นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ฮ่องกง: แนะนำประเทศและเมือง - MUST READ

8 มหาวิทยาลัยรัฐที่ดีที่สุดของฮ่องกง

share image

8 มหาวิทยาลัยรัฐที่ดีที่สุดของฮ่องกง

เกาะฮ่องกงมีมหาวิทยาลัยรัฐบาล 8 แห่ง ที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจ หลักสูตรส่วนใหญ่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีคอร์สสอนภาษาจีนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่นักศึกษาต่างชาติอีกด้วย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในฮ่องกงจะเน้นการพัฒนาตัวบุคคลเป็นหลัก จึงเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ขยายมุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต วัฒนธรรม และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนที่ให้ความสำคัญทั้งด้านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่ทั้งในและนอกชั้นเรียน

 

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้และทำวิจัย ทำให้สถาบันการศึกษาในฮ่องกงดึงดูดอาจารย์และนักวิชาการที่มีความสามารถสูงจากทั่วโลก รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล และผู้ได้รับรางวัลทางวิชาการด้านอื่นหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีสมัยใหม่ วรรณกรรม และภาษาศาสตร์ นอกจากนี้มหาวิทยาในฮ่องกง ยังติดอันดับ Top 200 ในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยของ Newsweek และ the Times Higher Education มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006

 

มหาวิทยาลัยบางแห่งในฮ่องกงมีข้อตกลงกับจีนแผ่นดินใหญ่ไว้ว่า นักศึกษาต่างชาติจะต้องแบ่งเวลาไปเรียนที่ปักกิ่ง หรือ เซี่ยงไฮ้ เป็นเวลาประมาณ 1-2 ปี มหาวิทยาลัยในฮ่องกงมีชื่อเสียงในหลายสาขาวิชาทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย หากสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

 

City University of Hong Kong

ดูค่าใช้จ่ายรายปีและ TOEFL ขั้นต่ำ

CityU ตั้งอยู่ที่เขต Kowloon Tong มีคำขวัญว่า "Officium et Civitas," connotes duty, morality, and a union of citizens มหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกแห่งนี้ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติ ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโลก โดยผู้เรียนจะได้ใช้ชีวิตในประเทศที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมหลากหลาย และได้รับการศึกษาในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบองค์รวม 

 

Hong Kong Baptist University

HKBU เป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียน และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของเกาะฮ่องกง มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 5,000 คน และนักศึกษาปริญญาโทประมาณ 3,500 คน หลักสูตรที่เปิดสอนมี 8 สาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ ธุรกิจ แพทย์แผนจีน การสื่อสาร การศึกษาต่อเนื่อง วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ ทัศนศิลป์ HKBU ก่อตั้งมากว่า 35 ปี การเรียนการสอนของที่นี่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาวิชาควบคู่ไปกับการทำวิจัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็มีศูนย์วิจัยเป็นของตัวเองด้วย

 

Lingnan University

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านศิลปศาสตร์ ที่มีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมกันกว่า 2,400 คน Lingnan University เป็นผู้นำด้านการศึกษาแบบ service-learning ซึ่งมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแบบทวิภาคี และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีที่พักรองรับสำหรับนักศึกษามากเป็นอันดับต้นๆ อีกด้วย ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติจึงมั่นใจได้ว่าจะมีที่พักอาศัยตลอดระยะเวลาการศึกษาอย่างแน่นอน

 

The Chinese University of Hong Kong

ดูค่าใช้จ่ายรายปีและ TOEFL ขั้นต่ำ

CUHK ตั้งอยู่ในเขต Shatin มีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน และมีราว 3,800 คนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 45 ประเทศนอกเกาะฮ่องกง CUHK เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัย ที่มีโปรแกรมการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้เลือกเรียนกว่า 300 โปรแกรมการศึกษา ซึ่งออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิชาการเฉพาะทางในแต่ละด้าน และนอกจากนี้ยังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับรางวัลโนเบลอีกด้วย

 

The Hong Kong Institute of Education (HKIEd)

ดูค่าใช้จ่ายรายปี

HKIEd ตั้งอยู่ในเขต Tai Po มีนักศึกษาราว 8,000 คน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เน้นสอนสาขาวิชาชีพครู ภายใต้กรอบแนวคิด Education-plus ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงสหวิชาชีพด้านอื่นๆ อย่างเช่น โลกและสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมศึกษา สุขภาพและการศึกษา 

 

The Hong Kong Polytechnic University

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1937 และมีโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้เลือกเรียนมากถึง 170 สาขาวิชา ซึ่งมุ่งเน้นบ่มเพาะความเป็นมืออาชีพให้แก่นักศึกษาที่ต้องการจบไปทำงานด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง บัณฑิตที่จบจาก The Hong Kong Polytechnic University จึงเป็นที่ต้องการตัวของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก 

 

The Hong Kong University of Science and Technology

ดูค่าใช้จ่ายรายปีและ TOEFL ขั้นต่ำ

HKUST เป็นมหาวิทยาลัยบนเกาะฮ่องกง ที่อายุน้อยและมีพลังขับเคลื่อนมากที่สุดแห่งหนึ่ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้บุกเบิกในการทำวิจัยที่ทันสมัย และได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพติดอันดับโลก โดยเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และการบริหารจัดการ ตั้งแต่ระดับปริญญาจนถึงปริญญาเอก และนอกจากนี้ HKUST ยังตั้งอยู่ริมทะเลที่มีทัศนียภาพสวยงามอีกด้วย

 

The University of Hong Kong

ดูค่าใช้จ่ายรายปีและ  TOEFLขั้นต่ำ

HKU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเกาะฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1911 ทุกวันนี้ HKU ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเคยได้รับการจัดอันดับจาก Quacquarelli Symonds ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ปี 2009 และ 2010 ผู้เรียนที่นี่จึงมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทั้งทุนการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์การศึกษามากมายทีเดียว

 

TIPS :

นอกจากฮ่องกงแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อ ลองเช็กมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเอเชียเพื่อวางแผนการสมัครคอร์สเรียนและสมัครทุน มีหลายสถาบันที่กำลังเปิดคอร์สเรียนใหม่ ลองดาวน์โหลดโบรชัวร์เพื่ออ่านรายละเอียดล่าสุด

 

 

ค้นหาคอร์ส

ฮ่องกง
ปริญญาโท

MUST READ

article Img

การเดินทางในฮ่องกงมีกี่แบบ

การเดินทาง ด้วยความที่เป็นเมืองเล็กๆที่ที่อย่างหมุนไปอย่างรวดเร็ว แม้แต่คนที่มาจากเมืองใหญ่อย่างลอนดอนกับนิวยอร์กยังคาดไม่ถึงถึงความเร่งรีบและจอแจในแบบฉบับของฮ่องกง ทำให้การเดินทางค่อนข้างแออัด แต่อย่างพึ่งปิดใจกับประเทศนี้เพราะ อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษก็ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น   รถไฟฟ้า MTR และ บัตรปลาหมึก Octopus card ระบบการขนส่งสาธารณะที่นี่ถือว่าเยี่ยมมาก ตรงเวลา เข้าใจง่ายและ เป็นระบบระเบียบ หัวใจสำคัญอาจเป็นเพราะ รถไฟฟ้าใต้ดิน MTR

17.8K
article Img

Top 5 สถานที่ห้ามพลาดของฮ่องกง

Top 5 สถานที่ห้ามพลาดของฮ่องกง เราได้ข้อมูลวงในเรื่องที่กิน ที่เที่ยวเล่นกินสุดฮิป 5 ที่ฮ่องกง จาก น้องฝึกงาน ‘เหวินตี๋’ ที่เคยไปอยู่ฮ่องกงมาซักพัก   เกาะลามะ เปล่าเลย …. เกาะลามะไม่มีตัวละมาเลยซักตัว แต่เป็นเพราะสำเนียงของภาษาจีนทางตอนใต้รวมถึงรูปร่างและที่ตั้งของเกาะทำให้มันถูกเรียกว่าอย่างนั้น ที่นี่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเดินกินลมชมวิว มองดูธรรมชาติ ถ้าได้ลองนั่งเรื่อเฟอรี่จากเกาะฮ่องกงข้ามมาที่เกาะนี้

7.9K
article Img

เรียนต่อฮ่องกงดียังไง

ทำไมเรียนต่อที่ฮ่องกง หลังจากประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักร ฮ่องกงก็จัดเป็นเขตการปกครองพิเศษของจีน ซึ่งตามกฎถือว่ายังอยู่ใต้การอำนาจของจีนอยู่ แต่ได้รับอิสระให้ออกกฎหมายปกครองตนเองในพื้นที่ส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ทำให้ฮ่องกงพิเศษในแบบของตัวเองและสะท้อนความเป็นตะวันออกและตะวันตกไปพร้อมๆกัน เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่านักเรียนที่ไปเรียนต่อสามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและรู้สึกสบายๆในขณะที่เรียนรู้โลกใบใหม่   ภาษา

7K
article Img

7 เหตุผลที่ไม่ควรพลาดการเรียนต่อที่ฮ่องกง

7 เหตุผลที่ไม่ควรพลาดการเรียนต่อที่ฮ่องกง >> ข้อมูลน่ารู้หากสนใจเรียนต่อฮ่องกง >> ค้นหาคอร์สเรียนต่อฮ่องกง ฮ่องกงเป็นหนึ่งในประเทศยอดฮิตสำหรับการเรียนต่อ ที่นี่เต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีง่ายต่อการปรับตัว เหมาะแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย ค่าตั๋วเครื่องบินราคาไม่สูงนัก หากใครไม่อยากเรียนไกลบ้าน แต่ก็ยังอยากเรียนคอร์สเจ๋งๆ ในบรรยากาศแบบอินเตอร์ ลองมาดู 7

6.5K