

เรียนสายอาชีพที่ต่างประเทศ

 

เรียนต่อสายอาชีพเดี๋ยวนี้ก็รุ่งกันได้ง่ายๆ ถ้าเดินถูกสาย! บริษัทสมัยนี้เริ่มมองหานักศึกษาที่จบการศึกษาสายอาชีพมากขึ้นเพราะมีทักษะที่ตรงสายงานมากกว่า เพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้จักสายอาชีพ และ การเรียนต่อสายอาชีพในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อนๆ เหมาะกับการเรียนต่อสายอาชีพที่ต่างประเทศมั้ยนะ

 

 

ความแตกต่างของ สายอาชีพ กับ สายสามัญ ในไทย 

 

เราไปทำความรู้จักกับระบบการศึกษาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นกันก่อน อย่างที่รู้กันว่าเด็กไทยทุกคนต้องเรียนการศึกษาขึ้นพื้นฐานตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด เป็นระยะเวลา 12 ปี  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หลังจากนั้นจะให้นักเรียนเลือกสายการเรียนที่ตนเองสนใจได้ แบ่งเป็น สายสามัญและสายอาชีพ

 • สายสามัญ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 • สายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป

         ถ้าเปรียบเทียบการเรียนระหว่างสองสาย จะมีข้อแตกต่างกันอยู่หลายอย่าง  กล่าวคือ หลักสูตรสามัญจะเน้นไปที่การเรียนครบทุกกลุ่มสาระที่สำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั่วไปในหลากหลายสาขา เหมาะแก่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในะดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัย ส่วนหลักสูตรสายอาชีพ จะเน้ไปที่การปฎิบัติจริง และการฝึกความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

 

เส้นทางของคนที่เลือกสายอาชีพ

 

หลักจากที่เลือกเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาหลังจบชั้นม.3  จะแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตร ปวช. คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นระดับการฝึกวิชาชีพระดับพื้นฐานในงานสายอาชีพนั้น ๆ ซึ่งมีรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามความรู้ที่เรียน
 • หลักสูตร ปวส. คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นระดับความรู้ที่สูงขึ้นจาก ปวช. โดยเน้นความรู้เฉพาะมากขึ้นมีความรู้ความชำนาญพิเศษมากขึ้น

 

การศึกษาในทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สามารถพัฒนาต่อสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งสิ้น นักเรียนทั้งสองสายสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เหมือนกัน

 

 

ความคิดสำหรับคนที่เหมาะกับสายอาชีพ 

 

มาสำรวจตัวเองกันก่อนดีกว่าว่าเราเหมาะกับสายอาชีพหรือสายสามัญ วันนี้เรารวบรวมแนวความคิดที่คิดว่านักเรียนน่าจะเหมาะกับสายอาชีพมาให้ดู ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเหมือนกันกับข้อความด้านล่างต่อไปนี้ เพื่อนๆอาจจะต้องหันมาให้ความสนใจกับการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้นนะ

 

รู้สึกว่าการเรียนแบบทั่วไปไม่น่าสนใจ

ถ้าการเข้าจดเลคเชอร์ ท่องจำบทเรียน ส่งชิ้นงาน ไม่ได้ฟังน่าสนใจสำหรับเพื่อนๆ อีกต่อไป เพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนมาเรียนสายอาชีพ เพราะจะได้ปฏิบัติและทำงานจริงมากขึ้น ซึ่งอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของเพื่อนๆ มากกว่า

 

รู้สึกว่าสายอาชีพมีคอร์สเรียนที่หลากหลาย

ไม่เหมือนกับนักเรียนทั่วไปตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย สายอาชีพมีตัวเลือกที่หลากหลายในการเรียนมากขึ้น เช่น การเรียนทำขนม/ทำอาหาร การเรียนเทคนิคการช่างเพื่อประกอบอาชีพด้านเครื่องจักรกล เป็นต้นเพื่อนๆสามารถเลือกเรียนจากทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยทางอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเฉพาะทาง โรงเรียนเฉพาะทาง เป็นต้น

 

คอร์สเรียนสายอาชีพ เหมาะสำหรับนักเรียนที่รู้ความต้องการของตัวเองอย่างแน่ชัด รู้ว่าตัวเองตามหาและต้องการอะไร ซึ่งมีคอร์สมากมายหลากหลายที่คอยรองรับความต้องการของเพื่อนๆ  ตัวอย่างเช่น คอ์สสำหรับการจัดการการท่องเที่ยว การบริการการค้าปลีก คอร์สพัฒนาซอฟท์แวร์ คอร์สการตกแต่งภายใน คอร์สวิศวกรรมยานยนต์ การทำผมและการตกแต่งเสริมสวย เป็นต้น

