ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์

share image

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ได้มีการเติบโตขึ้นและได้รับความนิยมเพื่อการเรียนต่ออย่างมากในหมู่นักศึกษา และยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับองค์กรในโลกแห่งการทำงาน ปริญญาด้านการประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในวุฒิการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายมากที่สุด บริษัทข้ามชาติรายใหญ่เกือบทุกบริษัทหรือองค์กรเพื่อการพัฒนาของเอกชนจะมีแผนกของตนเอง ที่ทำงานด้านโครงสร้างขององค์กรและควบคุมภาพลักษณ์ของบริษัทที่จะปรากฏสู่โลกกว้าง ในบทความนี้ บรรณาธิการนักศึกษา Tatsuya Ishii ได้เจาะลึกข้อมูลมาเพื่อนำมาเสนอ

ภาพรวมของหลักสูตร

การประชาสัมพันธ์ โดยปกติจะเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการควบคุมภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะปรากฏต่อสาธารณะชน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรและธุรกิจผู้บริโภค ภาครัฐบาลและเฉพาะรายบุคคลผู้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในภาคปฏิบัติและการประกอบอาชีพ เช่นเดียวกับการเตรียมนักศึกษาเพื่อการทำงานในอุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์ หากคุณคิดที่จะเรียนต่อด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณควรเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมและความสัมพันธ์กับสื่อในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการพัฒนาความคิดในเชิงวิจารณ์/วิเคราะห์ในอุตสาหกรรมสื่อ

โครงสร้างโดยทั่วไปของหลักสูตร

 • โครงสร้างของหลักสูตรจะเป็นการรวมความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติจะรวมถึงทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ที่ได้แก่ การจัดแคมเปญหรือการประชุมสื่อ ควบคู่ไปกับการเรียนทางวิชาการ
 • นักศึกษาโดยทั่วไปจะมีการเรียนในชั้นเรียนเพียงสองถึงสามวันต่อสัปดาห์ และส่วนมากจะไม่มีการสอบเข้ามาเกี่ยวข้องในหลักสูตร (ยกเว้นในบ้างสาขาวิชา)
 • โครงสร้างของหลักสูตรได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นอิสระหรือเป็นกลุ่มนอกชั้นเรียน ดังนั้นนักศึกษาจะถูกคาดหวังให้แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาหลักที่สำคัญโดยการทำโครงการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ได้แก่การเขียนเรียงความหรือการนำเสนอผลงาน
 • หลายมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการทำงานเพื่อเสริมประสบการณ์ในขณะที่เรียนในหลักสูตร ดังนั้นจะมีการฝึกงานที่มีการได้เงินหรือไม่ได้เงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

 

ข้อกำหนดทั่วไปในการรับเข้าเรียน

ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ข้อกำหนดโดยทั่วไปมีดังนี้

 • คะแนนที่ใช้เพื่อการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีผ่านทาง UCAS จะอยู่ที่ 240 (CCC) - 300 (BBB) หรือ เทียบเท่าในระดับ 3 A

หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในสาขา

Business Studies, Media Studies, Sociology และ Communication

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ คุณต้องมีคะแนน IELTS ที่ 6.5 หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

เส้นทางสู่อาชีพ

เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์ไว้ หลักสูตรนี้มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับภาคอุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ด้านการประชาสัมพันธ์หลายท่านได้เชิญผู้บรรยายจากอุตสาหกรรมในด้านนี้มาบรรยาย และนักศึกษามักจะได้รับเชิญไปร่วมงานต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โดยส่วนมากจะทำงานให้กับบริษัทประชาสัมพันธ์ระดับชั้นนำในสหราชอาณาจักรและนานาชาติ ทักษะที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถนำมาใช้ในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น งานด้านวารสารศาสตร์  กฎหมาย สื่อ และการเมือง ซึ่งได้แสดงให้เห็นจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองผู้ที่มีภูมิหลังทางด้านการประชาสัมพันธ์ (ยกตัวอย่างเช่น นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ เดวิด แคเมรอน เป็นต้น)

ทางเลือกในการจ่ายค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนรายปีแบบเต็มเวลาโดยทั่วไปสำหรับนักศึกษานานาชาติจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมีทางเลือกในการชำระเงินและความช่วยเหลือด้านการเงินด้วย แต่โปรดทราบว่าในบางกรณีทางเลือกบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้กับนักศึกษาที่ไม่ได้มาจากประเทศยุโรป

 • ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษามากมายมอบให้ ซึ่งอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ แต่โดยส่วนมากหากคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการหรือในสาขาอื่น มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆจะมอบทุนช่วยเหลือเพื่อเป็นรางวัลให้กับคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ บทความทุนการศึกษาของฮอทคอร์ส

 • เงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษา

นี้ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะสามารถหาได้เมื่อคุณทำการสมัครเข้าเรียน กฏเกณฑ์ที่ใช้เพื่อการสมัครนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย และดูเหมือนว่านักศึกษาที่ไม่ได้มาจากประเทศยุโรปจะไม่สามารถสมัครได้

ข้อมูลเป็นประโยชน์อื่นๆ

 • บางมหาวิทยาลัยจะมีการสัมภาษณ์และสอบก่อนการรับเข้าเรียน ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณเตรียมตัวก่อน และคุณอาจจะถูกถามให้แสดงประวัติส่วนตัวด้วย
 • หากคุณทำการจ่ายค่าเล่าเรียนรายปีล่วงหน้า คุณมักจะได้รับส่วนลด  10% ของค่าเล่าเรียน (โดยส่วนมากจะอยู่ในปลายเดือนสิงหาคม)
 • คุณคงได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคุณ คุณควรจะเป็นเพื่อนที่สนิทกับเว็บไซด์ SNS ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Twitter ที่หัวข้อการเรียนมักจะปรากฏขึ้นในห้องเรียน
 • อ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์ในสาขาการประชาสัมพันธ์ที่นี่
 • คุณยังสามารถค้นหาหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

แนะนำหลักสูตรเรียนต่อพยาบาล

เชื่อว่าสาวๆ หลายคนต้องเคยมีฝันอยากเป็นนางพยาบาลกันบ้างแหละ อย่างใส่ชุดสีขาวๆ วางมาดเป็นนางเอกดูแลผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ก็นะความฝันกับความจริงมันก็ไม่ได้เหมือนกันเสมอไป เพราะการทำอาชีพพยาบาลในประเทศเรา ก็ยังนับว่าหนักและได้รับผลตอบแทนที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากทำงานในโรงพยาบาลรัฐ เพราะนอกจากจะมีผู้ป่วยเยอะแล้ว จำนวนพยาบาลก็มีสัดส่วนน้อยแบบไม่ต้องคิดเยอะเลย วันนี้บรรณาธิการ Lilya

116.8K

สาขาเคมี (Chemistry)

ปริญญาสาขาเคมี ทำให้คุณได้พัฒนาและเข้าถึงวิทยาศาสตร์และการวิจัยมากกว่าที่คุณเคยทำมาก่อน คุณจะถูกกระตุ้นให้เกิดความเชี่ยวชาญและมีโอกาสในการริเริ่มการพัฒนาใหม่ๆ  ถ้าคุณต้องการหลักสูตรที่มีความท้าทาย มีเสน่ห์น่าค้นหา และได้ผลคุ้มค่าจากการทดลอง สาขาเคมีน่าจะเป็นสาขาที่เหมาะกับคุณ   วันนี้ Hotcourses จะมาให้ข้อมูลกับคุณในเรื่องนี้กันค่ะ       เมื่อเดือนมกราคม 2011 ที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มต้นของ  The International Year of

71.6K

อาชีพในสายการบัญชี เรียนต่อสายบัญชีในอังกฤษ

อาชีพในสายการบัญชีและเรียนต่อสายบัญชีในอังกฤษ       ในบรรดาการเรียนเกี่ยวกับ Business and Administrative  สาขา Accounting หรือบัญชี ถือว่าเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะความรู้ที่พลิกแพลงได้ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และประยุกต์ให้กับการทำงานได้ง่าย  ซึ่งมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น finance , auditing, tax หรือแม้แต่ basic law   ลักษณะทั่วไป       บัญชี

63.8K

10 อันดับสาขาที่ได้รับความนิยมในอังกฤษ

10 อันดับสาขาที่ได้รับความนิยมในอังกฤษ ถ้าคุณกำลังมีความคิดที่จะเรียนต่อหรือหาหลักสูตรเรียนในอังกฤษแล้วละก็ ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการหรือกระแสที่แท้จริงย่อมเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้น เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า “หาความต้องการ และเติมเต็มมัน” ดังนั้นลองมาดูกันว่าหลักสูตรหรือสาขาอะไรที่เป็น10สาขาที่ได้รับความนิยมจากการสำรวจของ The Telegraph   1. พยาบาล สาขาพยาบาลเป็นสาขาสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลและคอยช่วยเหลือผู้คน

12.4K