นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ฝรั่งเศส: วีซ่านักเรียน

ถึงฝรั่งเศสแล้ว ทำอย่างไรกับ OFII ดี

share image

หากใครเดินทางมาถึงฝรั่งเศสเพื่อพำนักอยู่เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน เช่น มาศึกษาต่อ หรือมาฝึกงาน คงสงสัยว่าจะต้องทำอย่างไรต่อกับแบบฟอร์มที่เรียกว่า OFII ที่เรากรอกส่วนแรกกันมาตั้งแต่ยื่นขอวีซ่า

 

ไม่ต้องกลัว! มาศึกษาวิธีการกรอกแบบฟอร์มส่วนที่เหลือและเคล็ดลับขั้นตอนการไปรายงานตัวกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส หรือที่รู้จักกันในนาม  Office Français d’Immigration et d’Intégration ไปพร้อมๆกับ Hotcourses Thailand กันเลย

 

อันที่จริงขั้นตอนการยื่นเอกสาร OFII ได้มีเขียนอธิบายอยู่ในหน้าที่ 3 ของแบบฟอร์ม OFII เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลจับใจความได้ว่า

 

เมื่อเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสแล้ว ภายในระยะเวลา 3 เดือนให้

1. กรอกแบบฟอร์มส่วนที่เหลือให้เรียบร้อย

2. พร้อมแนบเอกสารสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนา Passport หน้าแรกที่แสดงรูปถ่าย ข้อมูลส่วนตัวและวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

 2. สำเนา Passport หน้าที่มีวีซ่าเชงเก้น

 3. สำเนา Passport หน้าที่มีการประทับตราวันเข้าประเทศฝรั่งเศส หรือเขตเชงเก้น

3.แล้วส่งไปรษณีย์แบบฟอร์มพร้อมเอกสารทั้งหมดไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยดูที่อยู่ในการส่งเอกสารจาก แบบฟอร์ม OFII ในหน้าที่ 2

 


1. การกรอกแบบฟอร์ม OFII ส่วนที่ 2

 

 

 

ADDRESS EN FRANCE: ที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส

Chez:  บ้านของใคร ใส่ชื่อเจ้าของบ้านเช่า เช่น Monsieur Baudin Dubois

Batiment: ชื่อหรือหมายเลขอาคาร ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่

Numero: เลขที่บ้าน

Rue: ชื่อถนน

Code Postal: รหัสไปรษณีย์

Ville: เมืองที่อยู่

 

TELEPHONE: เบอร์โทรศัพท์

Fixe: เบอร์บ้าน ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่

Portable: เบอร์มือถือ (นั่นหมายความว่า ควรมีเบอร์โทรศัพท์เป็นของตัวเองก่อนส่งเอกสารนะจ๊ะ)

 

ADRESSE MESSAGERIE: อีเมล

 

LANGUE(S) ระดับทักษะทางภาษาฝรั่งเศส (ส่วนนี้กรอกเฉพาะคนที่เป็นคู่สมรสชาวฝรั่งเศสหรือผู้ที่ได้รับวีซ่าทำงาน นักเรียนฝรั่งเศสข้ามไปทำคำถามต่อไปได้เลยจ๊ะ)

Comprise(s) à l’oral  ความเข้าใจภาษาพูด (ทักษะการฟัง)

Parlée(s) ทักษะการพูด

 

VISA: ข้อมูลของวีซ่าที่ได้รับการอนุมัติ

Numéro: หมายเลขวีซ่า

Valable du: วันเริ่มต้น au หมดอายุของวีซ่า

Date d’entrée en France: วันที่เข้ามาในประเทศฝรั่งเศส

 

Fait à สถานที่ๆกรอกแบบฟอร์ม เช่น ชื่อเมืองที่อาศัยอยู่ Paris le วันที่ๆกรอกแบบฟอร์ม

Signature ลายเซ็น

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข้อควรสังเกตุ

กลับมาย้อนดูรายละเอียดที่ใช้กรอกแบบฟอร์ม OFII ในส่วนที่สองกันหน่อย จะเห็นว่าเราต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ นั่นหมายความว่า


 

 1. ที่อยู่ที่กรอกลงไปในแบบฟอร์ม ควรเป็นที่อยู่ที่เจ้าของสามารถออกใบรับรองที่พักหรือสัญญาเช่าบ้านให้เราได้ และควรจะเป็นบ้านที่อาศัยอยู่จนกว่าจะได้รับใบตอบรับเพื่อนัดวันไปรายงานตัวกับ OFII (ภายในระยะเวลา 3 เดือนแรก) เพราะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะติดต่อกลับมาทางอีเมลที่อยู่นี้และใช้ที่อยู่นี้ในการยืนยันที่พักในฝรั่งเศสของเรา ดังนั้นหากใครเดินทางเมืองฝรั่งเศสแต่ยังไม่ได้ที่อยู่ระยะยาว ก็ยังไม่ต้องรีบส่งแบบฟอร์ม OFII นัก รอจนได้ที่อยู่ที่แน่นอนแล้วค่อยจัดส่ง แต่อย่าเพลินจนเลย 3 เดือนแรกล่ะ

 2. เมื่อเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วควรเปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างแรก ซึ่งหลายเครือข่ายมีบริการจัดส่งซิมมือถือมาให้ที่บ้าน หากเราสั่งซื้อก่อนวันเดินทางแล้วกะวันจัดส่งดีๆเราก็จะมีเบอร์มือถือฝรั่งเศสไว้ใช้ทั้งแต่วันที่มาถึงเลย เราเคยเขียนวิธีการสั่งซื้อซิมจาก Free Mobile ของปารีสไว้ สามารถไปตามอ่านได้ที่ Paris Newbie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
2. แนบเอกสารสำเนาเอกสาร
 • สำเนา Passport หน้าแรกที่แสดงรูปถ่าย ข้อมูลส่วนตัวและวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
 • สำเนา Passport หน้าที่มีวีซ่าเชงเก้น
 • สำเนา Passport หน้าที่มีการประทับตราวันเข้าประเทศฝรั่งเศส หรือเขตเชงเก้น

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ขั้นตอนต่อมาก็คือการรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ เนื่องจากแบบฟอร์ม OFII ที่ส่งไปเป็นเอกสารสำคัญและต้องจัดการทำให้เสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนแรกที่มาถึง เพื่อเป็นการป้องกันเอกสารสูญหายขณะจัดส่ง (ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! เหตุการณ์เอกสารสูญหายเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในประเทศฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์หรือพนักงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม มีนักเรียนไทยในปารีสโดนกันมาเยอะแล้ว) ดังนั้น เราควรทำสำเนาของแบบฟอร์ม OFII เก็บไว้กับตัวเองหนึ่งใบ และใช้วิธีส่งจดหมายแบบ Recommande avec avis de reception หรือแบบที่เราจะได้รับใบ Ackowledgement of Receipt ส่งกลับมา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเอกสารได้จัดส่งถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว

 

ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4-6 ยูโรต่อครั้ง (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเอกสารที่จัดส่ง) เมื่อเทียบกับการยัดเอกสารเข้าซองแล้วติดสแตมป์ แต่ถือว่าเป็นวิธีที่ทำให้เราอุ่นใจ เพราะมีหลักฐานไว้แสดงเมื่อเกิดปัญหา หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่ายังไม่ได้รับเอกสารของเรา


สำหรับคนที่มาเรียนต่อในปารีสและเดินทางมาถึงในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน สามารถนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่ International Student Welcome Service ของ Cité International Universitare de Paris เพื่อกำหนดนัดวันกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องเสียเงินส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แต่ถ้าให้เราแนะนำ ส่งไปรษณีย์สะดวกกว่าเยอะ เพราะมีเพื่อนเราเคยไปรอคิวเป็น 2-3 ชั่วโมงเลยเพื่อแค่จะให้ได้กำหนดวัน สู้เสียเงินนิดหน่อยส่งไปรษณีย์แล้วไปเที่ยวชมเมืองปารีส รอทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งใบนัดวันมาให้ดีกว่า

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

4. รอเอกสารนัดวันไปรายงานตัว

หลังจากส่งเอกสารไปแล้วภายในระยะเวลา 3 เดือน ก็จะได้รับอีเมลแจ้งวันให้ไปรายงานตัวจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและนัดตรวจร่างกาย  โดยมีข้อความดังนี้

 

Bonjour,

 

Je vous transmets votre convocation à la visite médicale et à l'apposition

de votre visa valant titre de séjour sur votre passeport le 11 septembre

2014 à 13h30.

 

Je vous en souhaite bonne réception.

 

Bien cordialement.

 

BUREAU IMMIGRATION

 

OFFICE FRANCAIS

DE L’IMMIGRATION

ET DE L’INTÉGRATION

48 Rue de la Roquette

75011 Paris

Tél.: 01 55 28 19 88

Fax: 01 55 28 19 96

www.ofii.fr

 

โดยสิ่งที่เราต้องเตรียมไป ในวันเวลาดังกล่าวคือ

1. ปริ๊นท์เอกสารทุกใบที่แนบมากับอีเมล จะมีประมาณ 5 แผ่น อันได้แก่

 • Attestation de Reception du Formulaire de “Demande d’Attestation OFII” ใบยืนยันว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับแบบฟอร์ม OFII ของเราแล้ว
 • Visa de long séjour dispensant de la demande de Premier Titre de séjour จดหมายนำหน้ารายการเอกสารเพื่อยื่นขอ Titre de séjour เป็นครั้งแรก
 • Convocation à la visite medicale ใบนัดตรวจร่างกาย
 • Convocation pour l’attestation par l’OFII de l’accomplissement des formalites ใบแจ้งรายละเอียกว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเพิ่มเติม
 • Taxe percue à l’occasion de la delivrance du premier tire de séjour  ใบแจ้งราคา สแตมป์อากรที่เราต้องซื้อ

2. เตรียม Passport, รูปขนาด Passport-size ก็ใช้อันที่เราเคยใช้ยื่นวีซ่าก็ได้, หลักฐานที่พัก เช่น ใบรับรองที่พัก หรือ สัญญาเช่า หรือ บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์บ้านที่มีชื่อของเรา

3. แสตมป์อากร ไม่ใช้แสตมป์ทั่วไปที่ใช้แปะซองจดหมายนะ อย่าสับสนกัน โดบซื้อตามราคาตามที่ระบุไว้ในใบ Convocation สามารถหาซื้อได้ตาม Tabac ร้านขายบุหรี่ที่จะมีอยู่แทบทุกมุมถนน หรือถ้าใครมีเครื่องปริ๊นท์แล้ว ก็สามารถซื้่อออนไลน์ www.timbresofii.fr โดยจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้สะดวกมาก อย่าลืมปริ๊นท์ออกมาด้วยล่ะ  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. เคล็ดลับวันไปรายงานตัว

เมื่อวันรายงานตัวมาถึง เช็คให้ดีว่าเราได้เตรียมเอกสารทั้งหมดครบถ้วนแล้วหรือยัง จากนั้นให้เดินทางไปถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนเวลานัดสัก 30-45 นาที  เพื่อให้เราได้ต่อแถวอยู่หน้าสำนักงาน OFII เป็นคิวแรกๆ (ควรศึกษาวิธีการเดินทางไปจาก Google Maps หรือ City Mapper ตั้งแต่คืนก่อนหน้า) น้องเอ๋ย! เชื่อพี่ เหนื่อยก่อนสบายทีหลัง ตอนคราวที่เราไป เราไปตรงเวลานัดเป๊ะๆ พอไปถึงก็งงๆว่าเรามาถูกที่ใช้ไหม ทำไมมีควรมุงๆ แถวยาวประหนึ่งคิวต่อซื้อคริสปี้ครีมยังไงยังงั้น ขนาดเราอยู่กลางๆแถวแล้ว กว่าจะได้ต่อคิวยื่นเอกสาร กว่าจะได้เข้าไปตรวจร่างกายและรอรับ Passport ที่ได้รับการติดสติ๊กเกอร์ Vignette OFII กลับมา ปาเข้าไป 2 ชั่วโมงครึ่ง ทั้งเบื่อ ทั้งเซ็งมาก เราเห็นบางคนเตรียมเอกสารมาไม่ครบ หรือลืมซื้อสแตมป์อากรมาโดนให้วิ่งไปซื้อแล้วกลับมาต่อแถวใหม่ สงสารโคตรๆ

 

หลังจากที่เรารู้เคล็ดลับนี้ เราบอกเพื่อนๆเราที่ยังไม่ได้ทำ ให้ไปก่อนเวลา สรุปพวกนางใช้เวลาทำแค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้ว ชิวมาก ดังนั้นน้องๆควรไปก่อนเวลานะจ๊ะ

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. OFII นั้นสำคัญไฉน

อธิบายวิธีการส่งแบบฟอร์มและรายงานตัวกับ OFII กันมายืดยาว ยังไม่ได้อธิบายเลยว่าเจ้าสติ๊กเกอร์ Vignette OFII นั้นสำคัญยังไง

 1. หากเราไม่ติดต่อส่งเอกสาร รับการนัดวันเพื่อไปรายงานตัว ตรวจสุขภาพและรับ Vignette OFII กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในระยะเวลา 3 เดือนเมื่อไปถึง เราจะกลายเป็นนักเรียนต่างชาติแบบผิดกฎหมายไปทันที ถ้ายื่นเรื่องช้าก็ต้องเสียค่าปรับ หรืออาจถูกส่งตัวกลับประเทศ

 2. หลังจาก 3 เดือนแรก ถ้ายังไม่มี Vignette OFII แปะอยู่ใน Passport แล้วเราเดินทางออกไปนอกเขตประเทศเชงเก้น เช่น กลับมาเที่ยวประเทศไทย หรือแว่บไปเที่ยวประเทศอังกฤษ เราจะไม่สามารถกลับเข้ามาในเขตเชงเก้นได้ ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าระยะยาวใหม่

Titre de séjour จะหมดอายุไปพร้อมๆกับวันหมดอายุวีซ่าระยะยาวของเรา ดังนั้นภายใน 3 เดือนก่อนวีซ่าหมด เราต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใหม่ โดยนัดวันต่อกับ Préfecture de police ในเขตที่อาศัยอยู่ค่ะ

 

*หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่ใช้ยื่น OFII อาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลกับทางสถานทูตฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง   

 

:: สถาบันที่เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ EFLในฝรั่งเศส ::

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

<การกรอกแบบฟอร์ม OFII ส่วนแรก

<การเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส

<การส่งจดหมายแบบ Recommande avec avis de reception