นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ฝรั่งเศส: วีซ่านักเรียน

สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส ตอนที่ 5 Financial Guarantee Letter

share image

หากเราย้อนกลับไปดูรายการเอกสารที่จำเป็นที่ใช้ยื่นวีซ่าพำนักระยะยาว ข้อ 7 และ 8 ระบุไว้ว่าเราต้อง เตรียม

 

7. ใบรับรองทุนการศึกษา ระบุจำนวนเงินทุนและระยะเวลาการศึกษา หรือ เอกสารแสดงความรับผิดชอบทางด้านการเงินของบุคคลที่ 3 โดยให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 615 ยูโรต่อเดือนแก่นักเรียน และหลักฐานแหล่งที่มารายได้ของผู้ค้ำประกันหรือรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร

8.จดหมายจากผู้ค้ำประกัน ฉบับจริง ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้ำประกันและนักเรียนผู้ยื่นขอวีซ่า

 

รายละเอียดในสองข้อข้างต้น ถ้าเราไม่ได้รับทุนการศึกษา เราต้องให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองเขียนเอกสารแสดงความรับผิดชอบทางด้านการเงินของบุคคลที่ 3 และ จดหมายจากผู้ค้ำประกัน หรือที่เรียกว่า Financial Guarantee Letter ยื่นพร้อมใบรับรองเงินเดือน และ Statement จากธนาคารนั่นเอง โดยสามารถใช้รูปแบบในการเขียน ดังต่อไปนี้ได้ค่ะ

 

FINANCIAL GUARANTEE LETTER

 

 

TO WHOM IT MAY CONCERN

 

I do hereby declare that ____ชื่อ นามสกุล_____, born on _____วันเดือนปีเกิด______, is my ____ระบุความสัมพันธ์ (daughter/son)____ and promise to provide all the necessary financial support needed by her to cover all her expenses while she is in ___ประเทศที่ไป (France)___ studying her ___ระดับการศึกษา (master degree)___. To begin with, I will provide her ____จำนวนเงิน (ต้องมากกว่า 615)___ Euros per month as a minimum monthly allowance.

 

I also declare that in cases of emergency I will compensate for all the losses on her behalf that may occur in any unexpected event.  

 

Attached with this letter are: เอกสารที่แนบมาด้วย

  • A copy of my passport สำเนาพาสปอร์ต

  • My salary certificate ใบรับรองเงินเดือน

  • My bank statement รายการเดินบัญชีธนาคารของผู้สมัคร

 

Please contact me if you need further information.

 

Yours sincerely,

 

(เซ็นลายเซ็น)

 

ชื่อผู้ปกครอง

ข้อมูลการติดต่อเช่น

Passport No. หมายเลข Passport

Personal No. หมายเลขประจำตัวประชาชน

Address: ที่อยู่

E-mail: อีเมล

Tel. เบอร์โทรศัพท์

 

อย่าลืมว่า Bank statement ควรมีจำนวนเงินมากกว่า 615 EUR x ระยะเวลาที่ไปเรียน หรือแสดงให้เห็นว่ามีฐานเงินเดือนที่สามารถสนับสนุนค่าเล่าเรียนของบุตรตัวเองได้

หวังว่าบทความชุด “สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส” จะช่วยให้น้องๆเข้าใจวิธีการกรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศสได้มากขึ้นนะคะ หากใครต้องการทบทวนวิธีทำในแต่ละขั้นตอนก็สามารถย้อนไปดูรายละเอียดได้จากลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ

 

 

บทความชุด “สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส” มีทั้งหมด 7 ตอน ดังนี้

< ตอนที่ 1 รายการเอกสารที่จำเป็น

< ตอนที่ 2.1 การกรอกแบบฟอร์ม Visa

< ตอนที่ 2.2 การกรอกแบบฟอร์ม OFII

< ตอนที่ 2.3 การกรอกแบบฟอร์มนักเรียนและการเตรียมรูปถ่าย

< ตอนที่ 3 การแปลเอกสาร

< ตอนที่ 4 เอกสารรับรองที่พัก

< ตอนที่ 5  Financial Guarantee Letter

 

*หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่ใช้สมัครวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลกับทางสถานทูตฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง