นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: Essentials

วีซ่านักเรียนอังกฤษ สหราชอาณาจักร

share image

นักเรียนต่างชาติต้องได้รับวีซ่านักเรียนสำหรับเรียนต่อก่อนเข้าประเทศสหราชอาณาจักร

ในการสมัครขอรับวีซ่า เราจะต้องแสดงหลักฐานว่าเราจะศึกษาต่อในระดับต่างๆ ดังนี้

• หลักสูตรเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

• หลักสูตรเกี่ยวกับการวิจัย หรือการศึกษาเกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งของหลักสูตรที่เรียนมาก่อนในต่างประเทศ

• หลักสูตรที่เรียนในวันธรรมดาอย่างน้อย 15 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์

• หลักสูตรเต็มเวลาในโรงเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนอิสระ

นอกจากนี้เราจะต้อง

• สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลักสูตรที่เราเรียน และค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องหางานเพิ่ม หรือต้องการความช่วยเหลือจากกองทุนอื่นๆ

• มีความสามารถในการเรียนในหลักสูตรที่เลือกได้

• มีความตั้งใจจะกลับสู่ประเทศบ้านเกิดหลังเรียนจบ หากหลักสูตรที่เลือกเรียนเป็นหลักสูตรที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการสมัครวีซ่านั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ลองตรวจสอบค่าใช้ธรรมเนียมวีซ่าได้ที่ ukba ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากเอกสารของเราไม่ครบ เช่น Passport ก็อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ประเภทของวีซ่านักเรียน 

 

การเลือกหมวดหมู่ของวีซ่าที่เราจะสมัครขึ้นอยู่กับอายุ ระยะเวลาในการเรียนต่อ และจุดมุ่งหมายในการเข้าประเทศ ซึ่งวีซ่านักเรียนจะมีหมวดหมู่ย่อยดังต่อไปนี้

หมวดหมู่

สำหรับใคร

Tier 4 (Child)

 

 

เราสามารถสมัครวีซ่าในกลุ่มนี้ได้หากมีอายุ 4 - 17 ปี และหากอายุ 4 - 15 ปี ผู้สมัครจะต้องมาเรียนต่อในโรงเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนอิสระเท่านั้น

Child visitor

 

 

หากอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องการมาเรียนต่อในสหราชอาณาจักรในเวลาไม่เกิน 6 เดือน อาจจะสมัครในรูปแบบ Child visitor ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าให้เป็นแบบ Tier 4 (Child) เพื่อยื่นระยะเวลาการอยู่ต่อได้ ยกเว้นแต่จะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดและสมัครอีกครั้ง

Tier 4 (General)

 

 

เราสามารถสมัครวีซ่าสำหรับนักเรียนผู้ใหญ่ หรือ Tier 4 (General) ได้ หากเราต้องการเรียนต่อในระดับ post-16 education (ปริญญาตรี โท และเอก)

Student visitor

 

 

เราสามารถสมัครวีซ่าในรูปแบบ student visitor หากอายุเกิน 18 ปี และต้องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรไม่เกิน 6 เดือน (หรือ 11 เดือน เพื่อเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ) และไม่ต้องการทำงานระหว่างเรียนอยู่

หากเราสมัครวีซ่าในรูปแบบนี้ เราไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าให้เป็นแบบ Tier 4 (General)  เพื่อยื่นระยะเวลาการอยู่ต่อได้ ยกเว้นแต่จะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดและสมัครอีกครั้ง

Prospective student

 

 

เราสามารถสมัครวีซ่าในรูปแบบนี้ได้หากเราต้องผ่านขั้นตอนการรับสมัครเพืื่อขอวีซ่าแบบ Tier 4 (เช่น บางมหาวิทยาลัยอาจต้องการสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียน หรือได้รับ Conditional offer) ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนวีซ่าให้เป็นแบบ Tier 4 ขณะอยู่ในประเทศอังกฤษ

ที่มา: UK Home Office website

การเปลี่ยนแปลงของระบบวีซ่านักเรียนในสหราชอาณาจักร

สำนักเลขาธิการแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงบางประการทางด้านข้อกำหนดของนักเรียนต่างชาติที่กำลังจะเข้ามาเรียนต่อในสหราชอาณาจักร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนใหญ่ และทางรัฐบาลได้ตรวจสอบแล้วว่าจะส่งผลดีต่อการมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาในสหราชอาณาจักรโดยภาพรวม

Pat McFadden, รัฐมนตรีกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และทักษะ กล่าวว่า 'ทางสหราชอาณาจักรยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติที่แท้จริง เนื่องจากพวกเขามีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาและความหลากหลายทาวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เขาศึกษาอยู่เป็นอย่างมาก'

