ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การหางานและอาชีพ

งานอะไรรายได้สูงสุดในสายวิทย์

54374

งานอะไรรายได้สูงสุดในสายวิทย์

 

>> ค้นหาคอร์สเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์
>> ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

 

สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ล้วนแต่ขึ้นชื่อเรื่องความยาก ในระหว่างที่เรียนนั้นนอกจากจะต้องศึกษาตำราหนาเตอะ ก็ยังต้องจำสูตรมากมายและทำการวิจัยในห้องแล็ปกันข้ามวันข้ามคืน แต่เมื่อเรียนจบแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพเฉพาะทางที่ท้าทายและมีรายได้สูงทีเดียว โดยเฉพาะคนที่เรียนต่อจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ผลสำรวจของ Bureau of Labor Statistics (BLS) ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่า ผู้ประกอบอาชีพสายวิทยาศาสตร์ในอเมริกามีรายได้เฉลี่ออยู่ที่ประมาณ 56,100-95,740 ดอลล่าร์ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลย อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตสูงในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานด้านอุทกวิทยา และงานด้านธรณีวิทยา มีแนวโน้มจะเติบโตและเปิดรับบุคลากรใหม่ๆ มากที่สุด นอกจากนี้ก็ยังมีงานอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ ลองมาดูกันว่า 10 อันดับแรกของงานสายวิทยาศาสตร์ที่มีรายได้สูง และมีแนวโน้มจะรุ่งพุ่งทะยานแซงหน้างานอื่นๆ มีงานอะไรที่น่าสนใจบ้าง

 

1. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental scientists)

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช สัตว์ และมนุษย์ เพื่อมุ่งเน้นหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

รายได้เฉลี่ย: 56,100 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 25%

 

2. นักอุทกวิทยา (Hydrologists)

ทำการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนทั่วโลก งานวิจัยของพวกเขาจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น รัฐบาล และนักธุรกิจ เข้าใจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีต่อแหล่งน้ำมากยิ่งขึ้น

รายได้เฉลี่ย: 66,260 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 24%

 

3. นักธรณีศาสตร์ (Geoscientists)

ศึกษาเกี่ยวกับโลกเพื่อทำความเข้าใจและค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและวิวัฒนาการที่โลกกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป

รายได้เฉลี่ย: 72,660 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 22%

 

4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical scientists)

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อค้นหาวิธีป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้เฉลี่ย: 61,680 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 20%

 

5. นักชีวเคมี (Biochemists)

ทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีและกระบวนการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต

รายได้เฉลี่ย: 76,320 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 16%

 

6. นักวิทยาศาสตร์บรรยากาศ (Atmospheric scientists)

ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชั้นบรรยากาศโลก ศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

รายได้เฉลี่ย: 77,150 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 11%

 

7. นักวิทยาศาสตร์วัสดุ (Materials scientists)

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัสดุตามธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาวัสดุใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายได้เฉลี่ย: 74,610 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 9%

 

8. นักฟิสิกส์ (Physicists)

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสสารและการเคลื่อนที่ของสสาร ซึ่งรวมถึงการทำวิจัยเพื่อหาที่มาของจักรวาล และพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์

รายได้เฉลี่ย: 94,240 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 7%

 

9. นักดาราศาสตร์ (Astronomers)

ศึกษาลักษณะและการทำงานของดวงอาทิตย์ ดวงฤกษ์ ดาวเคราะห์ และกาแล็กซี่ ที่อยู่ภายในจักรวาล

รายได้เฉลี่ย: 95,740 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 6%

 

10. นักชีววิทยา (Biological scientists)

ทำการสังเกตและศึกษาพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีกับสิ่งแวดล้อม

รายได้เฉลี่ย: 76,320 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 4%

 

 

ข้อมูลจาก: Bureau of Labor Statistics (BLS)

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง