ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: Essentials - MUST READ

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนถูกแบ่งออกเป็น (8 กลุ่มย่อย (Subclasses 570–576 และ 580) ขึ้นอยู่กับกลุ่มของสถาบันที่เราจะไปศึกษาต่อ ลองดูประเภทของวีซ่านักเรียนออสเตรเลียด้านล่างเรายกมา 5

share image

(8 กลุ่มย่อย (Subclasses 570–576 และ 580)

1 Higher education (HE) (Subclass 573)

สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีแบบร่วม ประกาศณียบัตร อนุปริญญา อนุปริญญาขั้นสูง หรือระดับปริญญาโทแบบไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

2 Postgraduate research (Subclass 574)

สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทและเอกที่เน้นด้านการวิจัย

3 Non-award (Subclass 575)

สำหรับผู้เรียนต่อในหลักสูตรพื้นฐาน หรือหลักสูตรเต็มเวลาที่ไม่ได้รับประกาศณียบัตรจากประเทศออสเตรเลีย

4 AusAID or Defence (Subclass 576)

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียในกลุ่มทุน AusAID หรือ Defence ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดก็ตาม

สมัครวีซ่า: เริ่มต้นอย่างไร?

การสมัครวีซ่าก่อนเข้าเรียนจะแบ่งเป็นสองกลุ่มดังต่อไปนี้

• การสมัครวีซ่าตามกลุ่มย่อย (เลือก 1 กลุ่มย่อย จาก 5 กลุ่ม)

• การสมัครวีซ่าแบบ streamlined visa processing

การสมัครวีซ่าแบบ Streamlined visa processing เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนกับบางมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการตรวจสอบแบบกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ไม่ว่าจะมีจากประเทศใดก็ตาม พูดง่ายๆ ก็คือกระบวนการสมัครของเราจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย (The Australian Immigration Department

) ได้นำเสนอโปรแกรมที่ช่วยให้เราเลือกวิธีการสมัครได้ง่ายๆ โดยดูจากประเทศต้นกำเนิดของเราและหลักสูตรที่เราสมัคร

ข้อกำหนด

หากเราต้องการสมัครวีซ่าเราจะต้องแสดงให้เห็นว่า:

• เรามีเงินในบัญชีพอที่จะจ่ายค่าเดินทาง ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ในขณะที่กำลังศึกษาต่อในออสเตรเลีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

ต่อคน

 

 

 

 

จำนวนที่ต้องการ (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย)

 

 

 

 

ค่าเดินทาง

 

 

 

 

ผู้สมัคร

 

 

 

 

 ค่าตั๋วไปกลับจากประเทศของตัวเองมายังออสเตรเลีย

 

 

 

 

สมาชิกครอบครัว

 

 

 

 

 ค่าตั๋วไปกลับจากประเทศของตัวเองมายังออสเตรเลีย

 

 

 

 

ค่าเล่าเรียน

 

 

 

 

ผู้สมัคร

 

 

 

 

 ค่าเทอม (แล้วแต่สถาบัน)

 

 

 

 

นักเรียนอายุ 5 - 18 ปี

 

 

 

 

 AUD8000 ต่อปี

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

ผู้สมัคร

 

 

 

 

 AUD18 610 ต่อปี

 

 

 

 

คู่สมรส

 

 

 

 

 AUD6515 ต่อปี

 

 

 

 

ลูกคนแรก

 

 

 

 

 AUD3720 ต่อปี

 

 

 

 

ลูกคนต่อๆ มา

 

 

 

 

 AUD2790 ต่อปี

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (ปรับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555)

• เงินสนับสนุนของเราจะต้องพร้อมให้เราใช้ได้เมื่อเรามาเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

• ระดับความสามารถด้านภาษาจะต้องเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่ทางสถาบันการศึกษากำหนด และการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต้องมาจากการทดสอบเฉพาะเท่านั้น (แล้วแต่ทางสถาบันกำหนดว่าใช้การทดสอบจากที่ไหนได้บ้าง) และเราควรจะมีผลการทดสอบนี้ก่อนจะสมัครวีซ่า