กฎและระเบียบการรับเข้าของมหาวิทยาและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ได้ถูกปรับเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสถาบันของสหราชอาณาจักรเอาไว้  เพื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์ในการสมัครอย่างถูกต้องจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรการเรียนนี้ แต่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมลองแวะไปดูที่ UK Border Agency

• ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้มาจากประเทศในกลุ่ม EU จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเกือบถึงระดับ GCSE standard ไม่ใช่ระดับเริ่มต้น ทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะไม่รับนักศึกษาที่ได้คะแนนสอบ IELTS ต่ำกว่า 6.0

• นักเรียนที่มาเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจะได้รับการอนุญาติให้ทำงานเพียง 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น ไม่ใช่ 20 ชั่วโมง

• หากผู้สมัครเลือกเรียนต่อในหลักสูตรระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าประเทศได้ และผู้ติดตามของนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจะไม่ได้รับการอนุญาติให้ทำงาน

• หากต้องการวีซ่าสำหรับหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรีที่อนุญาติให้ทำงานได้จะต้องเลือกศึกษาต่อในสถาบันที่ได้รับการลงทะเบียนใน the Highly Trusted SponsorsList เท่านั้น

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าUK และคำถามที่พบบ่อย

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

วัฒนธรรมอังกฤษ

สำหรับคนที่เพิ่งเคยมาอังกฤษครั้งแรก เมื่อเดินทางมาถึงแล้วอาจจะพบกับสภาวะ Culture Shock ได้เลย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวล้วนเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคย วัฒนธรรมตะวันตกมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมเอเชียอยู่ค่อนข้างมาก แต่ แต่ แต่การปรับตัวก็ไม่ใช่เรื่องลำบากเลย! เพราะฉะนั้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเตรียมตัวเตรียมใจไปก่อนล่วงหน้า จะทำให้เราสามารถปรับตัวในระยะแรกได้ง่ายและเร็วขึ้น

236.3K
article Img

อาหารการกินในอังกฤษ สหราชอาณาจักร

อาหารการกินในอังกฤษ สหราชอาณาจักร อังกฤษเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรมและอาหาร ชาวอังกฤษเปิดรับอาหารจากคนหลายเชื้อชาติ และมีอาหารของพวกเขาเองแปลกๆ หลายอย่าง เช่น Jellied eels (ปลาไหลที่ต้มจนไขกระดูกปลาออกมาทำให้ดูเหมือชิ้นเนื้ออยู่ในเยลลี่) หรือ Haggis (เครื่องในแกะบด) แต่อาหารยอดนิยมของชาวอังกฤษจริงๆ ก็จะเป็นพวกดินเนอร์อาหารปิ้งย่างสูตรดั้งเดิม ฟิชแอนด์ชิพส์ และอิงลิชเบรคฟาสต์ ซึ่งนอกจากอาหารของชนชาติตัวเองแล้ว

43.2K
article Img

จัดกระเป๋าไปเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร

สิ่งที่ควรเก็บใส่กระเป๋า • เสื้อผ้าที่เหมาะสม หลักสูตรส่วนใหญ่ในอังกฤษจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก่อนเข้าฤดูหนาว อากาศจะเริ่มหนาวแล้วในช่วงนี้ ดังนั้นอาจจะพกเสื้อโค้ทหนาๆ ที่มีหมวกในตัว และรองเท้าที่ใส่ลุยฝนได้มาด้วย นอกจากนี้อย่าลืมร่มเด็ดขาด ช่วงนี้จะเจอฝนบ่อยเชียวล่ะ อากาศที่อังกฤษไม่แน่ไม่นอน ถึงจะเข้าเดือนกันยายนแล้วก็อาจจะมีบางวันที่ไม่หนาวเท่าไหร่ ดังนั้นพกเสื้อยืดมาด้วยก็ดี เผื่อวันไหนแดดออกจะได้มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมใส่

16.4K
article Img

การเดินทางในอังกฤษ สหราชอาณาจักร

การเดินทางในอังกฤษ สหราชอาณาจักร ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในประเทศอังกฤษ จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเมืองที่คุณอาศัยอยู่และสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก แต่โดยรวมๆ แล้วการเดินทางภายในประเทศอังกฤษค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียว และภายในประเทศอังกฤษก็มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง หากสนใจออกไปเดินทางท่องเที่ยวก็ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ การใช้รถสาธารณะ ทุกเมืองของประเทศอังกฤษ ล้วนมีบริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งสิ้น แต่จะเดินทางด้วยวิธีการใดให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้น

15.9K