ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การหางานและอาชีพ

งานอะไรรายได้สูงสุดในสายวิทย์

งานรายได้ดีเด็กสายวิทย์

 

สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ล้วนแต่ขึ้นชื่อเรื่องความยาก ในระหว่างที่เรียนนั้นนอกจากจะต้องศึกษาตำราหนาเตอะ ก็ยังต้องจำสูตรมากมายและทำการวิจัยในห้องแล็ปกันข้ามวันข้ามคืน แต่เมื่อเรียนจบแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพเฉพาะทางที่ท้าทายและมีรายได้สูงทีเดียว โดยเฉพาะคนที่เรียนต่อจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ขอโน้ตไว้นิดหน่อย: ความตั้งใจของบทความนี้ไม่ใช่ให้เพื่อนๆ เช็คว่าอันไหนได้เงินมากน้อยแต่เพื่อให้รู้จักอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น เงินเดือนหรือประเภทของงานก็ขึ้นอยู่กับประเทศหรือความต้องการของตลาดในช่วงนั้นๆ ด้วยนะ :)

 

มาเข้าเรื่องกันเลย มีผลสำรวจของ Bureau of Labor Statistics (BLS) ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่า ผู้ประกอบอาชีพสายวิทยาศาสตร์ในอเมริกามีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 56,100-95,740 ดอลล่าร์ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลย อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตสูงในอีกหลายปีข้างหน้า (คร่าวๆ ก็ 2016-2026) โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานด้านอุทกวิทยา และงานด้านธรณีวิทยา มีแนวโน้มจะเติบโตและเปิดรับบุคลากรใหม่ๆ มากที่สุด

 

นอกจากนี้ก็ยังมีงานอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ ลองมาดูกันว่า 10 อันดับแรกของงานสายวิทยาศาสตร์ที่มีรายได้สูง และมีแนวโน้มจะรุ่งพุ่งทะยานแซงหน้างานอื่นๆ มีงานอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกัน

 

(รายได้เฉลี่ยและอัตราการเติบโตของอาชีพระหว่างปี 2016-2026 มาจากคู่มืออาชีพสายวิทยาศาสตร์ของ BLS ที่อัพเดทข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ ฐานเงินเดือนมาจากของปี 2017)

 

 

1. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental scientists)

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช สัตว์ และมนุษย์ เพื่อมุ่งเน้นหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ ทางศูนย์วิจัยออกมาบอกเลยว่าอาชีพนี้จะเติบโตเร็วมาก

 

พอมาคิดดูแล้วก็อาจจะเป็นเพราะมลพิษและความต้องการความช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเรานั่นเอง 

รายได้เฉลี่ย: 69,400 ดอลล่าร์ต่อปี 

แนวโน้มเติบโต: 11%

 

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

2. นักอุทกวิทยา (Hydrologists)

ทำการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนทั่วโลก งานวิจัยของพวกเขาจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น รัฐบาล และนักธุรกิจ เข้าใจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีต่อแหล่งน้ำมากยิ่งขึ้น

รายได้เฉลี่ย: 79,990 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 10%

 

3. นักธรณีศาสตร์ (Geoscientists)

ศึกษาเกี่ยวกับโลกเพื่อทำความเข้าใจและค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและวิวัฒนาการที่โลกกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป

รายได้เฉลี่ย: 89,850 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 14%

 

4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical scientists)

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อค้นหาวิธีป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้เฉลี่ย: 82,090 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 13%

 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

5. นักชีวเคมี (Biochemists)

ทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีและกระบวนการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต

รายได้เฉลี่ย: 91,190 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 11%

 

 

6. นักวิทยาศาสตร์บรรยากาศ (Atmospheric scientists)

ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชั้นบรรยากาศโลก ศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

รายได้เฉลี่ย: 92,070 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 12%

 

7. นักวิทยาศาสตร์วัสดุ (Materials scientists)

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัสดุตามธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาวัสดุใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายได้เฉลี่ย: 76,280 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 7%

 

8. นักฟิสิกส์ (Physicists)

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสสารและการเคลื่อนที่ของสสาร ซึ่งรวมถึงการทำวิจัยเพื่อหาที่มาของจักรวาล และพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์

รายได้เฉลี่ย: 117,220 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 14%

 

นักดาราศาสตร์

 

9. นักดาราศาสตร์ (Astronomers)

ศึกษาลักษณะและการทำงานของดวงอาทิตย์ ดวงฤกษ์ ดาวเคราะห์ และกาแล็กซี่ ที่อยู่ภายในจักรวาล

รายได้เฉลี่ย: 117,220 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 14%

 

10. นักชีววิทยา (Biological scientists)

ทำการสังเกตและศึกษาพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีกับสิ่งแวดล้อม

รายได้เฉลี่ย: 43,800 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 10%

 

 

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและน่าสังเกตในงานสาขาด้านวิทยาศาสตร์คือภาพสะท้อนอนาคตของพวกเราทุกคน เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากขึ้นบางสายงานก็อาจจะต้องการคนที่มีความรู้เฉพาะมากขึ้น บางสายงานก็สะท้อนให้เห็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นเพราะต้องมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกเรียนสายวิทย์หรือสายมนุษยศาสตร์ หรือจะวิทยศาสตร์สาขาไหนถ้าเราไปเรียนด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่แค่ว่าเรียนด้านนี้ไม่ตกงานหรือว่าเรียนแล้วเงินดี ก็รุ่งหมดแหละ เชื่อสิ

 

ความทะเยอทะยานด้านอาชีพมีได้ แต่ต้องมีแบบพอดี เพื่อความสุขของเราและคนรอบตัวเนอะ :)

 

 

sources: Bureau of Labor Statistics (BLS), 9 Science Careers Make a difference in the world

 

MUST READ

10 งานน่าสนใจที่ทำแล้วได้เที่ยวเมืองนอก

อย่างที่รู้กันว่าการเดินทางไปเที่ยวนั้นไม่ได้ฟรีแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้คิดถึงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ที่พักอาศัย ค่าเดินทาง ยิ่งการเดินทางไปเที่ยวเมืองนอกนี่ยิ่งราคาสูง เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีงานที่เหมาะกับคนที่ชอบเที่ยวเมืองนอกเพื่อจะได้แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ หรือได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม   1. Travel Blogger Travel Blogger หรือนักเขียนบทความท่องเที่ยวมีแพลตฟอร์มให้แชร์คอนเท้นต์ท่องเที่ยวของตัวเองมากมาย

501K

เรียนสายวิศวะและไอที งานอะไรรายได้สูงสุด

อดีตที่ผ่านมาอาชีพสุดเจ๋งที่เป็นเทรนด์ของโลกวนเวียนอยู่ในอาชีพรายได้ สูง อย่างเช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน นักบิน และศัลยแพทย์ ส่วนคนเรียนทางด้านวิศวกรและไอทีมักถูกมองว่าเป็นเด็กเนิร์ดที่หมกมุ่นอยู่ กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ แอบเล่นเกมทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่สตีฟ จ็อบส์และสารพัดสินค้าจากแอปเปิ้ลมหัศจรรย์ของเขาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ทุกวันนี้บรรดาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กลายเป็นเป้าหมาย ที่เด็กรุ่นใหม่จำนวนมากอยากพิชิตให้ได้  

133.7K

เรียนภาษาอะไร ช่วยเรื่องการทำงานต่างประเทศมากที่สุด?

จากการสำรวจล่าสุดของเว็บไซต์ YouGov พบว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่พูดเพียง 1 ภาษา แต่กว่า 50% ของพวกเขาคิดว่า ถ้าพวกเขาเรียนรู้ภาษาอื่นได้ จะช่วยให้มีความก้าวหน้าในการทำงานมากขึ้น แต่จะช่วยยังไง แล้วจะเรียนภาษาอะไรดี ข้อมูลที่เราได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมมามีคำตอบค่ะ จากใจบริษัท >> บางหน่วยงาน ผู้สมัครที่สามารถพูดภาษาที่ 2 ได้ (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีสำนักงานหรือลูกค้าต่างชาติ

21.9K

ส่องเทรนด์โลก 10 อาชีพสุดฮอตที่เติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี

ส่องเทรนด์โลก 10 อาชีพสุดฮอตที่เติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี เรียนอะไรดีให้ได้งาน? จบสาขาวิชาอะไรแล้วโอกาสได้งานสูง? นี่คงเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้เราจึงขอแชร์ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจจาก LinkedIn เว็บไซต์เครือข่ายสังคมชื่อดังที่เน้นเครือข่ายด้านธุรกิจและการงานโดยเฉพาะ โดยทางทีมงานของ LinkedIn ได้ทำการสำรวจข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2008 ถึงปี 2013 จากจำนวนสมาชิกทั้งหมดราว 259,000,000 คน ว่าอาชีพ 10

17.6K