 

หลายคนตกหลุมพรางของสังคมที่คิดว่าการเรียนสายอาชีพคือการเรียนไม่เก่ง ขอบอกว่าถ้าตั้งใจเรียนรู้จริงๆ แล้วไม่ว่าจะสายอะไรก็สำคัญไม่แพ้กันเลย ตราบใดที่เรารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และจะทำอะไร *การเรียนสายใดสายหนึ่งไม่ใช่สูตรการันตีความสำเร็จ*

 

วุฒิบัตรของสายอาชีพ และการเทียบเท่า

 

หลังจากที่เรียนจบในสายอาชีพ นักเรียนจะได้รับเป็นใบประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือใบรับรองทางการศึกษาอื่นๆที่สามารถรับรองได้ว่าเราเรียนจบคอร์สนั้นๆมาจริง รวมถึงบางครั้งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ด้วย

 

สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนหลักสูตรปวช.หลักจากจับชั้นม.3 ถ้าสำเร็จหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรปวส.ต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสามาถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยได้

 

 

 

 

หากจบแล้วอยากเรียนต่อต่างประเทศในสายนี้ต้องทำอย่างไร?

 

เริ่มจากค้นหาคอร์สเรียนที่เพื่อนๆสนใจในประเทศต่างๆ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย โดยอย่าลืมดูให้แน่ใจว่า ที่ที่เราจะไปเรียนนั้นมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับความต้องการ และสนับสนุนการศึกษาของเราได้อย่างเต็มที่ สามารถฝึกทำงานเชิงปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพ จึงจะคุ้มค่ากับการเรียนของเรา

 

ยกตัวอย่างการค้นหาคอร์ส เช่น ถ้าเพื่อนๆ เรียนจบปวช.หรือปวส.ในด้านคหกรรม การทำอาหาร แล้วสนใจอยากไปเรียนต่อต่างประเทศในด้านนี้ อาจจะสนใจหลักสูตรการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สถาบัน  The Gordon สถาบันจากออสเตรเลีย ที่ไม่ได้แค่ไปเรียนในหลักสูตรแต่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากการทำงานจริงภายในร้านอาหาร Davidson Restaurant ซึ่งเป็นร้านอาหารของทางวิทยาลัยด้วย

 

หลังจากได้หลักสูตรหรือคอร์สเรียนที่เพื่อนๆ สนใจแล้ว ก็ควรตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่าตรงกับที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการหรือไม่ เพื่อหาตัวเลือกสำรองหรือประเมินความเป็นไปได้ในการสมัครเรียน

 

ตัวอย่างการหาคอร์สเรียนต่อต่างประเทศสำหรับสายอาชีพ

 

ตัวอย่าง 1

 

หลักสูตรการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สถาบัน  The Gordon ออสเตรเลีย 

ระยะเวลาการศึกษา เรียนแบบ Full time เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ค่าเรียน ประมาณ AUD $5,500 (139,833.75฿) ต่อปี

เริ่มเรียน ประมาณ กรกฎาคม 

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ

 • ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศของตัวเองเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ปี 
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรวุฒิปวส.
 • อายุผู้สมัครอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป

หรือ ถ้าเพื่อนๆสนใจในสถาบันเปิดสอนวิชาชีพและอาชีวะศึกษา สาขาการตัดแต่งทรงผม ในต่างประเทศก็สามารถค้นหาได้เช่นกัน

 

ตัวอย่าง 2

Manitoba Institute of Trades and Technology เปิดสอนคอร์สการตัดแต่งทรงผม Certificate in Hairstyling

 

ระยะเวลาการศึกษา เรียนแบบ Full time เป็นระยะเวลา 1 ปี

ค่าเรียน ประมาณ CAN$13,950.00 (3,76,335.00 ฿) ต่อปี

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ

 • ใบรับรองด้านความสามารถทางภาษา
 • TOEFL Paper Based (PBT) 500 คะแนน หรือ
 • TOEFL Computer Based (CBT) 213 คะแนน หรือ
 • Canadian Test of English for Scholars and Trainees (CanTEST) การทดสอบทางภาษาของนักเรียนต่างชาิตในประเทศแคนาดา 4.0 คะแนนในทุกภาค

 

