นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การเตรียมตัวเพื่อการสอบ IELTS

share image

การเตรียมตัวสอบ IELTS

หากคุณต้องการเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด คุณจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการเรียน เราได้สรุปข้อมูลที่สำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการสอบภาษาอังกฤษหรือระบบการทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ หรือที่เรียกกันว่า IELTS (The International English Language Testing System) มาฝากกัน


>> รู้จักกับ IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ เริ่มใช้ 2558 อ่านรายละเอียด <<
สถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องการให้คุณแสดงหลักฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคุณ ซึ่งการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นหนทางหนึ่งในการแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคุณ การสอบ IELTS ถือเป็นการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยในการสอบจะแบ่งออกเป็น สี่ทักษะ และประเมินความสามารถในการสื่อสารของคุณ


IELTS คืออะไร
IELTS เป็นการทดสอบความเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ ซึ่งจะยืนยันได้ว่ามาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่ดีพอสำหรับการทำงานหรือการเรียน โดยการประเมินผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะมี สี่ทักษะความชำนาญอันประกอบด้วย การฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน

ผลการสอบ IELTS สามารถใช้ได้ที่ใดบ้าง
สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ไอร์แลนด์ และแอฟริกาใต้ และองค์กรวิชาชีพมากมายทั่วโลกรวมถึงด้านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์ ( New Zealand Immigration Service) และสภาการแพทย์ทั่วไปของสหราชอาณาจักร ได้ยอมรับในผลการสอบ IELTS ผลการสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั่วโลกมากกว่า 6,000 หน่วยงาน

ใครเป็นผู้รับรองในคุณภาพของการสอบ IELTS
IELTS ได้ถูกก่อตั้งโดยความมีความร่วมมือจากบริตริชเคาน์ซิล IDP: IELTS Australia และ เคมบริดจ์ ESOL เพื่อให้แน่ใจว่าการสอบนี้จะสามารถครอบคลุมทั่วทุกประเทศ เนื้อหาในการสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการตั้งขึ้นและตรวจสอบมาอย่างเป็นสากล เพื่อตัดความเอนเอียงในด้านภาษาและวัฒนธรรม

การสอบ IELTS จะมีด้วยกัน สองแบบ คือแบบเพื่อการเรียนต่อและแบบการทดสอบทั่วไป

  • การทดสอบเพื่อการเรียนต่อ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด

>>  IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ <<

  • การทดสอบทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายเข้าไปอยู่หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด

การสอบ IELTS ในส่วนการสอบทักษะการฟังและการพูดจะเหมือนกันสำหรับการสอบทั้งสองแบบ แต่การทดสอบการอ่านและการเขียนจะแตกต่างกันตามประเภทโดยจะเป็นทักษะเชิงวิชาการหรือทักษะทั่วไป


การสอบ IELTS ประกอบด้วย

การสอบการฟัง 30 นาที แบ่งออกเป็น 4 ส่วน มี ด้วยกัน 40 ข้อ
โดยคุณจะถูกทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษทั้งแบบเฉพาะและครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายทั้งหมด

การสอบการอ่านเชิงวิชาการหรือการทดสอบการอ่านแบบทั่วไป 60 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มี ด้วยกัน 40 ข้อ
คุณจะต้องเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวและสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่เป็นภาษาอังกฤษ

การสอบการเขียนเชิงวิชาการหรือการทดสอบการเขียนแบบทั่วไป 60 นาที มี 2 ข้อ
โดยข้อสอบตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์การใช้ที่หลากหลายและคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหาที่หลากหลายได้ โดยโครงสร้างของประโยค คำศัพท์ การใช้แกรมมาและรูปแบบที่ใช้จะได้รับการประเมินผล

การสอบการพูด 11-14 นาที มี 3 ส่วน
การสอบนี้จะใช้สำหรับการสอบเชิงวิชาการและการสอบแบบทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวที่มีเนื้อหาครอบคลุมในวงกว้าง คุณจะต้องพูดเกี่ยวกับบุคคล พูดในหัวข้อที่ถูกเลือกให้และถกเถียงในหัวข้อที่ถูกตั้งขึ้นตามความคิด ตัวอย่างคำถามและ VDO Speaking Test

ระดับของการสอบ IELTS
หลังจากที่คุณผ่านการสอบแล้ว คุณจะได้รับการประเมินและได้รับระดับคะแนน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น เก้าระดับ ดังนี้

• 9 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความชำนาญขั้นสูง
• 8 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีมาก
• 7 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
• 6 - สำหรับผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
• 5 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
• 4 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัด
• 3 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัดมาก
• 2 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้น้อยมาก
• 1 - สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ค่าสอบ IELTS
ในขณะนี้ค่าการสอบ IELTS จะอยู่ที่ £115 หรือประมาณ 5500-6000 บาท โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ IELTS website

