ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ปริญญาโท - เอกที่อังกฤษ

share image
9813

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ปริญญาโท - เอกที่อังกฤษ

      ในสหราชอาณาจักร การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (PhD)  หรือหมายถึงการเรียนต่อในระดับสูงหลังจากที่เรียนจบระดับแรกมาแล้ว  โดยการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้น  จะมีสาขาหลักๆอยู่ 4 สาขาด้วยกัน คือ

1.Pre-master's

      Pre-master's คือหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาโทแต่ต้องการที่จะปรับปรุงทักษะทางด้านการเรียนไปด้วย อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ หรือต้องการการใช้ชีวิตในแบบนักเรียนอีกครั้ง   โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี  โดยจะเรียนเกี่ยวกับทั้งทฤษฎี การปฏิบัติ การทำวิจัย ทักษะทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล  การสัมภาษณ์ การอ้างอิงข้อมูลและการเขียนเรียงความ (Essay)

2.Postgraduate certificates and diplomas

      มีสาขาวิชามากมายที่อยู่ในการเรียนหลักสูตรนี้  ซึ่งจะใช้วิธีรับสมัครผู้เรียนที่มีคุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ   โดยการเรียนหลักสูตรนี้จะคล้ายกับการเรียน master's degrees  แต่ไม่จำเป็นต้องเขียนวิทยานิพนธ์  นอกจากนี้บางสาขาก็สามารถโอนย้ายไปยังหลักสูตร master's degrees  ได้ด้วย

3.Master's courses

โดยมีวิธีการเรียนหลักสูตร Master's courses (ปริญญาโท) อยู่ 2 แบบ คือ

Taught master's (MA, MSc, MBA)

      หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับวิธีเกี่ยวกับการสอน  รวมทั้งการทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้   โดยจะใช้เวลาเรียน 1 ปีแบบเต็มเวลา

Research master's (MRes, MPhil)

      โดยถ้าคุณเลือกในการเรียนหลักสูตรนี้  แทนที่คุณจะต้องเข้าเรียนในห้องเรียนและเข้าร่วมการสัมมนาต่างๆ คุณกลับจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำวิจัยมากกว่า   ถึงแม้บางวิชาจะให้คุณเรียนเกี่ยวกับวิธีการสอน  แต่ท้ายที่สุดคะแนนในช่วงสิ้นเทอมของคุณก็ขึ้นอยู่กับวิทยานิพนธ์ของคุณมากกว่า

4.Doctorate (PhD) 

      PhD คือการเรียนระดับปริญญาเอก ซึ่งต้องการสอนให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานวิจัยของตัวเองออกมาและเขียนวิทยานิพนธ์ได้ภายใต้การให้คำแนะนำของผู้สอนหนึ่งถึงสองคน   ในขณะที่ PhD คือวิธีโดยทั่วไปให้การได้รับวิทยฐานะเป็นปริญญาเอก  แต่ professional doctorates และ New Route PhDs ก็กำลังกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น   โดยการเรียนในระดับนี้จะใช้เวลาระหว่าง 5-8 ปี

 

คุณสมบัติในการสมัคร

ผ่านการเรียนในระดับปริญญาตรี

      ในการเรียนระดับปริญญาโทนั้น  คุณจำเป็นต้องผ่านการเรียนในระดับปริญญาตรีมาก่อน (bachelor's degree) อย่างน้อย 3 ปี  ส่วนในการเรียนระดับปริญญาเอก คุณจะต้องผ่านการเรียนในระดับปริญญาโทมาก่อน อย่างเช่น master's degree หรือเทียบเท่า

ผ่านการทดสอบต่างๆ

      โดยทั่วไปการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ผ่านมาของคุณ ใบสมัครรวมทั้งการสัมภาษณ์  จะเป็นตัวชี้อยู่แล้วว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณได้รับคัดเลือก   แต่มีเพียงข้อยกเว้นเดียวเท่านั้น คือ ในการเรียนหลักสูตร MBA  คุณจะต้องเข้ารับการสอบ GMAT ก่อนและต้องได้ผลคะแนนตามที่กำหนดไว้

      นอกจากนี้ คุณจะต้องมีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย คือ ผลคะแนน IELTS หรือการสอบอื่นๆที่ได้รับการรับรอง

 

ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร

      สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักร จะมีวิธีและวันเวลาในการรับสมัครเป็นของตัวเอง  ดังนั้นคุณควรเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมใบสมัครของคุณก่อนวันเปิดเทอมล่วงหน้าประมาณ 12-18 เดือน เพื่อคุณจะได้มีเวลาในการหาข้อมูลของแต่ละสถาบันและเข้ารับการทดสอบต่างๆตามที่กำหนด  รวมถึงหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและเงินทุนช่วยเหลือต่างๆด้วย  

      แต่ละสถาบันจะมีวันในการปิดรับสมัครไม่เหมือนกัน  แต่ปกติแล้วจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอด  ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าถ้าคุณจะยื่นใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การยื่นใบสมัคร จะประกอบด้วย

