นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

ไม่เก่งภาษาแต่อยากเรียนต่อนอก? คอร์สปรับพื้นฐาน Pathway ช่วยได้

share image

ตัวพร้อมใจพร้อม แต่ไม่เก่งภาษา เกรดน้อย ไหนจะคะแนนภาษาอังกฤษน้อยอีก แต่อยากเรียนต่อต่างประเทศ ใครเจอปัญหานี้บ้าง? จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย และหลายมหาลัยก็เห็นปัญหาตรงนี้ เพราะบางครั้งอีกนิดดดเดียวเท่านั้นที่นักศึกษาจะได้เข้าเรียนต่อแล้ว!


    ด้วยเหตุนี้ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรโปรแกรม “Pathway” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการให้กับนักศึกษานานาชาติเรียนปรับพื้นฐานก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือเรียนปรับพื้นฐานสาขาที่อยากจะเรียนด้วย วันนี้ Hotcourses Thailand จะพามาทำความรู้จักโปรแกรม Pathway กันแบบเจาะลึกกัน

 

ข้อดี ของโปรแกรม Pathway 

  • เป็นคอร์สปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ
  • เป็นคอร์สเปิดโอกาสให้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ทั้งเพื่อนและการเรียนการสอน
  • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบวิชาการ
  • เสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจ

 

ข้อเสีย ของโปรแกรม Pathway

  • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะมีใช้ระยะเวลาเรียน
  • เครดิตที่เรียนในคอร์ส Pathway อาจไม่ได้รับการยอมรับจากนายจ้าง 
  • ความเข้มข้นอาจไม่เท่ากับเรียนมหาลัย

 

โปรแกรม Pathway คืออะไร ต่างกับหลักสูตร Pre-Master อย่างไร ?

 

โปรแกรม Pathway

 

    โปรแกรม Pathway เป็นทางเลือกสู่การเข้าเรียนระดับปริญญาได้โดยตรง โดยจะเป็นหลักสูตรสอนเฉพาะทางในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาที่นักศึกษาตั้งใจจะเข้าเรียน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนและการทำวิจัยที่จำเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับปริญญา 

 

    โปรแกรม Pathways มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี คือ Foundation Programmes และระดับปริญญาโท คือ ‘Pre-masters’ หรือ ‘Graduate Diploma’

 

    หลักสูตร Pathway ส่วนใหญ่จะดำเนินการสอนโดยวิทยาลัยเอกชนที่สังกัดมหาวิทยาลัยนั้น เช่น INTO, KAPLAN, STUDY GROUP หรือ NAVITAS เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่จะสอนหลักสูตร Pathway ถือเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและ มีการรับประกันผลการรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

หลักสูตร Pre-Master

 

    เป็น หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาโท ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและความสามารถภาษาอังกฤษไม่เพียงพอตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปรียบเสมือนเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 -12 เดือน

 

โครงสร้างหลักสูตรมักประกอบด้วยการเรียน 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

 

  • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการทำวิจัยการเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาคำศัพท์การเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงาน และทักษะการทำข้อสอบ

 

  • วิชาเนื้อหาของสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เช่น มนุษยศาสตร์เบื้องต้น การจัดการและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กฎหมายยุโรปและกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

 

    อย่างไรก็ตามการเรียนหลักสูตร Pre-Master  ถือเป็นการเรียนที่แยกออกจากหลักสูตรปริญญาตรีและโทอย่างชัดเจน และส่วนใหญ่ ไม่ได้รับประกัน ว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันนั้นๆได้ แต่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงข้อกำหนดข้อควรปรับปรุงพัฒนาและทิศทางของตนเองที่จะนำพาผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ตามที่ผู้เรียนต้องการซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อยังหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เราหมายตาไว้ 

 

ใครที่เหมาะจะสมัคร โปรแกรม Pathway?

 

    เมื่อสำนักงานฝ่ายทะเบียนได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ทำการประเมินและเทียบผลการศึกษาล่าสุดก่อน ทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อประเมินได้ว่านักศึกษาจะสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้รึเปล่า 

    

    หากผลออกมาว่าคุณสมบัติของนักศึกษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาลัยตั้งไว้ ทางหมหาลัยจะสนับสนุนให้สมัคร Pathway Program ก่อนที่จะไปเริ่มโปรแกรมหลัก ซึ่งโปรแกรม Pathway ดังกล่าวมีรูปแบบที่แตกต่างกัน  เช่น ชื่อ ระยะเวลาของคอร์ส และโครงสร้าง ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้จัด

 

    โดยชื่อที่นิยมใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ได้แก่ “Foundation course” “Pre-Masters” “Pre-sessional” “Summer Schools” “Summer Institutes” และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ทุกโปรแกรมมีเป้าหมายเดียวกันคือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษานานาชาติที่ต้องการจะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้อย่างที่ตั้งใจ

 

 

ตัวอย่างโปรแกรม Pathway

 

University of Sussex  

 

    แนะนำให้สมัครโปรแกรมของมูลนิธินานาชาติ ( International Foundation Year) ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อกำหนดการรับสมัครของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้บางวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาที่นักศึกษาตั้งใจจะเลือกเรียน วิชาภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความมั่นใจที่จะเข้าเรียน Lecture ในภายหลัง

 

    สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเรียนหลักสูตรปริญญาพื้นฐาน University of Sussex มีโปรแกรม International Year One - โปรแกรมหนึ่งปีที่เทียบเท่ากับปีแรกในระดับวิทยาลัย โปรแกรมนี้จะให้ความรู้ทางวิชาการ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะอื่น ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนของชั้นปีที่สองในระดับปริญญาตรี

 

    สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนปริญญาโท University of Sussex มีโปรแกรม Pre-Masters ประกอบด้วย 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา ความเป็นเอกลักษณ์โปรแกรม Pre-Masters ของที่นี่คือบริการ “Career Ahead” ซึ่งเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกการแข่งขันของการทำงานหลังจบการศึกษา

 

King’s College London, University of London 

 

    ที่นี่ก็มี International Foundation สำหรับเตรียมตัวเข้าเรียนปริญญาตรี  ประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่

 

    เป็นหลักสูตรเรียน Full-time ใช้เวลา 1 ปี เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการศึกษาในระดับมัธยมปลายอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ King’s College หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆของสหราชอาณาจักร

 

    เป็นหลักสูตรที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งโดยทั่วไปมักจะมีการรับประกันว่านักศึกษานานาชาติทุกคนจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการได้อย่างแน่นอน หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาที่มีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชีวการแพทย์ คณิตศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ และอื่นๆ 

 

Ryerson University International College

 

    RUIC ตั้งอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของโตรอนโต เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย Ryerson University ซึ่งเป็นมหาลัยเน้นการวิจัยในแคนาดา 

 

    นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก RUIC สามารถเข้าเรียนชั้นปีที่สอง  ได้ในหลักสูตร ต่อไปนี้ ศิลปศาสตร์ (BA), การจัดการธุรกิจ (BComm), เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ 

 

International College of Manitoba

 

    วิทยาลัยนานาชาติ Manitoba (ICM) ตั้งอยู่ในเมือง Winnipeg เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานหลากหลายหลักสูตร โดยมีโปรแกรมย้ายหลักสูตรไปยังมหาลัย 2 ขั้น (UTP Stage I และ Stage II) นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สองของ University of Manitoba (U of M)

    

    สำหรับ UTP Stage I มีหลักสูตร pre-university จำนวน 8 หลักสูตร ใช้เวลาเรียน 2 ภาคเรียน ส่วน UTP Stage II จะมีจำนวน 6 หลักสูตร เช่น การเกษตรและวิทยาศาสตร์อาหาร, ศิลปะ, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, สิ่งแวดล้อม โลก และทรัพยากร, และ วิทยาศาสตร์

 

Fraser International College

 

    Fraser International College (FIC) เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ Simon Fraser University (SFU) เป็นการเฉพาะ โดยมีหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อดังนี้:

    ระดับปูพื้นหลักสูตรโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยขั้นที่ 1

    ระดับปริญญาตรีหลักสูตรโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยขั้นที่ 2

    ระดับปริญญาตรี - อนุปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์

 

    สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่สาขาศิลปะ; สังคมศาสตร์; บริหารธุรกิจ; การสื่อสารและธุรกิจ; การสื่อสาร, ศิลปะและเทคโนโลยี; วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์; วิทยาศาสตร์วิศวกรรม; สิ่งแวดล้อม; วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์

 

ระยะเวลาของโปรแกรม Pathway

 

    ระยะเวลาของโปรแกรม Pathway ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาหรือคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละคน ตัวอย่างเช่น Oxford Brookes University มีหลักสูตร Pre-sessional ที่ใช้เวลา 36 สัปดาห์สำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 4.5 ในขณะที่คอร์สสำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 6.5 ใช้เวลาเรียนเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น

 

การเรียนการสอนของโปรแกรม Pathway

    บทเรียนจะจัดอยู่ในรูปการสัมมนาหรือคาบ lecture ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบทเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปในชั้นเรียนจะเป็นนักศึกษานานาชาติอยู่แล้ว บางครั้งจึงมีการทำงานกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมชั้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนชาวต่างชาติ

 

ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย

    หลังจากได้รับแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (เช่น ใบรับรองผลการเรียน, ผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL และเอกสารอื่น ที่จำเป็น) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดการรับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ทางสถาบันจะแนะนำให้สมัครเข้าโปรแกรม Pathway หรือโปรแกรมอื่น ที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทะเบียน

 

เกรดน้อยไปเรียนต่อต่างประเทศได้มั้ย

ภาษาไม่ดี เรียนต่อต่างประเทศได้มั้ย

แนะนำ 6 หลักสูตรรับตรงจากมหาลัยในอังกฤษ ที่สายศิลป์ไม่ควรพลาด

 

 

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

438.2K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

95.7K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

75.9K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

66.1K