• สามารถแสดงประวัติการศึกษาและระดับการศึกษาที่ได้รับอย่างครบถ้วน

• ผู้สมัครต้องมีสุขภาพดีและมีบุคลิกภาพที่ดี

• ผู้สมัครต้องมีการประกันสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับผ่าน Overseas Student Health Cover (OSHC) สำหรับตัวเองและสมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาด้วยกัน

• ผู้สมัครต้องไม่มีหนี้ต่อสถาบัน Commonwealth of Australia หรือได้ติดต่อหน่วยงานเพื่อจ่ายหนี้แล้ว

• หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแน่ใจว่าที่พักอาศัย การดูแล และสวัสดิการทั่วไปได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว

• หากอยุ่ในขั้นตอนที่ 2, 3, 4 หรือ 5 ไม่มีวีซ่านักเรียน และต้องการสมัครจากประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครต้องแสดงเหตุผลที่ควรได้รับวีซ่า

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า

การสมัครวีซ่าและการยื่นส่งเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ AUS$ 535 (US$555) ซึ่งวีซ่าจะอนุญาติให้ทำงานได้ นักเรียนที่สมัครจากประเทศไทยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ VFS วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

การทำงานในขณะเรียนต่อ

การทำงานภายใต้วีซ่านักเรียนสามารถทำได้อย่างไม่

มีปัญหา แต่จะมีข้อกำหนดด้านชั่วโมงการทำงาน

โดยวีซ่านักเรียนจะอนุญาติให้ทำงานได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Australian Immigration Department 

• ข่าวล่าสุด - การผ่อนปรนเรื่องวีซ่านักเรียน และข้อกำหนดวีซ่านักเรียน

• ข่าวล่าสุด ออสเตรเลียยืดเวลาให้วีซ่าหลังจบ รายละเอียด

 

 

Study in Australia

ฟรี

คู่มือเรียนออสเตรเลีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อออสเตรเลียอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

วัฒนธรรมของออสเตรเลีย

วัฒนธรรมของออสเตรเลีย ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เพราะมีประชากรจากทั่วทุกมุมโลกมาอาศัยอยู่ที่นี่ ออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทุกคนในประเทศจึงสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ ซึ่งถือเป็นจุดร่วมสำคัญของคนในประเทศนี้ ถึงแม้จะเป็นประเทศที่รวมคนหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกัน แต่ออสเตรเลียก็ถือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำมาก แต่ถึงอย่างไรคุณก็ควรรอบคอบ

78.7K

ทำไมควรเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

รู้หรือไม่ว่าปี 2019 ที่ผ่านมามีนักศึกษาต่างชาติกว่า 738,136 คน เลือกศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย! อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาเหล่านี้? มาหาคำตอบกันเลย    คุณภาพการศึกษามาตรฐานระดับโลก           รู้หรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยถึง 7 แห่งในออสเตรเลียติดอันดับอยู่ในรายชื่อ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีสุดในโลกโดยการจัดอันดับของ QS World Ranking โดย University of Melbourne ติดอันดับ 15 ส่วน

22.1K

5 สิ่งที่ต้องทำในออสเตรเลีย

5 สิ่งที่ต้องทำในออสเตรเลีย หลายเมืองในประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองศิลปะที่มีหอศิลป์ดีๆ น่าสนใจและพิพิธภัณฑ์สำคัญๆ ตั้งอยู่มากมาย นอกจากนี้แต่ละเมืองยังมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรา เป็นของตัวเองอีกด้วย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบด้านศิลปะและดนตรี การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้แก่คุณได้อย่างเต็มที่ ซึ่งน่าจะเป็นความประทับใจที่คุณไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน Festival of Sydney

8.3K

ลดค่าใช้จ่ายเรียนต่อออสเตรเลีย

การเรียนและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องแน่ใจว่าเราเราจัดการเรื่องงบประมาณให้เหมาะสม ไม่อย่างนั้นเราอาจต้องเป็นหนี้ ทาง hotcourses ของแนะนำวิธีการที่ช่วยให้เราใช้เงินได้อย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อให้เรามีเงินเหลือใช้ตลอดปี บัญชีธนาคาร นักเรียนต่างชาติจะมีทางเลือก 2 ทาง สำหรับการเปิดบัญชีธนาคาร คือจะเปิดกับธนาคารของประเทศตนเองในออสเตรเลีย หรือเปิดบัญชีกับธนาคารของออสเตรเลียโดยตรง

8.2K