นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

รวมทุนการศึกษายอดฮิตที่คัดแล้วกว่า 20 ทุนเพื่อการเรียนต่อ

share image

 

 ประเทศไหนๆในโลกก็กำลังมุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมการวิจัยระดับโลก  รัฐบาลในประเทศต่างๆจึงสนับสนุนทุนวิจัยกันมากมาย เพื่อที่จะดึงดูดนักศึกษาเก่งๆให้เข้าศึกษาในโปรแกรมวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศตัวเอง ทุนวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นทุนวิจัยของปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญาเอก และมีการให้ทุนค่อนข้างมาก

ทุนวิจัยนานาชาติที่สนับสนุนโดยรัฐบาล

Fulbright Scholarships

ทุน Fulbright เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐแลกเปลี่ยนกับ 155 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีนักเรียนทุน Fulbright ประมาณ 1,800 คนที่มีระดับผลการเรียนยอดเยี่ยมจะได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา โดยที่ทุน Fulbright ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และประกันสุขภาพ 

 

 

Chevening Scholarships 

ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษ ในทุกๆ ปีนักศึกษากว่า 1,000 คนจาก 130 ประเทศทั่วโลกจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ทุน Chevening ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับยังประเทศอังกฤษอีกด้วย 

 

 

Endeavour Awards 

Endeavour Awards เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหรือประชาชนจากแถบเอเชีย - แปซิฟิค, ตะวันออกกลาง, ประเทศแถบแคริบเบียน, ยุโรป และอเมริกาเพื่อเรียนต่อ ทำวิจัย และพัฒนาสายอาชีพของตัวเองในออสเตรเลีย ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางและประกันสุขภาพ

 

Vanier Canada Graduate Scholarship

เนื่องจากแดนาดาต้องการที่จะเป็นศูนย์การวิจัยระดับโลก จึงได้ให้ทุนนี้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีผลงานโดดในระดับโลกเพื่อดึงให้มาทำวิจัยในแคนาดาควบในระดับปริญญาโท-เอก ทุนนี้ให้  50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี เป็นระยะเวลาสามปี

 

Australia Research Training Program (RTP) Scholarship

ทุนนี้ให้นักศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศออสเตรเลียที่จะทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนนี้จะให้ค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งด้านหรืออาจจะมากกว่า ในด้านต่อไปนี้ ค่าเรียน, ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ (ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ และค่าตีพิมพ์งานวิจัย)

 

CIMO Doctoral Fellowship

นักวิจัยในระดับปริญญาเอกจากทุกประเทศและทุกแขนงวิชาสามารถขอทุนนี้ได้ในการเข้าเรียนระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของฟินแลนด์ ทุนมีระยะเวลาตั้งแต่ สามเดือน ถึง หนึ่งปี แล้วแต่กรณี และมีเบี้ยเลี้ยงรายเดือนด้วย

 

New Zealand International Doctoral Research Scholarships

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาต่อในทุกสาขาที่นิวซีแลนด์จะมีโอกาสสมัครทุนนี้ได้ซึ่งทุนจะครอบคลุมทั้งค่าเรียน และค่าใช้จ่ายของสมาชิกครอบครัวเป็นเวลา 3 ปี รวมค่าครองชีพและประกันสุขภาพ

 

DAAD Scholarships 

ทุน DAAD เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมันที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จากทุกสาขาวิชา รวมไปถึงสาขาดนตรี, ศิลปะ และศิลปะการแสดง โดยที่ทุนส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนกว่า 70,000 ทุน ในแต่ละปี

Source

 

Swiss Government Scholarships 

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นี้มอบให้กับนักศึกษาต่างประเทศจากหลายประเทศทั่วโลก ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อและทำงานวิจัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน1600 - 1920 CHF ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครทุนประมาณ 1,000 คน และมีเพียงประมาณ 200 คนเท่านั้นที่ได้รับทุน 

 

Eiffel Scholarships 

Eiffel Scholarships เป็นทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนดีเด่นที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก หรือศึกษาต่อทางวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนแต่ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ และอาจรวมถึงที่พักอาศัย ในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับทุนประมาณ 400 คน 

 

Gates Cambridge Scholarships 

Gates Cambridge Scholarships เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย Cambridge ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทางและประกันภัยอื่นๆ ในแต่ละปีมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษานี้ประมาณ 100 คน

 

Joint Japan World Bank Graduate Scholarship 

ทุนร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและธนาคารโลกจะมอบให้กับนักศึกษาของประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคารโลก เพื่อเรียนต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ทุนนี้มอบให้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าเดินทาง โดยที่ทุนนี้จะตัดสินผู้สมัครจากความสำเร็จทางวิชาการ, ประสบการณ์การทำงาน และความเกี่ยวข้องของสาขาวิชาที่สมัคร

 

ทุนวิจัยที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย

 

Adelaide Scholarship International (Australia)

ทางมหาวิทยาลัย Adelaide ให้ทุนนี้เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทุนนี้ครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและประกันสุขภาพ

 

Melbourne Research Scholarships (Australia)

University of Melbourne ได้จัดตั้งทุน The Melbourne Research Scholarship (MRS) สำหรับนักศึกษาในประเทศและระดับนานาชาติที่มีความสามารถโดดเด่น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายหลายด้าน เช่นเบี้ยเลี้ยงรายปักษ์, เงินสนับสนุนการย้ายถิ่น สวัสดิการวันลาป่วย ลาคลอดหรือดูแลบุตร  การงดเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนนานาชาติ และประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

University of Sydney International Scholarships (Australia)

ทุนของ University of Sydney ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่จะทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทุนนี้จะครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพเป็นเวลาสามปี

 

Cambridge International Scholarship Scheme (UK)

ทุนวิจัยนี้จะให้แก่ผู้ที่จะศึกษาวิจัยในคอร์สที่มุ่งสู่ปริญญาเอก ซึ่งให้ประมาณ 80 ทุนต่อปี โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย

 

 Rhodes Scholarships 

Rhodes เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งในปี 1902 และเป็นองค์กรเก่าแก่ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัย Oxford ในประเทศอังกฤษ ทุนนี้ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยในแต่ละปีมีผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ 83 คน 

 

Warwick Chancellor’s International Scholarships (UK)

ทุกๆปีทุนนี้จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่จะเข้าศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก ในทุกสาขาและทุกเชื้อชาติทุกปีจำนวน 25 ทุนโดยเป็นการยกเว้นค่าเล่าเรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

 

Edinburgh Global Research Scholarship (UK)

ทุนนี้มีขึ้นเพื่อดึงดูดนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงมาสู่มหาวิทยาลัยนี้ โดยจะเป็นการงดเว้นส่วนต่างค่าเล่าเรียนที่ปกติต้องจ่ายมากกว่า ของนักเรียนต่างชาตินอก UKและ EU และไม่ครอบคลุมค่าครองชีพ

 

Nothingham Vice-Chancellor’s International Scholarship for Research Excellence (UK)

มหาวิทยาลัยจะให้ทุนแก่ผู้ที่จะเข้าศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทสาขาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยเป็นการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด

 

Susex Chancellor’s International Reseach Scholarships (UK)

University of Sussex ต้องการให้ทุนแก่ผู้ที่จะเข้าศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอกเต็มเวลา ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา ทุนครอบคลุมค่าธรรมเนียมนานาชาติ และค่าครองชีพ

 

IRO Doctoral Scholarship Programme at K.U. Leuven (Belgium)

K.U. Leuven ให้ทุนแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการทำวิจัยในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ฟลานเดอส์ ประเทศเบลเยี่ยม ทุนครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าเรียน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และตั๋วเครืองบินกลับ

 

Rotary Foundation Global Grants Study

ทุนจากสมาคมโรตารีมักจะมอบให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศที่เป็นสมาชิก ส่วนใหญ่จะเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย

 

 

ส่วนใหญ่ CV ของทุกๆ คน จะถูกแบ่งเป็นเนื้อหาตามที่กล่าวมา แต่เราสามารถสร้างความแตกต่างให้กับ CV ของเราได้ด้วยการแสดงออกถึงความสามารถและความเป็นตัวเราให้มากที่สุด ลองคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่เราควรจะแสดงให้ทางกรรมการเห็น แต่อย่าโกหกเป็นอันขาดเพราะถ้ามีการสัมภาษณ์ทางกรรมการอาจจะจับผิดได้!

การขอทุนไม่ใช่ เรื่องง่าย แต่ก้อไม่ใช่เรื่องยาก ใครที่พลาดทุนก้อไม่ควรเสียใจ เมื่อเราได้ทำเต็มทีึ่แล้ว การมองหา option  เสริมจากการขอทุนก็เป็นเรื่องควรเตรียมเอาไว้ ทาง ฮอทคอร์ส ประเทศไทยได้รวมรายชื่อ มหาวิทยาลัย ที่คาดว่า กำลังจะมา ในปี 2019 เอาไว้ มหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีค่าเรียนสมราคา และ กำลังจะมีชื่อเสียงที่มากขึ้น ใครสนใจสามารถ กดลิงค์ดูรายชื่อ ด้านล่างได้เลย   

 

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

10 ทุนการศึกษายอดฮิตที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนต่อ

สำหรับคนที่มั่นใจในผลการเรียนและความสามารถของตัวเองและกำลังตามหาทุนการศึกษาที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำ 10 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากทุกที่ทั่วโลก โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทุนเป็นทุนจากรัฐบาล ทุนจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือทุนจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทุนที่ดีที่สุด       เรียกได้ว่าวันนี้จะมารวม 'ทุนสุดคลาสสิค' ที่เราได้ยินบ่อยๆ ให้ฟังเอง!

453.1K
article Img

การเขียน CV สำหรับสมัครเรียนและขอทุนการศึกษา

การเขียน CV สำหรับสมัครเรียนและขอทุนการศึกษา การเขียน CV วิธีคว้าทุนแบบ 100% match สมัครทุนการศึกษาอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง นอกเหนือจาก Transcripts, จดหมายรับรอง หรือ personal statement อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการสมัครเรียนหรือสมัครทุนก็คือ CV (Curriculum Vitae) เพราะ CV ของเราจะเป็นตัวบอกถึงกิจกรรม ความสำเร็จ หรือความสามารถที่เรามี ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัววัดว่าเราจะผ่านการคัดเลือกหรือเปล่า และสิ่งสำคัญคือ

144.7K
article Img

4 เสต็ป พิชิตทุนเรียนต่อนอก

การสมัครทุนเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าการสมัครเรียนทั่วไปไม่รู้กี่เท่า ถึงแม้คู่แข่งจะน้อยกว่า เพราะคนคงไม่สมัครทั่วประเทศ แต่จำนวนที่นั่งนั้นน้อยกว่ามาก แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งก็มีคนได้ทุนเสมอ ดังนั้นถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงๆ โอกาสคว้าทุนก็ยังมีอยู่ สำหรับมือใหม่ที่อยากลองสนามนี้สักครั้ง Hotcourses Thialand นำ 4 หลักกิโลที่ทุกคนต้องเจอก่อนคว้าทุนมาให้ทำความเข้าใจกัน    1. รู้จักทุน : จะไปขอทุนเขารู้จักทุนของเค้าดีหรือยัง  

62.3K
article Img

10 ทุนที่ GPA ไม่ปัง ก็คว้าทุนได้

ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่มี GPA โดดเด่นเด้งออกมาจากฝูงชน แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่อยากไปเรียนต่อและได้รับทุนการศึกษา  โชคดีที่มีทุนหลายแห่งที่ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนเรียนต่อได้แม้จะไม่ได้มี GPA ที่สวยงามมาก่อนก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้คือทุนการศึกษา 10 แห่งที่สมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องมี GPA ระดับ Top 10 ของคณะ แค่ต้องมีความตั้งใจและความพยายามเท่านั้นเอง   1. ทุนจาก CareerEnjoyment Scholarship        

53.2K