ขั้นตอนเรียนต่อ
สิงคโปร์: แนะนำประเทศและเมือง

สิงคโปร์กับความเป็นเอกลักษณ์

21022

สิงคโปร์กับความเป็นเอกลักษณ์

ประเทศสิงคโปร์ได้คำจำกัดความว่าเป็นโลกแห่งตะวันออกพบโลกแห่งตะวันตก โดยเป็นเมืองที่มีความสะอาดที่สุดในโลกพร้อมด้วยตึกระฟ้าอันล้ำสมัยตั้งตระหง่านเหนือทุ่งหญ้ากว้างอันเขียวชอุ่ม สิงคโปร์มีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางด้านธุรกิจ การศึกษาและการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับตำแหน่งประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้นักศึกษาต่างชาติจะมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกพร้อมกับได้เพลิดเพลินกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งและมีชีวิตชีวาของประเทศสิงคโปร์ และที่น่าสนใจคือกลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆของสิงคโปร์ (จีน มาเลย์ อินเดีย ยูเรเชีย) อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของชาวสิงคโปร์แต่ก็ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลของตนเอง

ในสมัยอดีตสิงคโปร์เคยเป็นประเทศอาณานิคม ทุกวันนี้สิงคโปร์ยังคงรักษาอิทธิพลนั้นไว้ อาคารและโบส์วิหารทางตอนใต้ของแม่น้ำ ซึ่งรวมถึงโรงแรมรัฟเฟิลส์อันงดงามยังคงเป็นสิ่งที่เตือนความทรงจำของผู้คนในท้องถิ่นถึงยุคสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ ภาษาที่ใช้ทั่วไปคือภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาเอเชียอื่นๆ ทำให้ที่นี่เป็นชุมชนระดับโลกอย่างแท้จริง ระบบการศึกษาสองภาษาในสิงคโปร์สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม เนื่องจากหลักสูตรการเรียนจะทำการสอนด้วยภาษาอังกฤษร่วมกับภาษามาเลย์/จีนกลาง/ทมิฬ

 

อ่านเพิ่มเติม

บัตรเดินทางและการประหยัดค่าเดินทางในสิงคโปร์ คลิก ที่นี่

ที่พักในสิงคโปร์

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในสิงคโปร์

และ นักศึกษากับการใช้ชีวิตในสิงคโปร์


 

ค้นหาคอร์ส

สิงคโปร์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.