นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

รวมทุนอาจารย์มหาวิทยาลัย เรียนฟรีมีค่ากินอยู่ V.2

scholarships-for-teachers-from-thai-universities-part-2

    สัปดาห์ก่อนเราได้โพสต์ทุนอาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทุนอาจารย์มหาลัย เรียนฟรี มีค่ากินอยู่ ไปแล้ว 

    วันนี้เราขอมาแนะนำทุนอาจารย์ในมหาลัยเพิ่มขึ้นอีกนิด ไปดูกันว่าจะมีที่ไหน และเงื่อนไขยังไงบ้าง

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

    ที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีทุนพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องปฎิบัติงานในม.มหิดลไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี เรียนจบปริญญาโทโดยมี GPAZ ไม่ต่ำว่า 3.50 โดยจะมีทุนให้ศึกษาต่อในประเทศ ซึ่งจะมีทุนให้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อปีต่อคน และ ในต่างประเทศ จะให้ทุนไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อคนต่อปี ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 3 ปี

 

    ทุนจะสนับสนุนค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปนำเสนอผลงาน ค่าเดินทางไปกลับตลอดการศึกษา 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 

 

    ถ้าหากไปศึกษาต่อต่างประเทศ คำแนน TOEFL Computer-based ต้องไม่ต่ำกว่า 312 หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน ถ้าใช้คะแนน IELTS ต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 ถ้าเรียนจบแล้วต้องกลับมาทำงานที่มหิดลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาเรียน 

 

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศประจำปี 2562 ได้ที่ https://bit.ly/3vcklYY  และ https://muhr.mahidol.ac.th/scholarship/ 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

    ผู้สมัครทุนต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอายุไม่เกิน 40 ปี ในปีที่ขอทุนต้องมีผลการเรียนระดับป.ตรี 3.00 ขึ้นไป และ/หรือ มีผลการเรียนระดับป.โท 3.25 ขึ้นไป นอกจากนี้ถ้าไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนน TOEFL computer-based ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หากใช้ผลคะแนน IELTS ต้องได้คะแนน 5.5 ขึ้นไป แต่ถ้าจบการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศไม่ต้องใช้คะแนนเหล่านี้

 

    ผู้รับทุนต้องได้รับการตอบรับอย่างไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันในต่างประเทศ และไม่เคยได้รับทุนปริญญาเอกจากแหล่งทุนอื่น 

 

    อ่านรายละเอียดทุนปีก่อนๆ ได้ที่  https://bit.ly/3dvlNL3 

 

ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

    โครงการพัฒนาอาจารย์-บุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น ในประเทศ จำนวน 15 ทุนและ ต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน 

 

    ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปสมัคร ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี มี GPA ระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 ถ้าเป็นอาจารย์สมัคร ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ต้องมี GPA ระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 2 เรื่องในระดับนานาชาติ 

 

    วิธีการสมัครมี 4 ช่องทาง 

    ช่องทางที่ 1 การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) โดยต้องเป็นอาจารย์ในสังกัด สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว

 

    ช่องทางที่ 2 การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) โดยเป็น อาจารย์ในสังกัด สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว

 

    ช่องทางที่ 3 การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)โดยเป็นบุคคลทั่วไป ที่สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น รับเป็นต้นสังกัดก่อนการสมัครขอรับทุน

 

    ช่องทางที่ 4 การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) โดยเป็น บุคคลทั่วไปที่สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น รับเป็นต้นสังกัดก่อนการสมัครขอรับทุน

 

    ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครจากช่องทางที่ 1 ก่อนเป็นลำดับแรกและจะพิจารณาผู้สมัครจากช่องทางที่ 2, ช่องทางที่ 3 และช่องทางที่ 4 ตามลำดับ

 

    โดยผู้สมัคร TOEFL PBT ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ CBT ไม่ต่ำกว่า 183 คะแนน ส่วน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 โดยค่าใช้จ่ายและระยะเวลารับทุนจะเป็นไปตามเกณฑ์ของทุนก.พ.  

 

    

    อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://www.skru.ac.th/news_skru/file/2020012001/upfile/963007048.pdf

 

    ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ง้อ IELTS

    รวมประเทศให้ทุนง่าย และให้ทุนเยอะ

    แจกแหล่งข้อมูลหาทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก

    ทุนเรียนต่อนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมลู่ทางทำงานนอก

    อัพเดต ทุนเรียนต่อต่างประเทศสาขาพยาบาล

 

 

 

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

438.2K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

95.7K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

75.9K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

66.1K