ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การหางานและอาชีพ

5 เหตุผลหลักของการเลือก (และเลิก) เป็นครู PART 2

6654

5 เหตุผลหลักที่ทำให้คนอยาก “เลิก” เป็นครู

ต่อจากตอนที่แล้ว 5 เหตุผลที่ทำให้คนอยากเป็นครูมากที่สุด

สมาคมครูและอาจารย์แห่งสหราชอาณาจักร (The Association of Teachers and Lecturers - ATL) ได้ทำการสำรวจครูฝึกสอนและครูที่เพิ่งได้รับบรรจุใหม่ และพบว่า 73% ของครูรุ่นใหม่เหล่านี้ต้องการลาออกจากอาชีพครู และครูกว่า 54% มองว่าอีก 10 ปีข้างหน้า พวกเขาคงไม่ได้สอนในห้องเรียนอีกต่อไปแล้ว โดยที่ครึ่งหนึ่งมองว่าเขาจะลาออกภายในเวลา 5 ปีเท่านั้น เหตุผลคืออะไร ติดตามดูได้ด้านล่างเลยค่ะ

อันดับ 1 ภาระงานที่หนักเกินไป
เหตุผลนี้ถูกพูดถึงมากที่สุดเมื่อเราถามคุณครูที่อยากลาออกว่า “ทำไมถึงอยากลาออก” โดยกว่า 76% บอกว่าปริมาณที่พวกเขาต้องทำนั้นมันเยอะเกินจะรับไหว และยังเป็นเหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ (87%) ไม่อยากสอนอีกด้วย นอกจากนี้กว่า 53% บอกว่าพวกเขาไม่มีเวลาแม้จะทบทวนคุณภาพการสอนของตัวเอง และอีก 31% คิดว่าพวกเขาต้องเขียนรายงานเยอะเกินไปเพื่อนำรายงานเหล่านี้ไปประเมินคุณภาพการเรียนการสอน แต่ที่ไหนได้ พวกเขากลับต้องเอาเวลาเตรียมการเรียนการสอนไปเขียนรายงานแทน (ซะงั้น)

ครูรุ่นใหม่ 79% รู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถจัดสมดุลชีวิตและการทำงานได้ โดยมีเกือบครึ่ง (46%) ที่ต้องทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมง และ 81% บอกว่าพวกเขาไม่มีเวลาให้กับงานอดิเรก หรือแม้แต่จะพักผ่อน โดยจากการสอบถามเพิ่มเติม พวกเขาบอกว่าหากลดงานเอกสารลงได้ เหล่าคุณครูน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ 

อันดับ 2 สังคมไม่เห็นคุณค่า
เหตุผลนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 ซึ่งใกล้เคียงจากผลรายงานจาก OECD ที่พบว่าครูถึง 2 ใน 3 รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณค่า ถึงแม้ว่าครูในสหราชอาณาจักรเพียง 35% จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า แต่ก็ถือเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย (เพราะในประเทศอย่างฝรั่งเศสมีครูเพียง 5% เท่านั้นที่คิดว่าตนเองได้รับการยกย่อง) ครูฝึกสอนในโรงเรียนประถมท่านหนึ่งบอกกับเราว่า “ครูในโรงเรียนถูกบั่นทอนกำลังใจ และรู้สึกว่าไม่มีใครชื่นชม”

อันดับ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยคงที่
ครูประมาณ 25% ให้เหตุผลว่า บทบาท นโยบาย และเงื่อนไขในอาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้พวกเขารู้สึกอยากลาออก เพราะเพียงช่วงเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงหลักสูตร ปรับเงินเดือนและวิธีการคิดเงินเดือน ไปจนถึงเปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับหลายต่อหลายครั้ง ครูส่วนใหญ่จึงอยากขอให้รัฐบาลช่วยออกนโยบายที่ชัดเจนและยั่งยืนออกมาเสียที และขอให้นโยบายเหล่านี้เกิดจากความเข้าใจผู้ที่ต้องลงมือทำงานจริงอย่างครูตัวเล็กๆ ก็คงจะดีไม่น้อย

อันดับ 4 พฤติกรรมของนักเรียนที่ยากจะควบคุม

ครู 1 ใน 4 บอกว่าพฤติกรรมของนักเรียนนั้นบางครั้งช่างเกินจะทนไหว ส่วนหนึ่งอาจเพราะครู 83% รู้สึกว่าตนเองไม่มีเวลาในการเตรียมจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ ในขณะที่อีก 42% ต้องการการแนะนำจากครูที่มีประสบการณ์ เพราะปัจจุบันนักเรียนจะเสียเวลาเรียนวันละ 1 ชั่วโมง เพราะคุณครูต้องคอยดุว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพวกเขา 

อันดับ 5 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ถึงแม้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือก แต่ครูจำนวนมากถึง 63% บอกเราว่า การประเมินและตรวจสอบคุณภาพนี่แหละ คือสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบที่สุดในการเป็นครู เพราะนอกจากจะทำให้พวกเขาเสียเวลาเตรียมการสอนเพื่อทำประเมินแล้ว ผลที่ออกมายังวัดอะไรไม่ค่อยได้อีกด้วย ตรงนี้ก็คงต้องฝากให้ภาครัฐช่วยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ได้ผลมากกว่านี้และไม่เพิ่มภาระงานให้กับครูมากจนเกินไป ไม่อย่างนั้นอนาคตเราอาจไม่มีครูเก่งๆ มาสอนเพราะทนระบบไม่ไหวก็ได้นะ

ใครอ่านแล้วยังไม่ท้อ ลองดูหลักสูตรเพิ่มเติมด้านการศึกษาที่นี่ แล้วกลับมาเป็นครู ช่วยกันพัฒนาเยาวชนของชาติด้วยกันนะคะ 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาตรี
เกี่ยวกับผู้เขียน

จิรประภาเป็นศิษย์เก่านิเทศ จุฬาฯ และจบปริญญาโทด้าน Marketing จาก Queen Mary University of London เคยทำงานเป็น Strategic Planner ในเอเจนซี่โฆษณาและสอนในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ใน New York City

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...