นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การศึกษาระดับปริญญาตรี

share image

การศึกษาระดับปริญญาตรี

หนทางมุ่งสู่การเรียนปริญญาตรี

      หลักสูตรเตรียมพื้นฐานจะเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างคุณสมบัติที่คุณมีกับเกณฑ์ที่แต่ละวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้กำหนดเอาไว้   โดยช่องว่างนี้จะเกิดขึ้นเสมอเพราะว่าในหลายประเทศๆนักเรียนจะเรียนในหลักสูตร 12 ปี ในขณะที่อังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์จะเรียนหลักสูตร 13 ปี

      หลักสูตรเตรียมพื้นฐาน หรือ International Foundation Year (IFY) programmes นั้น ในแต่ละวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะตั้งขึ้นสำหรับนักเรียนนานาชาติในการเตรียมพร้อมก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เช่น A-levels และ BTEC Nationals เป็นต้น  หลักสูตรหนึ่งปีนี้จะเป็นเหมือนกับหลักสูตรการศึกษาอื่นในสหราชอาณาจักร แต่มีการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไปด้วย  ในการเรียนหลักสูตรนี้คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี (เทียบเท่ากับ คะแนน IELTS 5.0  ) อีกทั้งคุณควรจะจบหลักสูตรการศึกษาในหลักสูตรปกติแล้ว   โดยวิทยาลัยหลายแห่ง จะมีการทำข้อตกลงในเรื่องนี้เอาไว้กับมหาวิทยาลัยประจำท้องถิ่น  ดังนั้นควรดูรายละเอียดด้วยว่าวิทยาลัยที่คุณเลือกเรียนนั้นได้ทำข้อตกลงนี้ไว้หรือไม่  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งก็มีการเปิดหลักสูตรเตรียมพื้นฐานนี้เอง เพื่อใช้ในการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาที่นั่นได้เลยทันที

      นักเรียนนานาชาติบางส่วน ก็มีการใช้การศึกษาหลักสูตรอื่น เช่น HNDs/HNCs, Foundation Degrees หรือ DipHEs ในการจบปริญญาตรีหลักสูตร bachelor's degree.

 

หลักสูตรปริญญาตรี

      ในสหราชอาณาจักร การเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนต่อจากการเรียนในโรงเรียนเช่นเดียวกับบ้านเรา  โดยการเรียนในหลักสูตร  Bachelor's degree เป็นที่นิยมที่สุดในการเรียนระดับนี้  และก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆด้วย เช่น HND/HNC, Foundation Degree และ DipHE ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสามารถโอนไปเรียนในระดับ bachelor's degree ได้ในปีสุดท้าย

หลักสูตร Bachelor's degrees

      ในอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ  และเวลส์ การเรียนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนี้จะเรียน 3 ปีถึงจะได้รับปริญญาระดับ Honours Degree เช่น BA Media Studies และ BSc Business  ส่วนในสก็อตแลนด์ จะใช้เวลา 3 ปีในการจบปริญญาในระดับทั่วไป (Ordinary)และ 4 ปีในระดับ Honours Degree  นอกจากนี้ที่สก็อตแลนด์บางครั้งก็มีการให้คำประกาศแก่ผู้จบปริญญาตรีว่า Master's เช่น MA, MS, MEng ฯลฯ ก็ได้  ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละสถาบันการศึกษา

      ด้วยความที่มีวิชามากมาย  ผลการสอบในปีแรกของคุณจะไม่ถูกนับลงไปในเกรดเฉลี่ยในปีสุดท้ายของคุณ  ผลสอบในปีที่สองและสาม รวมทั้ง  คะแนนจากรายงานปีสุดท้ายของคุณ (เรียงความขนาดยาวที่คุณอาจจะต้องเขียนในปีที่สาม) จะเป็นตัวที่อยู่ในเกรดเฉลี่ยในปีสุดท้าย  โดยคุณจะต้องเลือกวิชาเรียนของคุณ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก เพื่อสร้างตารางเรียนของคุณขึ้นมา  อย่างไรก็ตาม การจัดตารางเรียนขึ้นมาของแต่ละหลักสูตรนั้น ก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยใดๆที่คุณเลือกเรียนก็ตาม

      สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะจัดหลักสูตรที่ทำให้คุณมีโอกาสในการเรียนสองหรือสามสาขาวิชารวมกัน หรือเรียกว่า joint honours degree  โดยการรวมสาขาวิชานี้จะรวมเอาวิชาที่แตกต่างกันโดยไม่สนใจน้ำหนักว่าต้องเท่ากันหรือไม่ (เช่น BA Business Studies กับ ภาษาฝรั่งเศส)  การเรียนแบบ Sandwich courses นี้จะเหมือนกับหลักสูตรแบบอื่นๆ เพียงแค่มีการเพิ่มการฝึกงานเข้าไปในหลักสูตรด้วย   ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้เวลาในการเรียน 4 ปีแทนที่จะเรียนแค่ 3 ปี

หลักสูตร HND or HNC

      HND (Higher National Diploma) เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 2 ปี ที่เป็นการรวมเอาการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานเข้าไปในหลักสูตรด้วย  ส่วน HNC (Higher National Certificate)  ก็จะคล้ายกัน ต่างกันตรงที่เป็นหลักสูตร Part-time   โดยการเรียนทั้ง HND และ HNC นั้น คุณสามารถโอนเพื่อเข้าเรียนต่อในบางสาขาของหลักสูตรปริญญาตรีในปีสองหรือปีสามได้    หลักสูตรนี้มีสอนอยู่ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งในอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์

      HNCs ในสก็อตแลนด์จะเป็นแบบหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี  โดยหลักสูตร HNCจะเป็นหลักสูตรปีแรก และ HND จะเป็นหลักสูตรปีที่สอง   ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ผู้เรียน HNCs จะมีโอกาสโอนเข้าเรียนต่อในปีที่สองของการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีทั่วไป  และต่อในปีที่สามสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตร HNDs

Foundation degree

      คือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาในสายวิชาชีพต่างๆ ใช้เวลาในการเรียน 2 ปีแบบเต็มเวลา   โดยในสหราชอาณาจักร  คุณจะสามารถโอนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (bachelor's degree) ได้ในช่วงปีสองหรือปีสาม 

Diploma of Higher Education (DipHE)

      DipHE คือ คุณวุฒิการศึกษาที่จะได้รับเมื่อ  จบการศึกษาหลังจากการเรียนเป็นเวลา 2 ปีในสถาบันการศึกษาระดับสูง (UK higher education institution)  อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่เรียนก็สามารถโอนเข้าไปเรียนในระดับปริญญาตรี (bachelor's degree) ในมหาวิทยาลัยได้  นักเรียนที่เรียน DipHE จะสามารถโอนเข้าไปเรียนในช่วงปีสองหรือปีสามของระดับปริญญาตรี โดยวิธีการนี้ นักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา(Diploma)แล้ว จากนั้นสามารถเรียนในระดับปริญญา (honours) โดยไม่ต้องเรียนในปีแรกๆ และอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนโอนจาก DipHE ไปเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ด้วย

คุณสมบัติในการสมัคร

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

      นักเรียนต่างชาติจำเป็นจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (12 ปี) ก่อนการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร  

ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

      ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนที่สหราชอาณาจักรแล้วภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของคุณ  คุณจำเป็นต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ IELTS (International English Language Testing System) ก่อนที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ   โดยปกติแล้วนั้นจะคะแนน 4.0-5.0 สำหรับการเรียนหลักสูตรเตรียมพื้นฐาน  คะแนน 5.5-6.0 สำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี และ 6.5-7.0 สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะรับผลทดสอบอื่น อย่างเช่น TOEFL  ก็ได้  ดังนั้นควรตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจก่อนว่าสถาบันนั้นๆต้องการผลการทดสอบประเภทใด

 

ขั้นตอนการสมัคร

      การสมัครสำหรับการเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีนั้น จะจัดขึ้นโดย UCAS ที่เป็นองค์กรศูนย์กลางในการจัดการรับสมัครนักเรียนในการศึกษาระดับสูง คุณควรเตรียมตัวก่อนวันเปิดเทอมประมาณ 12-18 เดือน เพื่อค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  และเพื่อมีเวลาในการสอบการทดสอบต่างๆที่มหาวิทยาลัยต้องการ   โดยแต่ละปี UCAS จะได้รับใบสมัครประมาณห้าแสนใบ โดยรวมไปถึงใบสมัครจากนักเรียนต่างชาติกว่า 50,000 คนทั่วโลก

      ก่อนที่จะสมัคร ควรจะตรวจสอบว่าคุณมีหลักฐานหรือเอกสารครบถ้วนสำหรับการสมัครหลักสูตรที่คุณต้องการแล้วหรือไม่  โดยคุณสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ UCAS  แต่ถึงอย่างนั้นการมีหลักฐานครบก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าคุณจะได้เข้าเรียนในสถาบันที่ต้องการ  คุณสามารถสมัครได้ถึง 5 หลักสูตรโดยการใช้ใบสมัครของ UCAS เพียงใบเดียว (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตร์, ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ที่คุณสามารถเลือกสมัครได้แค่ 4 หลักสูตร)

      ระบบการสมัครของ UCAS จะอนุญาตให้คุณสมัครผ่านเว็บไซต์ UCAS ได้โดยตรง  ซึ่งจะมีข้อดีมากมาย อาทิเช่น  ระบบการตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้อง, สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขใบสมัครของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการก่อนยื่นใบสมัคร และสามารถดูผลการส่งได้หลังจากส่งเรียบร้อย  คุณจะถูกขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งคุณสมบัติในปัจจุบัน (หรือสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับ), เขียน personal statement , หนังสือรับรองและประวัติการทำงานต่างๆที่คุณมี

      คุณสามารถยื่นใบสมัคร UCAS ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนล่วงหน้าหนึ่งปีก่อนวันเปิดเทอมของหลักสูตรของคุณ  แต่ว่าจะต้องก่อนวันที่ 15 มกราคม   ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์, ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์  รวมทั้งใบสมัครที่ยื่นไปยัง University of Cambridge และ University of Oxford  ที่จะต้องยื่นก่อนเดือนตุลาคม  UCAS จะยื่นใบสมัครของคุณไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และจากนั้นสถาบันเหล่านั้นก็จะส่งผลตอบรับมายังคุณเองว่าได้รับใบสมัครของคุณแล้ว

 

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

5 ขั้นตอนง่ายๆ เขียน Statement of Purpose (SOP) เพื่อเรียนต่อ

Statement of Purpose หรือ SOP คือ บทความแนะนำตัว ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งในการสมัครเรียนต่อ แน่นอนว่าเราต้องแข่งขันระหว่างนักเรียนกันเองมากมาย  ดังนั้นการเขียนแนะนำตัวจึงเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละคนโดดเด่นและแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้   ทำไมต้องเขียน SOP ให้ดี?       Statement of Purpose นั้นเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนแนะนำตัว หรือแสดงความตัวเองไปยังมหาวิทยาลัยว่าทำไมเราถึงอยากเข้าศึกษาที่นี่

133.5K
article Img

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ อังกฤษเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนต่อเมืองนอก เพราะนอกจากจะมีคุณภาพการศึกษาที่ดีแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักศึกษาต่างชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่า ทุนการศึกษา และคอร์สเรียนภาษาก่อนเปิดเทอม นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่การเดินทางสะดวกสบายทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่ละสถานที่เชื่อมกันด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย ปลอดภัย ตรงต่อเวลา

69.5K
article Img

อธิบายสอบ IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่จะมาเล่าสรุปเรื่องราวการสอบภาษาที่จำเป็นต่อการขอวีซ่าอังกฤษ และการสอบ IELTS แบบใหม่ ที่แอบราคาแพงกว่าเดิม แต่ก่อนจะลงลึกไปถึงการสอบ IELTS ขอเล่าเกี่ยวกับการสอบทั้งหมดสำหรับขอวีซ่าอังกฤษก่อน   การสอบวัดระดับทางภาษาเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าของ British Council ประเทศไทยในปัจจุบัน มี 4 ประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการขอวีซ่า ได้แก่ >>> กฎใหม่วีซ่าอังกฤษ โดย Home office 14 แถลง 14 กรกฎาคม 2558

22.1K
article Img

เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL)

การเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) : English as a Foreign Language       สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติมากมาย ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญทางภาษามักจะเป็นเรื่องหลักที่ถูกสนใจมากที่สุด การเรียนภาษาอังกฤษสามารถเปิดประตูสู่อนาคตมากมาย ดังนั้น พยายามทำใจให้สบายว่าแท้จริงแล้วมีตัวช่วยคุณในเรื่องนี้มากมาย และหลายๆทางเลือกก็เข้ากับความต้องการของคุณ มีนักเรียนอีกมากที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในเรื่องนี้ รวมถึง

21.9K