นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

รู้จักทุนปริญญา ทุนวิจัย จากองค์กรนานาชาติ

scholarships from global organizations

รู้มั้ยว่าทุนไม่ได้มีแค่ทุนจากรัฐบาล หรือมหาลัยเท่านั้นนะ แต่ยังมีทุนอีกประเภทที่ให้ทุนหลากหลายเหมือนกัน นั่นก็คือทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนทุนที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของแต่ละองค์กร วันนี้ Hotcourses Thailand เลยจะพาไปดูว่ามีทุนอะไรกันบ้าง

 

    UNESCO Fellowships

 

    UNESCO ย่อมาจาก United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation ทุกๆ ปีก็จะมีทุนหลายจำนวนมอบให้นักเรียนจากทั่วโลก ไม่ว่าเป็น

    

    - UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme  ซึ่งมอบให้กับประเทศสมาชิกจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (รวมประเทศไทย) แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและอาหรับเพื่อศึกษาต่อหรือทำวิจัยในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าที่มหาลัยในประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี ในรูปแบบของ Visiting Scholars

 

    โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 สำหรับทุนประเภท General Scholar programs และอายุไม่เกิน 50 ปีสำหรับผู้สมัครทุนประเภท Senior Scholar programmes ผู้สมัครต้องมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ มีสุขภาพแข็งแรง

 

    สามารถดูมหาลัยและสาขาได้ที่ http://www.campuschina.org/universities/index.html

 

    - UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme ทุนนี้ต้องการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านด้านพลังที่ยั่งยืนและหมุนเวียน (รวมประเทศไทย) โดยเป็นทุน Training เวลา 1 เดือนที่สถาบันในประเทศรัสเซีย

 

    สาขาที่ทุนจะให้คือ Energy and sustainable development, Ecological management of energy resources, Renewable energy, Sustainable and renewable energy power generation ผู้สมัครทุนต้องมีปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ มีทักษะภาษาอังกฤษและอายุไม่เกิน 35 ปี

 

    - UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowships Programme - “Engineering" ทุนวิจัยมอบให้ประเทศสมาชิก (รวมประเทศไทย) ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ที่ AGH University of Science and Technology ในเมือง Krakow ประเทศโปแลนด์ ทุนวิจัยนี้มีระยะเวลา 6 เดือน

 

    ทุนครอบคลุมค่าเทอม เบี้ยเลี้ยงรายเดือนจำนวน 2200 PLN รวมไปถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก รวมไปถึงเงินจำนวน 2200 PLN ที่จะให้ครั้งเดียวเมื่อมาถึงโปแลนด์ เงินนี้จะครอบคลุมค่าประกันสุขภาพ ค่าเวิร์คชอบ สัมนา ทัศนศึกษาต่างๆ

 

    ADB-Japan Scholarship Program for Developing Countries in Asia and Pacific

 

    ทุนมอบให้นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสามาชิกของ Asian Development Bank ให้เข้าศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ (Management) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่สถาบันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จุดประสงค์ทุนคือให้เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศในสาขานั้นๆ

 

    ทุนนี้มอบให้ประมาณ 300 ทุนต่อปี ครอบคลุมค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหนังสือ ค่าปรกันและค่าเดินทาง เป็นเวลา 1 ปีแต่จะพิจารณาให้ทุนต่อตามความเหมาะสม แต่จะไม่เกิน 2 ปี

 

    ผู้สมัครควรมีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆ เป็นเวลา 2 ปี มาจากประเทศที่เป็นสามาชิก จบปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 35 ปี มีสุขภาพที่ดี ควรทำงานอยู่ในประเทศบ้านเกิด

 

    ดูสถาบันและสาขาที่ให้ทุนสนับสนุนได้ที่ https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/jsp-institutions

 

    อ่านรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/main

 

    Asian Peacebuilders Scholarship Programme

 

    เป็นทุนที่เกิดจากการวมตัวของ The Nippon Foundation, the University for Peace (UPEACE) และ Ateneo de Manila University (AdMU) มอบให้นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ศรีลังกาและฟิลิปปินส์เท่านั้น จุดประสงค์คือต้องการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้สร้างสันติภาพ และเตรียมพร้อมให้มีทักษะผู้นำเพื่อนำใช้พัฒนาองค์กรในอานาคต

 

    ทุนเป็นทุนปริญญาโท 2 ใบ โดยจะเข้าเรียนที่ Ateneo de Manila University (AdMU) ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ (Political Science) เอกการเมืองระหว่างประเทศ อีกใบเรียนที่ University for Peace (UPEACE) ในสาขาการเสริมสร้างสันติภาพ (Peace Building)

 

    ผู้สมัครต้องมาจากประเทศที่กำหนด มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี จบการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ มีความมุ่งมันตั้งใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความขัดแข้ง

 

    ทุนจะมอบให้ 30 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไปกลับ ค่าวีซ่าและค่าครองชีพรายเดือนให้ด้วย เนื่องจากทุนจะเน้นสนับสนุนผู้เข้าสมัครที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นจะรวมคอร์สภาษาอังกฤษในหลักสูตรด้วย

 

    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.upeace.org/departments/asian-peacebuilders-scholarships

 

    

    Heinrich Boll Scholarships

 

    ทุนจาก Heinrich Boll Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทางการเมืองที่เป็นอิสระเยอรมันและถูกกฎหมายจากเยอรมนี มอบทุนในนักศึกษาต่างชาติให้เข้าศึกษาปริญญาโทและเอกที่สถานบันในเยอรมนี  ทุนไม่จำัดสาขาการเรียน ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาลัยว่าสาขาจะให้ทุนด้านไหนบ้าง

 

    สำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศนอก EU ทุนจะครอบคลุมเบี้ยเลี้ยงรายเดือนจำนวน 1,200ยูโร รวมค่าเดินทาง 100 ยูโรต่อเดือน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่จะไม่รวมค่าเทอม  ทุนสนับสนุนไม่เกิน 2 ปี

 

    ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาเยอรมันในขั้น B2 หรือ DSH 2 จบการศึกษาจากมหาลัยที่มีเชื่อเสียง มีความสนใจเรื่องการเมืองและสังคม

 

    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.boell.de/en/foundation/application

 

    รวมทุนรัฐบาลประเทศนอกสายตา เรียนฟรี แข่งขันน้อย ver.2, Ver.1

    อัพเดตล่าสุด! ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่ต่างประเทศ

    ค่าเทอมฟรีมีอยู่จริง! 5 ประเทศที่ให้เรียนต่อฟรี

 

 

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

435K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

95.4K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

75.3K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

65.6K