นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: Essentials - MUST READ

รู้จักวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ม้วนเดียวจบ

วีซ่านักเรียนถูกแบ่งออกเป็น (8 กลุ่มย่อย (Subclasses 570–576 และ 580) ขึ้นอยู่กับกลุ่มของสถาบันที่เราจะไปศึกษาต่อ ลองดูประเภทของวีซ่านักเรียนออสเตรเลียด้านล่างเรายกมา 5

share image

    ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศหมุดหมายที่นักเรียนและนักศึกษาทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพในระดับสากล 

 

    ออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยถึง 7 แห่งติดอันดับ top 100 ของโลก จาก QS Ranking 2022 เช่น The Australian National University อยู่อันดับที่ 27 The University of Melbourne อยู่อันดับที่ 37  The University of Sydney อยู่อันดับที่ 38

 

    ตอนนี้ออสเตรเลียประกาศเปิดประเทศแล้ว! ทำให้นักเรียนต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แล้ว วันนี้ Hotcourses Thailand จะพาไปทำความรู้จักประเภทของวีซ่า คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่านักเรียน รวมทั้งวิธีการสมัครคร่าวๆ กัน!

 

รู้จักวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 

    สำหรับวีซ่านักเรียน (Student Visa) จะเป็นประเภท 500 หรือวีซ่านักเรียนชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน  ซึ่งต้องเรียนแบบเต็มเวลา (Full-Time) และหลักสูตรที่เรียนระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป โดยสามารถลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด 5 ปี และผู้เรียนต้องมีอายุ 6 ปีขึ้นไป 

 

    ผู้ถือวีซ่านักเรียนจะต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health Cover: OSHC) ด้วย

 

ประเภทวีซ่านักเรียนของออสเตรเลีย 

 

    - Independent ELICOS (Subclass 570) - สามารถใช้ได้กับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย เช่น General English, IELTS, EAP

    - Schools Sector (Subclass 571) - สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

    - Vocational Education and Training (Subclass 572) - ใช้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับวิชาชีพ เช่น VET Diploma, คอร์สที่ได้ประกาศนียบัตรต่าง     

    - Higher Education (Subclass 573) - สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโท

    - Postgraduate Research (Subclass 574) - สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อปริญญาโทแบบทำวิทยานิพนธ์ และสำหรับนักเรียนปริญญาเอก

    - Non-award (Subclass 575) - สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

    - AusAID or Defence (Subclass 576) - สำหรับนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก AusAID หรือกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลีย 

    - Student Guardian Visa (Subclass 580) - สำหรับผู้ปกครองที่ติดตามนักเรียน

 

 

คุณสมบัติในการสมัครวีซ่านักเรียน (Subclass 500)

 

    1. ต้องอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสาร Welfare Arrangements และ Parental Consent จากผู้ปกครอง

    2. ต้องมี Confirmation of Enrolment (CoE) หรือเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนจากสถาบันที่จะไปเรียน

    3. ต้องทำประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (Overseas Student Health Cover) ซึ่งจะครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เรียน

    4. ต้องเขียน Genuine Temporary Entrant (GTE) เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ไปเรียน (พร้อมรูปภาพประกอบ)

    5. เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม  เช่น

    - หลักฐานรับรองการทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด 

    - วุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ 

    - เอกสาร/จดหมายยืนยันจากสถาบันต่างประเทศที่ได้เข้ารับการเรียน

    - เอกสารยืนยันพันธะที่มีกับประเทศถิ่นกำเนิด เช่น เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของด้านทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์

    - จดหมายรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ปกครอง อย่างน้อยประมาณ AUD$20,290 หรือประมาณ 508,662 บาท 

 

    เอกสารเพิ่มเติมนี้อาจเป็นปัจจัยช่วยให้การพิจารณาวีซ่าจากสถานทูตออสเตรเลียผ่านง่ายขึ้น

 

วิธีการสมัคร Visa และเอกสารที่ต้องใช้

 

    เมื่อได้คอร์สที่ต้องการไปเรียนแล้ว และทางสถาบันที่สมัครตอบรับ เราจะได้รับเอกสารการยืนยันตอบรับการเข้าเรียน (CoE - Confirmation of Enrolment)

 

    1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ http://online.immi.gov.au/lusc/login หรือ สมัครผ่านทางเอเจนซีที่ไว้ใจได้

    2. เตรียมเอกสารสำคัญ เช่น

    - หนังสือเดินทาง 

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

    - สำเนาทะเบียนบ้าน 

    - สูติบัตร

    - สำเนาผลการเรียน/วุฒิการศึกษา 

    - เกียรติบัตรอื่นๆ 

     - เอกสารรับรองการทำงาน 

    -หลักฐานทางการเงิน เป็นต้น    

    3. ซื้อประกันสุขภาพ (Overseas Student Health Cover)

    4. ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน

    5. ตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่กำหนด ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช International Organization for Migration (IOM) โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลภูเก็ต โรงพยาบาลเอกอุดร (สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ)

    7. ไบโอเมตทริกซ์ (Biometrics) หรือข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

    8. เตรียมตัวรอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

    9. รอผลพิจาณาวีซ่า

 

    ดู checklist เอกสารได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool

 

    ค่าใช้จ่ายในการสมัครวีซ่าอยู่ที่ AUD$630 ไม่นับรวมค่าตรวจสุขภาพและค่าทำ Biometrics

 

ทำงานด้วยวีซ่านักเรียน

 

    รัฐบาลออสเตรเลียเปลี่ยนกฎใหม่ชั่วคราว ไม่จำกัดชั่วโมงทำงานของผู้ถือวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียแล้ว ทำให้นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานได้มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ 

 

    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ immi.homeaffairs.gov.au

 

    อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#Overview

 

รวมทุนบางส่วน Partial Scholarship จากมหาลัยในออสเตรเลีย

รวมทุนบางส่วนจากมหาลัยในออสเตรเลีย Part 2

รวมทุนบางส่วนจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย Part 3

คู่มือสำหรับนักเรียนไทยในออสเตรเลีย - มัดรวมสิ่งที่ควรรู้เมื่อบินไปถึงออสฯ

คำถามเจอบ่อยเมื่อไปสัมภาษณ์ขอวีซ่านักเรียนของออสเตรเลีย

ส่อง13 อาชีพขาดแคลน เผื่อเรียนต่อและทำงานยาวๆ ที่ออสเตรเลีย

Study in Australia

ฟรี

คู่มือเรียนออสเตรเลีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อออสเตรเลียอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

วัฒนธรรมของออสเตรเลีย

วัฒนธรรมของออสเตรเลีย ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เพราะมีประชากรจากทั่วทุกมุมโลกมาอาศัยอยู่ที่นี่ ออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทุกคนในประเทศจึงสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ ซึ่งถือเป็นจุดร่วมสำคัญของคนในประเทศนี้ ถึงแม้จะเป็นประเทศที่รวมคนหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกัน แต่ออสเตรเลียก็ถือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำมาก แต่ถึงอย่างไรคุณก็ควรรอบคอบ

95.9K
article Img

ทำไมควรเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

รู้หรือไม่ว่าปี 2019 ที่ผ่านมามีนักศึกษาต่างชาติกว่า 738,136 คน เลือกศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย! อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาเหล่านี้? มาหาคำตอบกันเลย    คุณภาพการศึกษามาตรฐานระดับโลก           รู้หรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยถึง 7 แห่งในออสเตรเลียติดอันดับอยู่ในรายชื่อ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีสุดในโลกโดยการจัดอันดับของ QS World Ranking โดย University of Melbourne ติดอันดับ 15 ส่วน

25K
article Img

5 สิ่งที่ต้องทำในออสเตรเลีย

5 สิ่งที่ต้องทำในออสเตรเลีย หลายเมืองในประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองศิลปะที่มีหอศิลป์ดีๆ น่าสนใจและพิพิธภัณฑ์สำคัญๆ ตั้งอยู่มากมาย นอกจากนี้แต่ละเมืองยังมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรา เป็นของตัวเองอีกด้วย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบด้านศิลปะและดนตรี การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้แก่คุณได้อย่างเต็มที่ ซึ่งน่าจะเป็นความประทับใจที่คุณไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน Festival of Sydney

9.1K
article Img

ลดค่าใช้จ่ายเรียนต่อออสเตรเลีย

การเรียนและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องแน่ใจว่าเราเราจัดการเรื่องงบประมาณให้เหมาะสม ไม่อย่างนั้นเราอาจต้องเป็นหนี้ ทาง hotcourses ของแนะนำวิธีการที่ช่วยให้เราใช้เงินได้อย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อให้เรามีเงินเหลือใช้ตลอดปี บัญชีธนาคาร นักเรียนต่างชาติจะมีทางเลือก 2 ทาง สำหรับการเปิดบัญชีธนาคาร คือจะเปิดกับธนาคารของประเทศตนเองในออสเตรเลีย หรือเปิดบัญชีกับธนาคารของออสเตรเลียโดยตรง

8.8K