ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Sciences)

4104

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Sciences)

      โลกรอบตัวเรากำลังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและศักยภาพของคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด  อีกทั้งสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างก็จัดหลักสูตรสอนวิชาเหล่านี้มากมาย   ในวันนี้ Umar บรรณาธิการของ Hotcourses จะมาอธิบายให้ฟังว่า ทำไมสาขาวิชานี้ถึงสามารถทำให้คุณเหนือกว่าคนอื่นๆในยุคปัจจุบัน

      วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Sciences) เป็นสาขาที่ร่วมเอาความรู้อย่างเช่น คณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม วิศวกรรม จิตวิทยา และภาษาเข้าไว้ด้วยกัน  โดยเหมาะกับผู้เรียนที่กระตือรือร้นและสนใจในเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหา  ซึ่งพบได้ในทั้งในการคมนาคม เศรษฐกิจ การสื่อสาร รวมไปถึงในบ้านของเราเอง

      อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงวิธีการออกแบบโปรแกรมเฉพาะด้าน วิธีการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ วิธีการเลือกภาษาในการเขียนโปรแกรมและเทคนิคทางวิศวกรรมที่เหมาะสม  และวิธีการดูแลและตรวจสอบว่าโปรแกรมต่างๆนั้นทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่

 

โครงสร้างของหลักสูตร

      โครงสร้างของหลักสูตรนี้อนุญาตให้นักเรียนเลือกวิชาได้ตามที่สนใจ ดังนั้นคุณจะได้รับความรู้ที่ช่วยสนับสนุนให้การเรียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยวิชาหลักจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้คุณพร้อมในการเผชิญกับตลาดแรงงานในอนาคต

      ปกติแล้วระยะเวลาของการเรียนเต็มเวลาอยู่ที่ 3 ปี, 4 ปีสำหรับการเรียนพร้อมฝึกงาน  และ 5 ปีสำหรับการเรียนแบบนอกเวลา (Part-time)   โดยคุณจะได้เรียนวิชาเฉพาะด้านในช่วงปีที่สองและสามของการเรียน

      คุณจะเรียนเกี่ยวกับระบบของคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟแวร์ในเครือข่าย  ด้วยการใช้อุปกรณ์และการบริการต่างๆในสอนการประมวลผลข้อมูลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาเครือข่ายของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ที่ไหน?

 

ขั้นตอนการสมัคร

      สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ใบสมัครจะเป็นแบบออนไลน์ทาง the UCAS website http://www.ucas.com/students/wheretostart/nonukstudents/ โดยคุณจะต้องมีคะแนน UCAS 280 คะแนน  รวมถึงผ่านการสอบ A-levels ทั้งสองตัวหรือเทียบเท่า  โดยคุณควรรีบยื่นใบสมัครก่อนเวลาปิดรับสมัคร เพราะ

  • บางหลักสูตรที่เป็นที่นิยมจะเต็มเร็วมาก
  • คุณจะมีตัวเลือกเรื่องที่พักที่ดีกว่า
  • คุณจะได้มีเวลาในการทำวีซ่า หลักฐานการขอเข้าประเทศ และการจัดการเรื่องการเดินทาง

      เกณฑ์ภาษาอังกฤษที่กำหนด : ได้เกรด C ในการสอบ GCSE และ/หรือ ได้คะแนน IELTS  มากกว่า 6.0 ขึ้นไป (ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการศึกษา)

 

โอกาสทางการทำงาน

      นักเรียนที่จบปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จะมีความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับอาชีพมากมาย เช่น software engineer, programmer, web developer, games programmer และ a computer graphic designer เป็นต้น

      นอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานในฐานะเจ้าของกิจการของตัวเองก็ได้เช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยบางแห่ง มีการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อฝึกการพัฒนาและวางแผนการตลาดผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และวิชาเฉพาะทางที่ตนเองเรียนมา


-------------------------------------------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาทุนการศึกษาที่น่าสนใจ 
ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในอเมริกา
สถาบันและระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร  
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา 
 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว