นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

share image

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ในสหราชอาณาจักร
(Biomedical Sciences)

      พวกเราต่างรู้ดีว่ายาและการรักษาต่างๆนั้น แพทย์หรือเภสัชกรจะเป็นผู้สั่งยาเหล่านั้นให้  ซึ่งการบรรเทาอาการหรือความเจ็บป่วยต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันจนเป็นเรื่องธรรมดา  แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่ามันเป็น “การรักษาที่มหัศจรรย์”   รู้หรือไม่ว่ายาที่ช่วยในการรักษาชีวิตมาจากที่ใดและพวกเขาพัฒนามันขึ้นมาได้อย่างไร?  เบื้องหลังยาทุกเม็ด ยาน้ำทุกขวดและใบสั่งยาทุกใบ มาจากทีมงานนักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์นั่นเอง  ในบทความนี้เราจะมารู้จักว่านักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์นี้เป็นอย่างไร และเรียนอะไรบ้าง

      นักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ อวัยวะและระบบร่างกายของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจถึงความเข้าใจโรคต่างๆและหาวิธีการรักษา  ดังนั้น ในฐานะนักเรียนสาขานี้  คุณจึงจะต้องเรียนเรื่องโครงสร้างของชีวิตเพื่อเข้าใจถึงสุขภาพและวิธีการวินิจฉัย  การวิเคราะห์ และวิธีการรักษาโรค

      โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรจะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้นำในการวิจัยและการพัฒนา  หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มอุตสาหกรรมทางสุขภาพ, สถาบันวิจัย รวมถึงโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพนักเรียน (NHS)

      ในศตวรรษที่ 21 ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และการรักษาโรคได้เพิ่มขึ้นมาก  ส่งผลให้ความต้องการทางด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่ต้องสามารถวิเคราะห์การทำงาน การรักษา และการพัฒนาสุขภาพสุขภาพของมนุษย์ ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน

      การเรียนจบสาขานี้ไม่ได้เพียงแค่ให้คุณได้ทำงานที่ดีเท่านั้น  แต่ยังทำให้คุณได้รับทักษะที่มีค่าด้วย เช่น

• ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
• ทักษะทางคอมพิวเตอร์และสถิติ  ซึ่งได้รับจากการใช้ข้อมูลเชิงลึกและการนำเสนอผลงาน 
• ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการตีความ
• ทักษะการจัดการโครงการ
• ทักษะที่จำเป็นขององค์กร  ที่ได้มาจากการเรียน การฝึก การทำงานพิเศษและการทำงานเพื่อสังคม
• ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร  รวมทั้งความสามารถในการระบุ การเลือก การจัดการและการสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง
• ทักษะการทำงานเป็นทีม  ซึ่งเรียนรู้ผ่านการทำงานในห้องทดลอง หรือ ผ่านกิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬาและการทำงานเป็นอาสาสมัคร เป็นต้น

      ทักษะหลากหลายที่ได้รับผ่านการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จะทำให้คุณสามารถฝึกฝนในการทำงานและการคิดนอกกรอบ  ทำให้คุณสามารถตัดสินใจในเรื่องยากๆและมีความกดดันสูงได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้คุณมีความรับผิดชอบในการกระทำของคุณเอง   ความสามารถทางการทำงานเป็นขั้นตอน มีความถูกต้องและมีประสิทธิผลนั้น เป็นคุณสมบัติที่มาค่าอย่างยิ่งที่นายจ้างต้องการ

ทักษะที่คุณได้รับ จะเป็นการเตรียมตัวคุณสำหรับการทำงานที่หลากหลาย  เช่น

• ห้องทดลองของโรงพยาบาล
• อุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ
• ศูนย์ดูแลสุขแห่งชาติ
• หน่วยงานของรัฐบาล

      นอกจากนี้ คุณสมบัติของคุณ ยังเป็นตัวเปิดทางให้คุณสามารถทำวิจัย, เรียนปริญญาเอก  และการทำงานในสายการศึกษา

ข้อสงสัยเกี่ยวกับสาขานี้

ทำไมต้องเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่สหราชอาณาจักร?

      เพราะการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่สหราชอาณาจักร ให้โอกาสนักเรียนต่างชาติในการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้วิธีการใช้ความรู้เหล่านั้นในการฝึกฝน

      ความหลากหลายและความลึกซึ้งของสาขาการแพทย์ในสหราชอาณาจักร เป็นสิ่งที่ทำให้สาขาที่นี่สมบูรณ์แบบและแตกต่างจากประเทศอื่น   ที่นี่มีหน่วยแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้โอกาสทางการทำงานที่นี่มีสูง   และเมื่อรวมกับประสบการณ์ที่ได้รับจากวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสังคมที่มีเอกลักษณ์ของสหราชอาณาจักร ทำให้ที่นี่ถือว่าเป็นจุดหมายการเรียนที่ยอดเยี่ยม

ฉันมีคุณสมบัติพอที่จะเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์หรือไม่?

      เนื่องจากสาขานี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์  จึงทำให้ความสามารถในการเรียนวิชาชีววิทยาและเคมี ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ   แต่ว่าวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการจัดการก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

      ผู้สมัครจะถูกคาดหวังว่าจะต้องมีความถนัดในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  รวมทั้งผ่านการทดสอบที่เหมาะสม อย่างเช่น UK  A-levels (ในวิชาวิทยาศาสตร์) และ GCSE (ในวิชาคณิตศาสตร์)

      หนังสือเชิญชวนในการสมัครเรียนมักจะระบุความต้องการเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน และออกมาจากแผนกของสาขานี้โดยตรง  ซึ่งก็จะเป็นตัวนำทางให้คุณสมัครได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้คืออะไร?

      หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นมาเป็นอย่างดี  ดังนั้นสิ่งแรกที่นักเรียนจะได้รับคือความรู้ความเข้าใจในหัวข้อวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แบบผสมผสานที่น่าสนใจ

      กระบวนการของหลักสูตร  จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องไปจนถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการทำการทดลองในห้องแลป  โดยที่สามารถเลือกหัวข้อที่ทำได้ตามต้องการ   โดยคุณจะได้รับปริญญาในสาขาใดนั้น  ขึ้นอยู่กับการเลือกหลักสูตรการเรียนปีที่สองและสาม เช่น  Neuroscience or Cells และ Systems Biology เป็นต้น

------------------------------------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ในสหราชอาณาจักร 
 

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

แนะนำหลักสูตรเรียนต่อพยาบาล

เชื่อว่าสาวๆ หลายคนต้องเคยมีฝันอยากเป็นนางพยาบาลกันบ้างแหละ อย่างใส่ชุดสีขาวๆ วางมาดเป็นนางเอกดูแลผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ก็นะความฝันกับความจริงมันก็ไม่ได้เหมือนกันเสมอไป เพราะการทำอาชีพพยาบาลในประเทศเรา ก็ยังนับว่าหนักและได้รับผลตอบแทนที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากทำงานในโรงพยาบาลรัฐ เพราะนอกจากจะมีผู้ป่วยเยอะแล้ว จำนวนพยาบาลก็มีสัดส่วนน้อยแบบไม่ต้องคิดเยอะเลย วันนี้บรรณาธิการ Lilya

131.8K
article Img

สาขาเคมี (Chemistry)

ปริญญาสาขาเคมี ทำให้คุณได้พัฒนาและเข้าถึงวิทยาศาสตร์และการวิจัยมากกว่าที่คุณเคยทำมาก่อน คุณจะถูกกระตุ้นให้เกิดความเชี่ยวชาญและมีโอกาสในการริเริ่มการพัฒนาใหม่ๆ  ถ้าคุณต้องการหลักสูตรที่มีความท้าทาย มีเสน่ห์น่าค้นหา และได้ผลคุ้มค่าจากการทดลอง สาขาเคมีน่าจะเป็นสาขาที่เหมาะกับคุณ   วันนี้ Hotcourses จะมาให้ข้อมูลกับคุณในเรื่องนี้กันค่ะ       เมื่อเดือนมกราคม 2011 ที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มต้นของ  The International Year of

77K
article Img

อาชีพในสายการบัญชี เรียนต่อสายบัญชีในอังกฤษ

อาชีพในสายการบัญชีและเรียนต่อสายบัญชีในอังกฤษ       ในบรรดาการเรียนเกี่ยวกับ Business and Administrative  สาขา Accounting หรือบัญชี ถือว่าเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะความรู้ที่พลิกแพลงได้ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และประยุกต์ให้กับการทำงานได้ง่าย  ซึ่งมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น finance , auditing, tax หรือแม้แต่ basic law   ลักษณะทั่วไป       บัญชี

64.2K