นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ฝรั่งเศส: วีซ่านักเรียน

สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส ตอนที่ 2.2 การกรอกแบบฟอร์ม OFII

share image

นอกจากการกรอก ใบสมัครวีซ่าพำนักระยะยาว แล้ว นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ต้องกรอก แบบฟอร์ม OFII ซึ่งเป็นเอกสารรายงานตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส หรือที่รู้จักกันในนาม  Office Français d’Immigration et d’Intégration

 

สำหรับการยื่นขอวีซ่าจากประเทศไทยนั้น ผู้สมัครสามารถกรอก แบบฟอร์ม OFII เฉพาะส่วนของด้านบน แล้วค่อยไปกรอกส่วนล่างเมื่อถึงประเทศฝรั่งเศส (เนื่องจากในแบบฟอร์มส่วนล่าง ต้องมีการกรอกที่อยู่ที่จะพำนักระยะยาว ซึ่งบางคนยังไม่ทราบรายละเอียดส่วนนี้ เพราะจองไปแค่โรงแรมในระยะแรก แล้วไปหาที่อยู่ระยะยาวที่นู่น) แต่อย่างไรก็ตามเราต้องส่งเอกสาร OFII ทางไปรษณีย์ไปให้ Office Français d’Immigration et d’Intégration ภายในระยะเวลา 3 เดือนแรกที่ไปถึง เพื่อกำหนดวันรายงานตัวและตรวจสุขภาพที่สำนักงาน


ในส่วนของการยื่น OFII เมื่อไปถึง และรายละเอียดการรายงานตัว Hotcourses Thailand จะมาอธิบายกันในครั้งต่อไป เอาเป็นว่าตอนนี้เรามาใส่ใจกับรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มกันก่อนดีกว่า โดยทุกคนสามารถไปดาว์โหลด แบบฟอร์ม OFII กันที่เว็บไซต์ของ TLScontact

 

 

 

RUBRIQUES A REMPLIR LORS DE LA DEMANDE DE VISA  ส่วนแรกที่ต้องกรอกตอนสมัครวีซ่า

 

NOM DE NAISSANCE: นามสกุลตั้งแต่เกิด

 

NOM D’EPOUSE: นามสกุลคู่สมรส (กรอกในกรณีแต่งงานแล้ว)

 

PRENOM: ชื่อจริง

 

SEXE: เพศ   MASCULINE ชาย      FEMININ หญิง

 

NE(E): วันเกิด  ใส่เป็นเลข วัน/เดือน/ปี

 

A: สถานที่เกิด (ชื่อจังหวัดที่ปรากฎอยู่บน Passport)

 

PAYS: ประเทศที่เกิด

 

NATIONALITE: สัญชาติ

 

SITUATION FAMILIALE: สถานภาพ

  • CELIBATAIRE โสด

  • MARIE แต่งงาน

  • VEUF เป็นหม้าย

  • DIVORCE หย่าร้าง

  • SEPARE แยกกันอยู่

 

FILIATION

PERE  NOM: นามสกุลบิดา  PRENOM: ชื่อจริงของบิดา

MERE NOM DE NAISSANCE: นามสกุลเกิดของแม่  PRENOM: ชื่อจริงของแม่

 

PASSEPORT

NUMERO: หมายเลขหนังสือเดินทาง

DELIVRE LE: ออกหนังสือวันที่

A: หน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทาง

 

MOTIF DE L’ENTREE เหตุผลที่เข้าประเทศฝรั่งเศส

CONJOINT DE FRANÇAIS เป็นคู่สมรสของชาวฝรั่งเศส

ETUDIANT นักเรียน

VISITEUR เป็นผู้เยี่ยม

CONJOINT DE RESSORTISSANT ETRANGER เป็นคู่สมรสของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

SCIENTIFIQUE-CHERCHEUR นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

SALARIE ทำงาน

TRAVAILLEUR TEMPORAIRE ทำงานไม่เต็มเวลา

STAGIAIRE ฝึกงาน

 

และนี่คือรายละเอียดของการกรอก แบบฟอร์ม OFII เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าพำนักระยะยาวเพื่อการเรียนต่อ ในส่วนของการกรอก แบบฟอร์ม OFII เมื่อเดินทางไปถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว Hotcourses Thailand ขอเก็บรายละเอียดไว้แจกแจงในครั้งหน้า ตอนนี้ขอโฟกัสกับการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าให้ครบกันก่อนดีกว่า ได้เวลาไปต่อ
 
 

บทความชุด “สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส” มีทั้งหมด 7 ตอน ดังนี้

< ตอนที่ 1 รายการเอกสารที่จำเป็น

< ตอนที่ 2.1 การกรอกแบบฟอร์ม Visa

< ตอนที่ 2.2 การกรอกแบบฟอร์ม OFII

< ตอนที่ 2.3 การกรอกแบบฟอร์มนักเรียนและการเตรียมรูปถ่าย

< ตอนที่ 3 การแปลเอกสาร

< ตอนที่ 4 เอกสารรับรองที่พัก

< ตอนที่ 5  Financial Guarantee Letter

 

*หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่ใช้สมัครวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลกับทางสถานทูตฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง