นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การหางานและอาชีพ

งานอะไรรายได้สูงสุดในสายวิทย์

งานรายได้ดีเด็กสายวิทย์

สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ล้วนแต่ขึ้นชื่อเรื่องความยาก ในระหว่างที่เรียนนั้นนอกจากจะต้องศึกษาตำราหนาเตอะ ก็ยังต้องจำสูตรมากมายและทำการวิจัยในห้องแล็ปกันข้ามวันข้ามคืน แต่เมื่อเรียนจบแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพเฉพาะทางที่ท้าทายและมีรายได้สูงทีเดียว โดยเฉพาะคนที่เรียนต่อจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ขอโน้ตไว้นิดหน่อย: ความตั้งใจของบทความนี้ไม่ใช่ให้เพื่อนๆ เช็คว่าอันไหนได้เงินมากน้อยแต่เพื่อให้รู้จักอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น เงินเดือนหรือประเภทของงานก็ขึ้นอยู่กับประเทศหรือความต้องการของตลาดในช่วงนั้นๆ ด้วยนะ :)

 

มาเข้าเรื่องกันเลย มีผลสำรวจของ Bureau of Labor Statistics (BLS) ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่า ผู้ประกอบอาชีพสายวิทยาศาสตร์ในอเมริกามีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 56,100-95,740 ดอลล่าร์ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลย อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตสูงในอีกหลายปีข้างหน้า (คร่าวๆ ก็ 2016-2026) โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานด้านอุทกวิทยา และงานด้านธรณีวิทยา มีแนวโน้มจะเติบโตและเปิดรับบุคลากรใหม่ๆ มากที่สุด

 

นอกจากนี้ก็ยังมีงานอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ ลองมาดูกันว่า 10 อันดับแรกของงานสายวิทยาศาสตร์ที่มีรายได้สูง และมีแนวโน้มจะรุ่งพุ่งทะยานแซงหน้างานอื่นๆ มีงานอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกัน

 

(รายได้เฉลี่ยและอัตราการเติบโตของอาชีพระหว่างปี 2016-2026 มาจากคู่มืออาชีพสายวิทยาศาสตร์ของ BLS ที่อัพเดทข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ ฐานเงินเดือนมาจากของปี 2017)

 

 

1. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental scientists)

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช สัตว์ และมนุษย์ เพื่อมุ่งเน้นหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ ทางศูนย์วิจัยออกมาบอกเลยว่าอาชีพนี้จะเติบโตเร็วมาก

 

พอมาคิดดูแล้วก็อาจจะเป็นเพราะมลพิษและความต้องการความช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเรานั่นเอง 

รายได้เฉลี่ย: 69,400 ดอลล่าร์ต่อปี 

แนวโน้มเติบโต: 11%

 

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

2. นักอุทกวิทยา (Hydrologists)

ทำการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนทั่วโลก งานวิจัยของพวกเขาจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น รัฐบาล และนักธุรกิจ เข้าใจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีต่อแหล่งน้ำมากยิ่งขึ้น

รายได้เฉลี่ย: 79,990 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 10%

 

3. นักธรณีศาสตร์ (Geoscientists)

ศึกษาเกี่ยวกับโลกเพื่อทำความเข้าใจและค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและวิวัฒนาการที่โลกกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป

รายได้เฉลี่ย: 89,850 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 14%

 

4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical scientists)

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อค้นหาวิธีป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้เฉลี่ย: 82,090 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 13%

 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

5. นักชีวเคมี (Biochemists)

ทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีและกระบวนการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต

รายได้เฉลี่ย: 91,190 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 11%

 

 

6. นักวิทยาศาสตร์บรรยากาศ (Atmospheric scientists)

ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชั้นบรรยากาศโลก ศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

รายได้เฉลี่ย: 92,070 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 12%

 

7. นักวิทยาศาสตร์วัสดุ (Materials scientists)

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัสดุตามธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาวัสดุใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายได้เฉลี่ย: 76,280 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 7%

 

8. นักฟิสิกส์ (Physicists)

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสสารและการเคลื่อนที่ของสสาร ซึ่งรวมถึงการทำวิจัยเพื่อหาที่มาของจักรวาล และพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์

รายได้เฉลี่ย: 117,220 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 14%

 

นักดาราศาสตร์

 

9. นักดาราศาสตร์ (Astronomers)

ศึกษาลักษณะและการทำงานของดวงอาทิตย์ ดวงฤกษ์ ดาวเคราะห์ และกาแล็กซี่ ที่อยู่ภายในจักรวาล

รายได้เฉลี่ย: 117,220 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 14%

 

10. นักชีววิทยา (Biological scientists)

ทำการสังเกตและศึกษาพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีกับสิ่งแวดล้อม

