ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

รวมชื่อคณะและสาขาต่างๆ ภาษาอังกฤษ (สายศิลป์ Edition)

share image

    สัปดาห์ก่อน เราเอาชื่อภาควิชาและชื่อคณะสายวิทย์เป็นภาษาอังกฤษมาบอกกันแล้ว (ใครที่ยังไม่อ่าน เข้าไปดูได้ที่ รวมชื่อคณะและสาขาต่างๆ ภาษาอังกฤษ (สายวิทย์ Edition)

 

    วันนี้ก็มาเอาใจเด็กฝั่งสายศิลป์กันบ้าง มาดูกันว่าสายการเรียนของคณะสายศิลป์ในภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าอย่างไรกันบ้าง

 

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Commerce and Accountancy)

    1. การบัญชี (Accounting)

    2. พาณิชยศาสตร์ (Commerce)

    3. การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)

    4. การตลาด (Marketing)

    5. สถิติ (Statistics)

 

คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

    1. การตลาด (Marketing)

    2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

    3. การเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)

    4. การจัดการ (Management)

 

คณะวิทยาการจัดการ  (Faculty of Management Sciences)

    1. การเงิน (Finance)

    2. การตลาด (Marketing)

    3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

    4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ((Information Technology Management)

    5. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

 

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

    1. กฎหมายแพ่งและอาญา (Criminal Law)

    2. กฎหมายมหาชน (Public Law)

    3. กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)

    4. กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

 

คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science)

    1. การปกครอง (Government)

    2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

    3. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

    4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology)

 

คณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Science)

    1. ภูมิศาสตร์ (Geography and Geoinformatics)

    2. ประวัติศาสตร์ (History)

    3. รัฐศาสตร์ (Political Science)

    4. สังคมวิทยา (Sociology)

 

คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Arts) / คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) / คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities)

 

    1. บรรณารักษศาสตร์ (Library Science)

    2. ประวัติศาสตร์ (History)

    3. ปรัชญา (Philosophy)

    4. ภาษาตะวันตก (Western Languages)

    5. ภาษาตะวันออก (Eastern Languages)

    6. ภาษาไทย (Thai)

    7. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

    8. ภาษาอังกฤษ (English)

    9. ภูมิศาสตร์ (Geography)

    10. ศิลปการละคร (Dramatic Arts)

    11. วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)

 

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)

คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts) / คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (Faculty of Journalism and Mass Communication)

 

    1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

    2. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

    3. วารสารสนเทศ (Journalism)

    4. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication and Performing Arts)

    5. การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)

    6. การโฆษณา (Advertising)

 

คณะโบราณคดี (Faculty of Archaeology)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts)

    1. ดุริยางคศิลป์ (Music)

    2. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)

    3. นาฏยศิลป์ (Dance)

    4. นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)

 

คณะมัณฑนศิลป์ (Faculty of Decorative Arts)

  1.     การออกแบบภายใน (Interior Design)
  2.     การออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
  3.     การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
  4.     ประยุกตศิลปศึกษา (Applied Art Studies)
  5.     เครื่องเคลือบดินเผา (Ceramics)
  6.     การออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design)
  7.     การออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Design)

 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts)

คณะวิจิตรศิลป์ (Faculty of Fine Arts)

    1. ทัศนศิลป์ (Visual Arts)

    2. ศิลปะไทย (Thai Art)

 

คณะดุริยางคศาสตร์ (Faculty of Music)

    1. ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (Classical Music Performance)

    2. ดนตรีแจ๊ส (Jazz)

    3. การประพันธ์ดนตรี (Music Composition)

    4. ละครเพลง (Musical Theatre)

    5. ดนตรีสมัยนิยม (Popular Music)

    6. ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)

    7. ธุรกิจดนตรี (Music Business)

    8. ดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy)

    9. เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)

 

 

5 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ด้านศิลปศาสตร์ สื่อสาร แฟชั่น และอื่นๆ

อัพเดตทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนแทน Endavour Scholarship

เมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในออสเตรเลีย เหมาะกับการไปเรียนต่อสุดๆ

 

 

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

406.9K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

92.8K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

69.4K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

62.2K