เรียนเสริมสรวย ตัดผม ต่างประเทศ

 

เงื่อนไขอื่นๆ หรือคอร์สเรียนทางวิชาชีพอื่นๆ เพื่อนๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของคอร์สเรียนต่อต่างประเทศ ในสายอาชีพได้ที่เว็บไซต์ของเราเล้ย! :)

เป็นไงกันบ้างคะ ได้รู้จักสายอาชีพกันมากขึ้นแล้วรึเปล่า มาถึงตรงนี้ทางเราก็อยากขอย้ำอีกรอบว่าไม่ว่าจะเรียนอะไรการเรียนสายใดสายหนึ่งหรือสาขาใดๆ ไม่ใช่เครื่องการันตีความสำเร็จ 100% ที่เหลือมันจะต้องขึ้นอยู่กับความพยายามของเพื่อนๆ เองด้วยนะ ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าจะทำอย่างไรดีแต่ว่าอยากเรียนที่ต่างประเทศก็ลองไปปรึกษาที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อดูได้นะ :) ทางเว็บฮอทคอร์สก็มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาฟรี ลองกดเข้าไปติดต่อกันได้เลย

 

 

 

บทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

นิสัย 8 อย่างที่ควรทำถ้าอยากประสบความสำเร็จ

เผลอแป๊บเดียวเวลาก็ผ่านมาถึงเกือบจะกลางเดือนสี่แล้ว ยังจำเป้าหมายที่เราตั้งใจจะทำไว้ในช่วงปีใหม่เมื่อสามเดือนกว่าๆ ที่แล้วได้มั้ย? ไอ้ความตั้งใจที่จะทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมด สุดท้ายสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง ผ่านไปหนึ่งปีก็มาเริ่มต้นตั้งเป้าหมายกันใหม่ ถ้าใครอยากประสบความสำเร็จในระยะยาวละก็ ลองนำนิสัย 8 อย่างที่คนประสบความสำเร็จระดับโลกมีเหมือนกันไปปรับใช้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จเล็กหรือใหญ่แค่ไหนอย่างน้อยก็ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเนอะ :)  

325.6K

10 เรื่องน่ารู้ก่อนเริ่มชีวิตนักเรียนนอก

10 เรื่องน่ารู้ก่อนเริ่มชีวิตนักเรียนนอก >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านไปเร็วกว่าที่คิด กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ล้วนเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่สำคัญ และสิ่งที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้คือ 10 เรื่องจากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ที่เฟรชชี่ทุกคนควรรู้ไว้   1. ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจริงๆ ไม่เหมือนในซีรี่ย์ ฉากในซีรี่ย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเด็กมหาวิทยาลัย มักจะเต็มไปด้วยนักศึกษาหน้าตาดี หน้าผมจัดเต็ม

24.4K

5 เหตุผลที่พ่อแม่ไม่อยากให้เราไปเรียนต่อ (รู้ไว้จะได้จัดการถูกจุด)

5 เหตุผลที่พ่อแม่ไม่อยากให้เราไปเรียนต่อ (รู้ไว้จะ ได้ จัดการถูกจุด) ปัจจุบันการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นทางเลือกหนึ่งของเด็กยุคใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก็ยังมีพ่อแม่บางท่านที่รู้สึกลังเลใจในการส่งลูกไปอยู่คนเดียวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ทั้งเป็นห่วงทั้งกังวลใจว่าลูกจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และสารพัดเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย ลองมาดูกันว่าเหตุผลเหล่านั้นมีอะไรบ้าง เราจะได้สามารถอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจว่า

17K

6 เหตุผลที่เวิร์คในการขอพ่อแม่ไปเรียนต่อ

6 เหตุผลที่เวิร์คในการขอพ่อแม่ไปเรียนต่อ สำหรับบางคนอุปสรรคของการไปเรียนต่อเมืองนอก อาจไม่ใช่กำแพงภาษาหรือข้อสอบต่างๆ แต่บางครั้งความเป็นห่วงของพ่อแม่นี่แหละ ที่ทำให้เราต้องสรรหาเหตุผล 108 มายืนยันว่า เราดูแลตัวเองได้และพร้อมสุดๆ สำหรับการเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโลกกว้าง ถ้าใครกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ละก็ ลองใช้วิธีการเหล่านี้ไปคุยกับพ่อแม่ดูสิ รับรองว่าเวิร์คอย่างแน่นอน! ลองอ่านความคิดฝั่งคุณพ่อคุณแม่ดูบ้าง  5

15K