รายได้เฉลี่ย: 43,800 ดอลล่าร์ต่อปี

แนวโน้มเติบโต: 10%

 

 

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและน่าสังเกตในงานสาขาด้านวิทยาศาสตร์คือภาพสะท้อนอนาคตของพวกเราทุกคน เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากขึ้นบางสายงานก็อาจจะต้องการคนที่มีความรู้เฉพาะมากขึ้น บางสายงานก็สะท้อนให้เห็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นเพราะต้องมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกเรียนสายวิทย์หรือสายมนุษยศาสตร์ หรือจะวิทยศาสตร์สาขาไหนถ้าเราไปเรียนด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่แค่ว่าเรียนด้านนี้ไม่ตกงานหรือว่าเรียนแล้วเงินดี ก็รุ่งหมดแหละ เชื่อสิ

 

ความทะเยอทะยานด้านอาชีพมีได้ แต่ต้องมีแบบพอดี เพื่อความสุขของเราและคนรอบตัวเนอะ :)

 

 

sources: Bureau of Labor Statistics (BLS), 9 Science Careers Make a difference in the world

 

MUST READ

article Img

แนะ 10 อาชีพสุดปังในอีก 10 ปีข้างหน้า เรียนไปไม่ตกงาน

ในอีก 10 ปีข้างหน้า โลกเราจะเป็นยังไงบ้างนะ เราจะยังใช้น้ำมันกันอยู่รึเปล่า จะมีอะไรที่เด็ดกว่า 5G อีกมั้ย แล้วโลกอินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนเทรนด์ไปอีกกี่รอบ    แล้วเรื่องของสายอาชีพล่ะ จะมีอาชีพไหนบ้างที่เป็นที่ต้องการของตลาด เราควรเรียนสายไหนถึงจะไม่ตกงาน วันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะ กับ 8 อาชีพที่มีแนวโน้มว่าจะร้อนแรงเหมือนอุณหภูมิประเทศไทยยังไงยังงั้น เรียกว่าถ้าเรียนด้านนี้ไป รับรองว่าคุ้มทุนสุดๆ จะมีอาชีพไหนบ้าง มาส่องกัน  

108.8K
article Img

เปิด 7 อาชีพท็อปสายศิลป์ที่เงินเดือนสูงแบบดีต่อใจ

ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเรียนต่อ หลายๆคนคงไม่ได้คิดถึงแค่วิชาที่อยากเรียนใช่มั๊ยล่ะคะ เพราะสภาวะแบบนี้ จะเรียนจบมาทั้งที ก็อยากจะมีโอกาสได้งานที่มั่นคงและมีรายได้กันแน่ๆ มาค่ะ.. วันนี้ Hotcourses Thailand รวบรวม 7 สาขาอาชีพทางสายศิลป์ ที่ได้รับคำยืนยันมาว่ามาทางนี้รุ่งแน่นอน มีอาชีพอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยค่า      1. Art Director Art Director หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า อาร์ตได อาชีพในฝันของใครหลายๆคน

54.4K
article Img

ทำงานจากบ้านก็รวยได้! 5 อาชีพฟรีแลนซ์ที่มีแนวโน้มทำเงินสูงสุด

ณ ตอนนี้ ทุกอุตสาหกรรม ทุกบริษัท ก็คงจะโดนผลกระทบจากเจ้าโควิด-19 กันไปตามๆกันไม่มากก็น้อย หลายๆคนอาจจะเริ่มมองหางานฟรีแลนซ์ต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ขึ้นอีกทาง เอ.. ว่าแต่ เคยสงสัยกันมั๊ยคะว่างานฟรีแลนซ์แบบไหนที่มีแนวโน้มได้เงินเยอะที่สุด มาค่ะ วันนี้ Hotcourses Thailand รวบรวมอาชีพฟรีแลนซ์หลักๆ ที่คาดว่ารายได้จะสูงในปี 2020 นี้ค่ะ   Programmer and Software Developer  

17.3K
article Img

เปิดหมดเปลือก - ทำยังไงถึงจะได้ไปทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

ความ PM 2.5 ยังไม่ทันหาย ความอันตรายของไวรัสวัยร้ายโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019และ ก็เข้ามาแทรก ช่วงนี้มันเป็นอะไรก๊าน   แน่นอนว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็กลายเป็นปัญหาระดับโลก ชนิดที่ต้องขอแรงหน่วยงานจากทุกสารทิศ หลากหลายประเทศ มาระดมสมองช่วยกันหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน พี่ไทยของเราเองก็ฝากความหวังไว้กับบุคลากรทางการแพทย์ระดับพระกาฬหลายๆ ท่าน ส่วนพวกเราก็ล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากากป้องกันกันต่อไป และขอส่งแรงใจไปให้ผู้ป่วยทุกคน หายไวๆ กันด้วยนะคะ  

8.7K