ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: Essentials

วีซ่านักเรียนอังกฤษ สหราชอาณาจักร

1573

นักเรียนต่างชาติต้องได้รับวีซ่านักเรียนสำหรับเรียนต่อก่อนเข้าประเทศสหราชอาณาจักร

ในการสมัครขอรับวีซ่า เราจะต้องแสดงหลักฐานว่าเราจะศึกษาต่อในระดับต่างๆ ดังนี้

• หลักสูตรเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

• หลักสูตรเกี่ยวกับการวิจัย หรือการศึกษาเกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งของหลักสูตรที่เรียนมาก่อนในต่างประเทศ

• หลักสูตรที่เรียนในวันธรรมดาอย่างน้อย 15 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์

• หลักสูตรเต็มเวลาในโรงเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนอิสระ

นอกจากนี้เราจะต้อง

• สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลักสูตรที่เราเรียน และค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องหางานเพิ่ม หรือต้องการความช่วยเหลือจากกองทุนอื่นๆ

• มีความสามารถในการเรียนในหลักสูตรที่เลือกได้

• มีความตั้งใจจะกลับสู่ประเทศบ้านเกิดหลังเรียนจบ หากหลักสูตรที่เลือกเรียนเป็นหลักสูตรที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการสมัครวีซ่านั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ลองตรวจสอบค่าใช้ธรรมเนียมวีซ่าได้ที่ ukba ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากเอกสารของเราไม่ครบ เช่น Passport ก็อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ประเภทของวีซ่านักเรียน 

 

การเลือกหมวดหมู่ของวีซ่าที่เราจะสมัครขึ้นอยู่กับอายุ ระยะเวลาในการเรียนต่อ และจุดมุ่งหมายในการเข้าประเทศ ซึ่งวีซ่านักเรียนจะมีหมวดหมู่ย่อยดังต่อไปนี้

หมวดหมู่

สำหรับใคร

Tier 4 (Child)

 

 

เราสามารถสมัครวีซ่าในกลุ่มนี้ได้หากมีอายุ 4 - 17 ปี และหากอายุ 4 - 15 ปี ผู้สมัครจะต้องมาเรียนต่อในโรงเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนอิสระเท่านั้น

Child visitor

 

 

หากอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องการมาเรียนต่อในสหราชอาณาจักรในเวลาไม่เกิน 6 เดือน อาจจะสมัครในรูปแบบ Child visitor ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าให้เป็นแบบ Tier 4 (Child) เพื่อยื่นระยะเวลาการอยู่ต่อได้ ยกเว้นแต่จะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดและสมัครอีกครั้ง

Tier 4 (General)

 

 

เราสามารถสมัครวีซ่าสำหรับนักเรียนผู้ใหญ่ หรือ Tier 4 (General) ได้ หากเราต้องการเรียนต่อในระดับ post-16 education (ปริญญาตรี โท และเอก)

Student visitor

 

 

เราสามารถสมัครวีซ่าในรูปแบบ student visitor หากอายุเกิน 18 ปี และต้องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรไม่เกิน 6 เดือน (หรือ 11 เดือน เพื่อเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ) และไม่ต้องการทำงานระหว่างเรียนอยู่

หากเราสมัครวีซ่าในรูปแบบนี้ เราไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าให้เป็นแบบ Tier 4 (General)  เพื่อยื่นระยะเวลาการอยู่ต่อได้ ยกเว้นแต่จะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดและสมัครอีกครั้ง

Prospective student

 

 

เราสามารถสมัครวีซ่าในรูปแบบนี้ได้หากเราต้องผ่านขั้นตอนการรับสมัครเพืื่อขอวีซ่าแบบ Tier 4 (เช่น บางมหาวิทยาลัยอาจต้องการสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียน หรือได้รับ Conditional offer) ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนวีซ่าให้เป็นแบบ Tier 4 ขณะอยู่ในประเทศอังกฤษ

ที่มา: UK Home Office website

การเปลี่ยนแปลงของระบบวีซ่านักเรียนในสหราชอาณาจักร

สำนักเลขาธิการแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงบางประการทางด้านข้อกำหนดของนักเรียนต่างชาติที่กำลังจะเข้ามาเรียนต่อในสหราชอาณาจักร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนใหญ่ และทางรัฐบาลได้ตรวจสอบแล้วว่าจะส่งผลดีต่อการมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาในสหราชอาณาจักรโดยภาพรวม

Pat McFadden, รัฐมนตรีกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และทักษะ กล่าวว่า 'ทางสหราชอาณาจักรยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติที่แท้จริง เนื่องจากพวกเขามีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาและความหลากหลายทาวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เขาศึกษาอยู่เป็นอย่างมาก'

กฎและระเบียบการรับเข้าของมหาวิทยาและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ได้ถูกปรับเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสถาบันของสหราชอาณาจักรเอาไว้  เพื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์ในการสมัครอย่างถูกต้องจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรการเรียนนี้ แต่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมลองแวะไปดูที่ UK Border Agency

• ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้มาจากประเทศในกลุ่ม EU จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเกือบถึงระดับ GCSE standard ไม่ใช่ระดับเริ่มต้น ทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะไม่รับนักศึกษาที่ได้คะแนนสอบ IELTS ต่ำกว่า 6.0

• นักเรียนที่มาเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจะได้รับการอนุญาติให้ทำงานเพียง 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น ไม่ใช่ 20 ชั่วโมง

• หากผู้สมัครเลือกเรียนต่อในหลักสูตรระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าประเทศได้ และผู้ติดตามของนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจะไม่ได้รับการอนุญาติให้ทำงาน

• หากต้องการวีซ่าสำหรับหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรีที่อนุญาติให้ทำงานได้จะต้องเลือกศึกษาต่อในสถาบันที่ได้รับการลงทะเบียนใน the Highly Trusted SponsorsList เท่านั้น

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าUK และคำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

จิรประภาเป็นศิษย์เก่านิเทศ จุฬาฯ และจบปริญญาโทด้าน Marketing จาก Queen Mary University of London เคยทำงานเป็น Strategic Planner ในเอเจนซี่โฆษณาและสอนในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ใน New York City