  • ใบสมัคร
  • สำเนาประกาศนียบัตร และ Transcripts
  • Personal statement ที่คุณจะเขียนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของคุณ
  • ถ้าคุณเลือกเรียนในหลักสูตรการทำวิจัย  คุณจำเป็นต้องมีหัวข้อและร่างคร่าวๆของผลงานวิจัยของคุณ
  • จดหมายรับรอง : เกี่ยวกับความสามารถและงานของคุณ  ส่วนใหญ่แล้วจะเขียนโดยอาจารย์หรือนายจ้างของคุณ
  • บางมหาวิทยาลัยอาจจะขอดู financial statement เพื่อเป็นเป็นการรับประกันว่าคุณมีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะเรียนในระดับนี้
  • บางมหาวิทยาลัย จะมีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนทั่วโลก  โดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะโทรไปสัมภาษณ์คุณด้วยตัวเอง
  • แต่ถ้าคุณสมัครผ่าน the Graduate Teacher Training Registry (GTTR)  หรือผ่าน UCAS คุณก็จะได้รับการยกเว้นกฎเกณฑ์ในข้างต้น

 


หลักสูตรออนไลน์

      มีหลายหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรออนไลน์ซึ่งคุณสามารถนั่งเรียนได้ที่ประเทศของคุณเอง  ซึ่งการเรียนให้จบหลักสูตรนั้น  คุณอาจจะต้องเดินทางไปออสเตรเลีย สิงคโปร์ อเมริกา หรือแม้แต่สหราชอาณาจักร หรือไม่ต้องไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการศึกษา  ดังนั้นควรตรวจสอบไปยังสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจเพื่อมั่นใจว่าหลักสูตรนั้นๆเป็นการเรียนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่

      หลักสูตรนี้มีทั้งแบบเต็มเวลาและ Part-time  โดยทั้งสองหลักสูตรจะมีสื่อการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เนต คุณสามารถสื่อสารกับผู้สอนและนักกเรียนคนอื่นได้ผ่านทางจดหมาย, อีเมล์, การ Chat หรือแม้แต่การ video conferencing ร่วมกัน

      คุณสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรออนไลน์นี้ได้ในทุกหลักระดับการศึกษา ทั้ง undergraduate certificates, diplomas and degrees, postgraduate masters  และ MBA's and professional qualifications

คุณสมบัติ

      การสมัครในหลักสูตรออนไลน์นั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการศึกษา และแต่ละสาขาที่คุณเลือกที่จะเรียน  โดยคุณสมบัติต่างๆนั้น จะเป็นการวัดและสร้างความมั่นใจว่าเมื่อคุณเข้าเรียนในหลักสูตรแล้วคุณจะสามารถจัดการการเรียนของคุณให้สำเร็จได้    สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการนักเรียนที่มีภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  เพราะงานของคุณที่ถูกส่งมายังมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวประเมินผลการเรียนของคุณ

 

อันดับของมหาวิทยาลัย 

      มีการจัดอันดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากมาย ซึ่งแต่ละอันก็เป็นการวัดหรือประเมินผลที่แตกต่างกันออกไป ทั้งจากปัจจัยด้านงานวิจัย  ผลงานของนักเรียน  ผลสำรวจของผู้สอน  และความคิดเห็นของนักเรียนในปัจจุบัน เป็นต้น 

      อันดับของสถาบันการศึกษาต่างๆนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกของนักเรียน  แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังในการใช้ข้อมูลด้วย เพราะบางครั้งการจัดอันดับนั้นๆอาจเกิดจากการทำขึ้นมาเองหรือได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย


--------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับ PhD 
การเขียนวิทยานิพนธ์ 
สถาบันและระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร 

 

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

MUST READ

การเขียน Personal Statement

การเขียน Personal Statement       Personal Statement หรือหนังสือแนะนำตัว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครของหลายๆมหาวิทยาลัย   เพราะคุณต้องแข่งขันระหว่างนักเรียนกันเองมากมาย  ดังนั้นการเขียนแนะนำตัวจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นออกมาได้   ในวันนี้ Hotcourses จะมาให้คำแนะนำดีๆในเรื่องนี้กันค่ะ       Personal statement

66534

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ อังกฤษเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนต่อเมืองนอก เพราะนอกจากจะมีคุณภาพการศึกษาที่ดีแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักศึกษาต่างชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่า ทุนการศึกษา และคอร์สเรียนภาษาก่อนเปิดเทอม นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่การเดินทางสะดวกสบายทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่ละสถานที่เชื่อมกันด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย ปลอดภัย ตรงต่อเวลา

49185

อธิบายสอบ IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่จะมาเล่าสรุปเรื่องราวการสอบภาษาที่จำเป็นต่อการขอวีซ่าอังกฤษ และการสอบ IELTS แบบใหม่ ที่แอบราคาแพงกว่าเดิม แต่ก่อนจะลงลึกไปถึงการสอบ IELTS ขอเล่าเกี่ยวกับการสอบทั้งหมดสำหรับขอวีซ่าอังกฤษก่อน   การสอบวัดระดับทางภาษาเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าของ British Council ประเทศไทยในปัจจุบัน มี 4 ประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการขอวีซ่า ได้แก่ >>> กฎใหม่วีซ่าอังกฤษ โดย Home office 14 แถลง 14 กรกฎาคม 2558

20893

เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL)

การเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) : English as a Foreign Language       สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติมากมาย ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญทางภาษามักจะเป็นเรื่องหลักที่ถูกสนใจมากที่สุด การเรียนภาษาอังกฤษสามารถเปิดประตูสู่อนาคตมากมาย ดังนั้น พยายามทำใจให้สบายว่าแท้จริงแล้วมีตัวช่วยคุณในเรื่องนี้มากมาย และหลายๆทางเลือกก็เข้ากับความต้องการของคุณ มีนักเรียนอีกมากที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในเรื่องนี้ รวมถึง

16259