ระดับคะแนนเพื่อการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
หากคุณต้องการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาในประเทศอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย คุณจะต้องมีคะแนน IELTS ที่ระดับ 6 - 6.5 หากคุณต้องการเข้าเรียนในสาขาเฉพาะทาง เช่น สาขาแพทย์เฉพาะด้าน คุณควรจะต้องมีระดับ IELTS ที่ 7 หรือมากกว่า อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ

การสอบ TOEFL
ผลการสอบ TOEFL ก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความรู้ทางภาษาอังกฤษของคุณเพื่อการเรียนต่อ ผลการสอบ TOEFL ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจาก IELTS โดยจะได้รับการยอมรับจากบางมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร TOEFL เป็นการสอบโดยอเมริกาที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกาแทนที่จะใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในการเข้าเรียนต่อเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา
 

 

 

 

 

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์
www.ielts.org

ความเห็นของผู้เคยสอบ IELTS

Hotcourse ได้พูดคุยกับ Wenting Wang บรรณาธิการเว็บไซด์ ซึ่งได้ทำงานในสหราชอาณาจักรมา 3 ปี และมีประสบการณ์ในการสอบ IELTS ซึ่งมีใจความดังนี้

"เมื่อฉันคิดว่าฉันจะสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ ฉันก็พบว่าฉันต้องใช้คะแนนสอบ IELTS เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่นี่ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่จะต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าเรียนต่อของนักเรียนต่างชาติ ดังนั้นฉันก็เลยค้นคว้าเพิ่มเติม

ฉันพบว่าถ้าจะเรียนต่อปริญญาโท ฉันต้องได้คะแนน IELTS โดยรวมอย่างน้อย 6.5 ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 6 ในแต่ละส่วน ฉันจำเป็นต้องมีคะแนนสอบ IELTS เชิงวิชาการที่สูงเพื่อที่จะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้

แล้วฉันก็ได้ยินมาจากเพื่อนของฉันว่าการสอบ IELTS นี้ถือว่าง่ายกว่าการสอบ TOEFL มาก คะแนน TOEFL นั้นถือเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแต่จะมีประโยชน์มากกว่าหากฉันสมัครเรียนต่อที่อเมริกา

ในประเทศจีนมีสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษมากมายที่สามารถช่วยฉันในการเตรียมตัวสอบ ฉันสมัครเข้าเรียนในสถาบันที่มีความชำนาญด้านการเตรียมตัวเพื่อการสอบ IELTS และใช้เวลาเรียนนานสองเดือน ซึ่งได้ช่วยให้ฉันคุ้นเคยกับข้อสอบ ตลอดจนการฝึกพูดและการทดสอบที่เหมือนจริง

ครูผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS และสอนฉันถึงเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น แต่ไม่ใช่การโกง สร้างเหตุการณ์โดยตั้งคำถามที่ยากต่อการตอบให้ฉันตอบ มันทำให้ฉันมีความมั่นใจก่อนการสอบจริง

ฉันพบว่าการสอบฟังและอ่านจะง่ายกว่าอีกสองการสอบ และฉันก็ได้คะแนนที่สูงในสองส่วนนี้ การสอบเขียนสำหรับฉันถือว่าโอเคแต่ก็นับว่ายากเหมือนกัน ฉันยังจำได้ว่าฉันต้องฝึกเขียนรายงานการวิเคราะห์บนกราฟและตารางรายงานการขาย ซึ่งจะเป็นการเตรียมตัวคุณสำหรับการเขียนเชิงวิชาการที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท

ฉันพบว่าการสอบพูดค่อนข้างยาก เพราะว่าฉันไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษมากเท่าไร มันเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับนักเรียนชาวจีนส่วนมากที่เรียนภาษาอังกฤษ ฉันไม่รู้ว่าคำถามที่ได้จะเป็นอะไรจนกว่าจะเข้าห้องสอบ ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เลยว่าฉันจะเตรียมคำพูดเพื่อมาสอบได้ ครูผู้สอบให้ฉันอธิบายถึง'บุคคลในประวัติศาสตร์ที่ฉันชื่นชมมากที่สุด' ถ้าให้ฉันแนะนำฉันคงจะบอกได้ว่าคุณควรอ่านหนังสือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนการสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับคำถามแบบไม่เจาะจง

ฉันได้รับผลคะแนนและใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนต่อในสหราชอาณาจักร เมื่อฉันเริ่มต้นเรียนในสหราชอาณาจักร ประสบการณ์ต่างๆช่วยให้ฉันพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งนับว่ามีค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้"


คุณสามารถค้นหาหลักสูตรสำหรับการเรียนเพื่อการสอบ  IELTS และ TOEFL ได้ที่นี่

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

435K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

95.4K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

75.3K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

65.6K