ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ปริญญาโท - เอกที่อังกฤษ

5179

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ปริญญาโท - เอกที่อังกฤษ

      ในสหราชอาณาจักร การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (PhD)  หรือหมายถึงการเรียนต่อในระดับสูงหลังจากที่เรียนจบระดับแรกมาแล้ว  โดยการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้น  จะมีสาขาหลักๆอยู่ 4 สาขาด้วยกัน คือ

1.Pre-master's

      Pre-master's คือหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาโทแต่ต้องการที่จะปรับปรุงทักษะทางด้านการเรียนไปด้วย อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ หรือต้องการการใช้ชีวิตในแบบนักเรียนอีกครั้ง   โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี  โดยจะเรียนเกี่ยวกับทั้งทฤษฎี การปฏิบัติ การทำวิจัย ทักษะทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล  การสัมภาษณ์ การอ้างอิงข้อมูลและการเขียนเรียงความ (Essay)

2.Postgraduate certificates and diplomas

      มีสาขาวิชามากมายที่อยู่ในการเรียนหลักสูตรนี้  ซึ่งจะใช้วิธีรับสมัครผู้เรียนที่มีคุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ   โดยการเรียนหลักสูตรนี้จะคล้ายกับการเรียน master's degrees  แต่ไม่จำเป็นต้องเขียนวิทยานิพนธ์  นอกจากนี้บางสาขาก็สามารถโอนย้ายไปยังหลักสูตร master's degrees  ได้ด้วย

3.Master's courses

โดยมีวิธีการเรียนหลักสูตร Master's courses (ปริญญาโท) อยู่ 2 แบบ คือ

Taught master's (MA, MSc, MBA)

      หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับวิธีเกี่ยวกับการสอน  รวมทั้งการทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้   โดยจะใช้เวลาเรียน 1 ปีแบบเต็มเวลา

Research master's (MRes, MPhil)

      โดยถ้าคุณเลือกในการเรียนหลักสูตรนี้  แทนที่คุณจะต้องเข้าเรียนในห้องเรียนและเข้าร่วมการสัมมนาต่างๆ คุณกลับจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำวิจัยมากกว่า   ถึงแม้บางวิชาจะให้คุณเรียนเกี่ยวกับวิธีการสอน  แต่ท้ายที่สุดคะแนนในช่วงสิ้นเทอมของคุณก็ขึ้นอยู่กับวิทยานิพนธ์ของคุณมากกว่า

4.Doctorate (PhD) 

      PhD คือการเรียนระดับปริญญาเอก ซึ่งต้องการสอนให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานวิจัยของตัวเองออกมาและเขียนวิทยานิพนธ์ได้ภายใต้การให้คำแนะนำของผู้สอนหนึ่งถึงสองคน   ในขณะที่ PhD คือวิธีโดยทั่วไปให้การได้รับวิทยฐานะเป็นปริญญาเอก  แต่ professional doctorates และ New Route PhDs ก็กำลังกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น   โดยการเรียนในระดับนี้จะใช้เวลาระหว่าง 5-8 ปี

 

คุณสมบัติในการสมัคร

ผ่านการเรียนในระดับปริญญาตรี

      ในการเรียนระดับปริญญาโทนั้น  คุณจำเป็นต้องผ่านการเรียนในระดับปริญญาตรีมาก่อน (bachelor's degree) อย่างน้อย 3 ปี  ส่วนในการเรียนระดับปริญญาเอก คุณจะต้องผ่านการเรียนในระดับปริญญาโทมาก่อน อย่างเช่น master's degree หรือเทียบเท่า

ผ่านการทดสอบต่างๆ

      โดยทั่วไปการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ผ่านมาของคุณ ใบสมัครรวมทั้งการสัมภาษณ์  จะเป็นตัวชี้อยู่แล้วว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณได้รับคัดเลือก   แต่มีเพียงข้อยกเว้นเดียวเท่านั้น คือ ในการเรียนหลักสูตร MBA  คุณจะต้องเข้ารับการสอบ GMAT ก่อนและต้องได้ผลคะแนนตามที่กำหนดไว้

      นอกจากนี้ คุณจะต้องมีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย คือ ผลคะแนน IELTS หรือการสอบอื่นๆที่ได้รับการรับรอง

 

ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร

      สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักร จะมีวิธีและวันเวลาในการรับสมัครเป็นของตัวเอง  ดังนั้นคุณควรเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมใบสมัครของคุณก่อนวันเปิดเทอมล่วงหน้าประมาณ 12-18 เดือน เพื่อคุณจะได้มีเวลาในการหาข้อมูลของแต่ละสถาบันและเข้ารับการทดสอบต่างๆตามที่กำหนด  รวมถึงหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและเงินทุนช่วยเหลือต่างๆด้วย  

      แต่ละสถาบันจะมีวันในการปิดรับสมัครไม่เหมือนกัน  แต่ปกติแล้วจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอด  ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าถ้าคุณจะยื่นใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การยื่นใบสมัคร จะประกอบด้วย

  • ใบสมัคร
  • สำเนาประกาศนียบัตร และ Transcripts
  • Personal statement ที่คุณจะเขียนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของคุณ
  • ถ้าคุณเลือกเรียนในหลักสูตรการทำวิจัย  คุณจำเป็นต้องมีหัวข้อและร่างคร่าวๆของผลงานวิจัยของคุณ
  • จดหมายรับรอง : เกี่ยวกับความสามารถและงานของคุณ  ส่วนใหญ่แล้วจะเขียนโดยอาจารย์หรือนายจ้างของคุณ
  • บางมหาวิทยาลัยอาจจะขอดู financial statement เพื่อเป็นเป็นการรับประกันว่าคุณมีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะเรียนในระดับนี้
  • บางมหาวิทยาลัย จะมีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนทั่วโลก  โดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะโทรไปสัมภาษณ์คุณด้วยตัวเอง
  • แต่ถ้าคุณสมัครผ่าน the Graduate Teacher Training Registry (GTTR)  หรือผ่าน UCAS คุณก็จะได้รับการยกเว้นกฎเกณฑ์ในข้างต้น

 


หลักสูตรออนไลน์

      มีหลายหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรออนไลน์ซึ่งคุณสามารถนั่งเรียนได้ที่ประเทศของคุณเอง  ซึ่งการเรียนให้จบหลักสูตรนั้น  คุณอาจจะต้องเดินทางไปออสเตรเลีย สิงคโปร์ อเมริกา หรือแม้แต่สหราชอาณาจักร หรือไม่ต้องไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการศึกษา  ดังนั้นควรตรวจสอบไปยังสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจเพื่อมั่นใจว่าหลักสูตรนั้นๆเป็นการเรียนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่

      หลักสูตรนี้มีทั้งแบบเต็มเวลาและ Part-time  โดยทั้งสองหลักสูตรจะมีสื่อการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เนต คุณสามารถสื่อสารกับผู้สอนและนักกเรียนคนอื่นได้ผ่านทางจดหมาย, อีเมล์, การ Chat หรือแม้แต่การ video conferencing ร่วมกัน

      คุณสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรออนไลน์นี้ได้ในทุกหลักระดับการศึกษา ทั้ง undergraduate certificates, diplomas and degrees, postgraduate masters  และ MBA's and professional qualifications

คุณสมบัติ

      การสมัครในหลักสูตรออนไลน์นั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการศึกษา และแต่ละสาขาที่คุณเลือกที่จะเรียน  โดยคุณสมบัติต่างๆนั้น จะเป็นการวัดและสร้างความมั่นใจว่าเมื่อคุณเข้าเรียนในหลักสูตรแล้วคุณจะสามารถจัดการการเรียนของคุณให้สำเร็จได้    สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการนักเรียนที่มีภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  เพราะงานของคุณที่ถูกส่งมายังมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวประเมินผลการเรียนของคุณ

 

อันดับของมหาวิทยาลัย 

      มีการจัดอันดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากมาย ซึ่งแต่ละอันก็เป็นการวัดหรือประเมินผลที่แตกต่างกันออกไป ทั้งจากปัจจัยด้านงานวิจัย  ผลงานของนักเรียน  ผลสำรวจของผู้สอน  และความคิดเห็นของนักเรียนในปัจจุบัน เป็นต้น 

      อันดับของสถาบันการศึกษาต่างๆนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกของนักเรียน  แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังในการใช้ข้อมูลด้วย เพราะบางครั้งการจัดอันดับนั้นๆอาจเกิดจากการทำขึ้นมาเองหรือได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย


--------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับ PhD 
การเขียนวิทยานิพนธ์ 
สถาบันและระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร 

 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว